หนี้มีไว้ให้สู้ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินไม่ให้ตัวเองสร้างหนี้ที่เกินตัว

ข้อคิดเรื่องหนี้ หนี้มีไว้ให้สู้ เหมือนดั่งครู ให้เรียนรู้ ไม่ใช่ให้วิ่งหนี

การผิดชำระหนี้ แบบไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย เป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบหลายคนบอกว่า

ก า ร “หนีหนี้” มันคือทางเลือกหนึ่งของ “ลูกหนี้” ผมว่าแบบนี้มันไม่ใช่ทางเลือกนะ มันเป็น

เ พ ร า ะ เ ข า เ ลือก เดินผิดทางจนบีบบังคับให้ตัวเอง “ไม่มีทางเลือก” มากกว่า ทั้งที่เรา

สามารถเลือกให้ตัวเอง ไม่เป็นหนี้ได้ตั้งแต่แรก เราสามารถเลือกเป็นหนี้ได้หลายประเภท

เราเลือกวิธีการชำระหนี้ได้ และเราสามารถทำให้ชีวิตมีทางเลือกได้ “หนี้สินคือภาระผูกพัน

ในปัจจุบัน ที่เป็นผลจากการกระทำในอดีต”

ถ้ า ไ ม่ อย ากให้ภาระผูกพันเกิดขึ้นตั้งแต่แรก ก็สามารถเลือกไม่สร้างหนี้ได้ หรือถ้าจำเป็น

ต้องสร้างหนี้จริง ๆ สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ เรียนรู้เพื่อทำความรู้จักหนี้สินนั้น ๆ เ พ ร า ะเราจะ

ได้อยู่กับมัน ผูกพันกันไปอีกนาน โดยปกติแล้ว หนี้สินจะถูกแบ่งเป็นหนี้ดี และหนี้ไม่ดี

หนี้ดี คือ หนี้ที่สร้างประโยชน์กับชีวิต เช่น เงินกู้ยืม กยศ. ที่กู้ยืมมาเพื่อการศึกษา และอนาคต

ที่ดีเงินกู้ยืมเพื่อลงทุนในอสังหาฯ เพื่อการลงทุน ที่คำนวณออกมาแล้ว ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า

เงินทุน หรือสินเชื่อสำหรับธุรกิจ

หนี้ไม่ดี คือ สำห รั บ ผมก็คือ หนี้ที่สร้างเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว เช่น ใช้จ่ายเพื่อ

การบริโภค หรือรูดบัตรเครดิตจนลืมตัวซื้อของเพื่อตอบสนองกิเลสของตัวเอง ซื้อรถโดยไม่มี

ความจำเป็น ซึ่งตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่า จะเป็นหนี้แบบไหน

การพิจารณาและอ่านสาระสำคัญของสัญญา หรือสินเชื่อโดยละเอียด ก็ช่วยให้เรามีทางเลือก

ไ ด้ อีกทั้งเลือกแหล่งเงินกู้ที่น่าเชื่อถือ เลือกอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผล เลือกค่างวด หรือ

วิธีการชำระคืนได้

ดั ง นั้ น ค น ที่ มี ความพร้อมในการสร้างหนี้ จะพิจารณารายละเอียดเหล่านี้ เพื่อเลือกหนี้สินที่

เ ห ม า ะ สมกับตัวเองเ พ ร า ะทุกอย่ างถูกไตร่ตรองมาตั้งแต่แรก สำหรับคนที่ปัจจุบันเป็นหนี้

แ ล้ ว จ่ายต่อไม่ไหวการปรับโครงสร้างหนี้ก็เป็นอีกวิธีที่สามารถเลือกทำเพื่อลดภาระดอกเบี้ย

ได้ รวมถึงการพูดคุยเพื่อประนอมหนี้แต่ก็ควรหาสาเหตุด้วยว่าเ พ ร า ะอะไรถึงจ่ายหนี้ไม่ไหว

เ พ ร า ะ มั น ไ ม่จำเป็นตั้งแต่แรก เ พ ร า ะเราสร้างหนี้ผิดประเภทหรือเ พ ร า ะผิดพลาดใน

เรื่ อ งอื่น ๆ ซึ่งเราเลือกที่จะเรียนรู้ปรับพฤติกรรมการเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินไม่ให้

ตัวเอง “สร้างหนี้ที่เกินตัว” ขึ้นมาอีกได้ในอนาคตเห็นมั้ยว่าชีวิตเรามีทางเลือก ให้เรียนรู้และ

อยู่กับหนี้ อย่ างมีความสุขได้ตั้งแต่แรก

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …