หยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือย..เก็บเงินไว้บ้าง..บางสิ่งมันกำลังเกิดขึ้นจริงแล้ว

10 สิ่งนี้คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง!! เริ่มมีเงินเก็บไว้บ้าง..บางสิ่งมันเกิดขึ้นจริงแล้ว

ค น วัยทำงาน กำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกที ในอนาคต ที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ดอกเบี้ย

เงินฝาก 0 เปอร์เซ็น ซึ่งในบ้านเราใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้ว

เ ร า จะใช้ชีวิตอย่ างไร และต้องปรับตัวอย่ างไร ในอนาคต จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป

มากแค่ไหน

สรุปออกมาเป็นข้อได้ดังนี้ ยิ่งนับวันโลกของเรา ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ปีคนบ่น

เรื่องการเงินกันมากบางคนใช้จ่ายไม่คำนึงถึงถึงอนาคตข้างหน้าสักนิดเลยก็จะยิ่งลำบาก

ยิ่งขึ้น ในยุคนี้ควรต้องรู้จักใช้เ พ ร า ะในวันข้างหน้าไม่มีใครรู้เลยว่ มันจะแย่แค่ไหนหรือ

เราต้องปรับตัวยังไง ในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราต้องพร้อมรับมือเสมอ

1 : ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้น

ขณะที่คนหาเช้ากินค่ำ แทบจะไม่มีกินมีใช้ถ้าวางแผนการเงินไม่ถูกลงทุนไม่เป็นคงต้อง

ทำงานหนักไปทั้งชีวิต

2 : เริ่มห่างไกลคำว่าอิสรภาพทางการเงิ นมากขึ้น

เช่น ก า รมีรายได้เข้ามามากกว่า ค่าใช้จ่ายแบบที่เราไม่ต้องทำงานเดิมทีการฝากเงิ น

ธน าคารก็ยังพอมี ดดอ กเบี้ยเบี้ยบ้างนะ แต่ต่อไปเนี่ยหากเราลงทุนไม่เป็น ดันไปซื้อ

ทรัพย์สิน ที่ไม่ได้สร้างรายได้แบบนี้เราอาจต้องทำงาน ไปตลอดชีวิต คำว่าอิสรภาพ

ทางการเงินคงไม่ได้เข้าใกล้แน่นอน

3 : เงิ นจะหาย ากขึ้นคนไม่จับจ่าย

หากด อกเบี้ยเงิ นฝากเท่ากับคนที่มีเงิ นฝากทั้งหมด ไม่ได้ดอกเบี้ยซึ่งปกติเงินที่งอก

ออกมาจากในระบบดอ กเบี้ย มันมีมากถึงแสนล้านบาทต่อปีคิดดูสิว่าเงิ น ที่หายไป

จะทำให้กำลังซื้อลดลงเพียงใดล่ะ

4 : หลังจากยุคดอ กเบี้ย 0 เ ปอร์เซ็น อะไรๆก็จะแย่ลงไปอีก

เ พ ร า ะ เ งิ น มันล้น ระบบแต่เงิ นที่ล้น มันอยู่ในมือคนรวยไงซึ่งเป็นคนจำนวนน้อย

ที่มีอยู่ที่ไม่ค่อยใช้จ่าย และเมื่อการใช้จ่ายน้อยของก็ขายไม่ได้ เศรษฐกิจก็แย่ คนก็

ตกงาน เ พ ร า ะระบบการเงิน มันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมาก เมื่อมันล้มคือมันก็ล้มไป

ทั้งระบบ

5 : ครอบครัวจะแตกไม่รักกันเหมือนก่อน

ยุคก่อนๆพ่อทำงาน แม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกท่าน ยังสามารถทำได้แต่มายุคนี้พ่อและแม่

ทำงานและทำโอที ต่อจนดึกมันยังแทบ ไม่เพียงพอใช้จ่ายเวลาที่มีให้ครอบครัวก็

น้อยลง ไม่มีเวลาอบรมลูกปัญหาในสังคมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

6 : คนแก่อาจต้องกลับมาทำงาน

ก็เดิมที มีเงิ นเก็บเป็นก้อน ที่มากพอ จะเก็บกินดอ กเบี้ยได้เรื่อยๆและพอเงินฝากนั้น

มันไม่มีดอกเบี้ยแล้ว ก็ใช้จ่ายเงินไปเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุ อาจต้องกลับมา

ทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวเองให้ได้ไม่เป็นภาระคนอื่นเขา

7 : เงิ นเฟ้อแฝง

มีบางคนยังไม่รู้ว่า เงิ นเฟ้อแฝง ก็คือค่าครองชีพ การที่ดอกเบี้ย เงินฝากไม่มีไม่ได้

แปลว่าค่าครองชีพจะไม่เพิ่ม เ พ ร า ะจากที่ผ่านมาในอดีต เราก็ได้เห็นแล้วว่าค่า

ครองชีพเพิ่มขึ้น เงินที่เรามีคุณค่ามันจะน้อยลง และไม่สามารถ ฝากเงินกินด อก

เบี้ยเหมือนก่อนได้แล้ว

8 : สินทรัพย์ต่างราคาจะไม่ลดลง

ที่เป็นเช่นนี้ ก็เ พ ร า ะว่าคนมีเงิ น ไม่มีเหตุผลที่จะถือเ งินสด ง่ายๆ เลยคือเงินจะไหล

ออกจากธนาคารที่ไม่มี ด อกเบี้ย ไปอยู่ในสินทรัพย์ ที่มันให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น

ล ง ทุ น ในกองทุน ลงทุนหุ้นที่ได้เงินปันผลแทนดอ กเบี้ย ลงทุนอสังหาที่ให้ค่าเช่า

และคนที่ถือครองทรัพย์สินพวกนี้ไว้ เขาไม่คิดจะปล่อยขายออกมามันจึงเป็นเหตุผล

ให้ราคาสินทรัพย์สูงเกินเอื้อม สมัยก่อนทำงานไม่กี่ปี ก็ซื้อบ้านได้แล้วแต่มาดูทุกวัน

นี้ล่ะสิ ผ่อน 30 ปี ได้คอนโดห้องเดียวที่ดินก็ยังไม่ใช่ของเราอีก

9 : เ พ ร า ะเงิ นหาย ากเงิ นจะเหนือคนมากขึ้น

เ พ ร า ะคนส่วนใหญ่นั้น จะทำทุกอย่ าง เพื่อมัน เพื่อให้ได้มันมาพวกเขาจะทำทุก

อย่ างโดยไม่สนวิธีและไม่แคร์อะไร

10 : คอรับชั่นมากขึ้น

อะไรๆมันก็หาย าก ก็แพงขึ้น คนจะยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงินทำให้เกิดการคอรับชั่น

ตามมาไงล่ะ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …