สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตด้วย 17 วิธีเก็บเงินดีๆที่ควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

มีเงินเก็บได้มากขึ้น ด้วยการอุดรายจ่ายที่รั่วไหลออกแบบไม่รู้ตัว

ใคร ๆ ก็อย ากมีเงินเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน บางครั้งรู้ตัวอีกทีก็เผลอ

ใช้เงินจนเหลือเงินเก็บนิดเดียวเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมีเทคนิคอะไรที่ทำได้ในชีวิต

ประจำวันกันบ้าง 17 วิธีเก็บเงินดีๆ ที่คุณควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

1 : ลดรายจ่ายเรื่องเสื้อผ้า

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเป็นเงินเข้ากระเป๋า รวมไปถึงเสื้อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่หลายคนมีเสื้อผ้า

เยอะมากแต่ใส่ไปไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด แนะนำว่าให้ตัดใจแล้วนำไปขายต่อ

2 : อย่ าเพียงแค่ประหยัดเงิน

การออมเป็นสิ่งทีดี โดยควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้น เช่น ออมให้ได้ 300 บาทหรือ

ม า ก ก ว่านั้นต่อสัปดาห์ จะทำให้ไม่รู้สึกหนักเกินไปและมีกำลังใจในการเก็บเงินและควร

ว า ง แผนการเกษียณให้เร็วที่สุดอย่ าเพียงแค่ทำงานไปทุก ๆ เดือนทางที่ดีให้ลงทุนใน

กองทุนเอาไว้บ้างเพื่ออนาคต

3 : ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

อย่ างฟิตเนสที่สมัครไว้เ พ ร า ะอย ากหุ่นดี อย่ าลืมว่าคุณสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิก

ในภายหลังได้ถ้าไม่ได้ไปจริงๆ ก็ยกเลิกไปก่อนก็ได้

4 : ใช้กฎ 24 ชั่วโมง และการเปรียบเทียบ

เวลาที่คุณอย ากซื้อของราคาสูงๆ ให้กลับบ้านไปแล้วไตร่ตรองอีกสัก 24 ชั่วโมงค่อยเวียน

กลับมาซื้ออีกครั้ง เ พ ร า ะถึงเวลานั้นก็อาจจะไม่อย ากได้แล้ว หรือลองคำนวณราคาสิ่ง

ของที่จะซื้อเปรียบเทียบกับจำนวนค่าตอบแทนรายวัน ที่จากการทำงานของคุณ

สิ่งที่สำคัญคือการ “ไม่เครียด”เ พ ร า ะเวลาที่เครียดจะทำให้คุณใช้เงินเยอะขึ้นแบบไม่รู้ตัว

เ พื่ อ ซื้ อความสุขแบบชั่วคราวลองทำแบบค่อยเป็นค่อยไป แล้วคุณจะพบว่าตัวเองมีเงิน

เหลือเยอะขึ้นอย่ างแน่นอน

5 : ค่าอาหาร รายจ่ายประจำที่ลดได้

จา กข้อมูลในข้อที่แล้วซึ่งพบว่าค่าอาหารเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งใน

ชีวิตประจำวัน วิธีหนึ่งที่จะลดรูรายจ่ายก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนนี้ให้มากขึ้นสำหรับ

การลดรายจ่ายค่าอาหาร มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น ทำอาหารทานเองการทำอาหารทาน

เองประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าซื้อทานโดยเฉพาะถ้าเป็นครอบครัวหลายคน ราคาต่อหัวก็จะ

ประหยัดมากขึ้น

6 : หยุดใช้บัตรเ ค รดิ ต ‘จ่ายล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีความจำเป็น’

เ พ ร า ะ ความสะดวกของบัตรเครดิตก็ทำให้ใช้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้จนทำให้เก็บเงินได้

ไม่ถึงเป้าหมายเทคนิคง่ายๆในการยับยั้งชั่ งใจเขียนข้อความเตือนตัวเองบนกระดาษเล็กๆ

แปะบนบั ตรเ ค รดิ ตเอาไว้เลย เป็นข้อความเตือนใจให้คิดก่อนซื้อ

7 : อย่ าซื้อเสื้อผ้าราคาถูก

อี กจุดสำคัญที่ช่วยอุดรอยรั่วจากรายจ่ายในการซื้อเสื้อผ้าก็คือการเลือกเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุ

คุณภาพดีเ พ ร า ะเมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าราคาถูกที่เนื้อผ้าไม่ดีหรือการตัดเย็ บไม่ดี จะทำให้

เสื้ อผ้าเหล่านั้นเสื่ อมสภาพเร็วหลังจากซักไปเพียงไม่กี่ครั้ง

8 : สนุกกับความบันเทิงง่ายๆ

การไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า หรือเที่ยวข้างนอกจะทำให้พบกับสิ่งล่อตาล่อใจมากมาย

จ น จ่ ายเงินไปในจำนวนมากกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ลองมีสักวันที่คุณสร้างความสุขและความ

บันเทิงง่ายๆ ได้ที่บ้าน อย่ างฟังเพลง ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือเป็นอีกเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ

ในการลดรายจ่ายเรื่องความบันเทิง

9 : จดบันทึกให้เป็นนิสัย

ส่ว นใหญ่เชื่อว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวน่าจะมาจากค่าอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ค่าขนมขบ

เคี้ยว หรือการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายรั่วไหลกับอะไรไม่รู้…ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการ

จดบันทึกรายรับรายจ่ายให้เป็นนิสัย ปัจจุบันมี แอปพลิเคชัน รายรับรายจ่ายมากมาย

ทั้ง i O S และ A n d r o i d ให้คุณได้เลือกลองใช้

10 : ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้าหลายร้านมักมีสิทธิพิเศษให้เมื่อเราไปช้อปปิ้งก็ขออย่ าละเลยสิทธิพวกนี้เ พ ร า ะ

บางทีคุณอาจได้รับเช็คของขวัญบัตรกำนัลดีๆ ที่ทำให้ประหยัดเงินไปได้อีกเยอะเลย

11 : เลือกบัญชีธนาคาร ด อ ก เบี้ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการฝากเงินทั่วไป แบบการเลือก ตั ด บัญชีแบบอัตโนมัติ

บัญชีก็สามารถสร้างวินัยการออมได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือ

ยัง ซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการไปถึงเป้าหมายการออมที่วางไว้ด้วยอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความการ

ออมและการลงทุนแบบประจำ

12 : ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเสียบ้าง

การโดยส ารด้วยรถสาธารณะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มาก และยังช่วยประหยัดพลั งงาน

แทนการขับรถยนต์ส่วนตัวด้วยหรือลองซื้อบัตรรายเดือนของรถไฟฟ้ารถเมล์ ก็จะพบว่า

ค่าโดยสารยิ่งราคาถูกลงไปอีก

13 : อย่ ามีเฉพาะออมทรัพย์

ลองฝากประจำหรือลงทุนแบบ ตั ด อัตโนมัติบัญชีเพื่อสร้างวินัยการออมจะได้ไม่ต้องกังวล

ว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือฝากเงินเข้าธนาคารแล้วหรือยังซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการไปถึงเป้าหมาย

การออมที่วางไว้ด้วย

14 : อย่ าบ้าสะสม

ของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ แต่อย่ างไรก็ตามใครที่เป็นนักสะสมก็มักจะเต็มไป

ด้วยรายจ่ายที่รั่วไหล ถ้าคุณไม่หยุดตัวเองเลยเมื่อมองย้อนกลับมาอีกทีอาจพบว่ามีของ

สะสมอยู่เต็มบ้านไปหมด แต่เงินในบัญชีกลับว่างเปล่า

15 : ตั้งต้นด้วยเงินออม

หล ายคนคิดว่าเงินเก็บหรือเงินออม คือเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย รายได้ – รายจ่าย =

เ งิ น อ อมซึ่งถูกต้อง แต่ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้นที่ดีสำหรับคนที่อย ากเก็บเงินให้ได้อย่ างมี

วินัยเราไม่ควรมองเงินออมเป็นเงินเหลือ แต่ควรมองเป็นเงินที่ถูก “จัดหมวดหมู่” เอาไว้

ว่ า นี่ คื อ เงินออมโดยเฉพาะเราควรต ัดเงินออมเก็บเอาไว้ก่อน แล้วค่อยใช้จ่ายตาม

งบประมาณที่มีนั้นเอง

16 : ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ควรลงทุนเพื่อความสะดวกสบาย และควรตระหนักถึงการประหยัด

พลังงานด้วยเ พ ร า ะการประหยัดค่าไฟก็ช่วยคืนเงินในกระเป๋าได้

17 : งบประมาณควรแบ่งประเภทและลำดับความสำคัญ

จากข้ อ ที่แล้วจะช่วยให้เราเห็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดหลังตั ดเงินออมที่คาดหวัง

ทั้งนี้เมื่อลงมือจริง หลายครั้งก็จ่ายไม่ได้จริงตามที่ตั้งใจเ พ ร า ะมักจะจ่ายให้กับ‘สิ่งที่

ไม่สำคัญแต่เกิดขึ้นก่อน’ เช่น จ่ายให้กับค่าอาหารที่อย ากทานในแต่ละวันก่อนจนลืม

คิ ดไ ปว่ามีส่วนที่สำคัญที่จะตามมาในช่วงปลายเดือน เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ

ค่าผ่อนสินค้า เป็นต้น

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …