สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตด้วย 17 วิธีเก็บเงินดีๆที่ควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

มีเงินเก็บได้มากขึ้น ด้วยการอุดรายจ่ายที่รั่วไหลออกแบบไม่รู้ตัว

ใคร ๆ ก็อย ากมีเงินเหลือ แต่พอถึงขั้นลงมือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน บางครั้งรู้ตัวอีกทีก็เผลอ

ใช้เงินจนเหลือเงินเก็บนิดเดียวเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตมีเทคนิคอะไรที่ทำได้ในชีวิต

ประจำวันกันบ้าง 17 วิธีเก็บเงินดีๆ ที่คุณควรเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

1 : ลดรายจ่ายเรื่องเสื้อผ้า

เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเป็นเงินเข้ากระเป๋า รวมไปถึงเสื้อผ้าที่กำลังล้นตู้อยู่หลายคนมีเสื้อผ้า

เยอะมากแต่ใส่ไปไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมด แนะนำว่าให้ตัดใจแล้วนำไปขายต่อ

2 : อย่ าเพียงแค่ประหยัดเงิน

การออมเป็นสิ่งทีดี โดยควรตั้งเป้าหมายในการออมระยะสั้น เช่น ออมให้ได้ 300 บาทหรือ

ม า ก ก ว่านั้นต่อสัปดาห์ จะทำให้ไม่รู้สึกหนักเกินไปและมีกำลังใจในการเก็บเงินและควร

ว า ง แผนการเกษียณให้เร็วที่สุดอย่ าเพียงแค่ทำงานไปทุก ๆ เดือนทางที่ดีให้ลงทุนใน

กองทุนเอาไว้บ้างเพื่ออนาคต

3 : ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ไม่ได้ใช้

อย่ างฟิตเนสที่สมัครไว้เ พ ร า ะอย ากหุ่นดี อย่ าลืมว่าคุณสามารถต่ออายุการเป็นสมาชิก

ในภายหลังได้ถ้าไม่ได้ไปจริงๆ ก็ยกเลิกไปก่อนก็ได้

4 : ใช้กฎ 24 ชั่วโมง และการเปรียบเทียบ

เวลาที่คุณอย ากซื้อของราคาสูงๆ ให้กลับบ้านไปแล้วไตร่ตรองอีกสัก 24 ชั่วโมงค่อยเวียน

กลับมาซื้ออีกครั้ง เ พ ร า ะถึงเวลานั้นก็อาจจะไม่อย ากได้แล้ว หรือลองคำนวณราคาสิ่ง

ของที่จะซื้อเปรียบเทียบกับจำนวนค่าตอบแทนรายวัน ที่จากการทำงานของคุณ

สิ่งที่สำคัญคือการ “ไม่เครียด”เ พ ร า ะเวลาที่เครียดจะทำให้คุณใช้เงินเยอะขึ้นแบบไม่รู้ตัว

เ พื่ อ ซื้ อความสุขแบบชั่วคราวลองทำแบบค่อยเป็นค่อยไป แล้วคุณจะพบว่าตัวเองมีเงิน

เหลือเยอะขึ้นอย่ างแน่นอน

5 : ค่าอาหาร รายจ่ายประจำที่ลดได้

จา กข้อมูลในข้อที่แล้วซึ่งพบว่าค่าอาหารเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งใน

ชีวิตประจำวัน วิธีหนึ่งที่จะลดรูรายจ่ายก็คือการประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนนี้ให้มากขึ้นสำหรับ

การลดรายจ่ายค่าอาหาร มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เช่น ทำอาหารทานเองการทำอาหารทาน

เองประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าซื้อทานโดยเฉพาะถ้าเป็นครอบครัวหลายคน ราคาต่อหัวก็จะ

ประหยัดมากขึ้น

6 : หยุดใช้บัตรเ ค รดิ ต ‘จ่ายล่วงหน้าโดยที่ยังไม่มีความจำเป็น’

เ พ ร า ะ ความสะดวกของบัตรเครดิตก็ทำให้ใช้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้จนทำให้เก็บเงินได้

ไม่ถึงเป้าหมายเทคนิคง่ายๆในการยับยั้งชั่ งใจเขียนข้อความเตือนตัวเองบนกระดาษเล็กๆ

แปะบนบั ตรเ ค รดิ ตเอาไว้เลย เป็นข้อความเตือนใจให้คิดก่อนซื้อ

7 : อย่ าซื้อเสื้อผ้าราคาถูก

อี กจุดสำคัญที่ช่วยอุดรอยรั่วจากรายจ่ายในการซื้อเสื้อผ้าก็คือการเลือกเสื้อผ้าที่ใช้วัสดุ

คุณภาพดีเ พ ร า ะเมื่อคุณซื้อเสื้อผ้าราคาถูกที่เนื้อผ้าไม่ดีหรือการตัดเย็ บไม่ดี จะทำให้

เสื้ อผ้าเหล่านั้นเสื่ อมสภาพเร็วหลังจากซักไปเพียงไม่กี่ครั้ง

8 : สนุกกับความบันเทิงง่ายๆ

การไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้า หรือเที่ยวข้างนอกจะทำให้พบกับสิ่งล่อตาล่อใจมากมาย

จ น จ่ ายเงินไปในจำนวนมากกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ลองมีสักวันที่คุณสร้างความสุขและความ

บันเทิงง่ายๆ ได้ที่บ้าน อย่ างฟังเพลง ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือเป็นอีกเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ

ในการลดรายจ่ายเรื่องความบันเทิง

9 : จดบันทึกให้เป็นนิสัย

ส่ว นใหญ่เชื่อว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวน่าจะมาจากค่าอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ค่าขนมขบ

เคี้ยว หรือการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายรั่วไหลกับอะไรไม่รู้…ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการ

จดบันทึกรายรับรายจ่ายให้เป็นนิสัย ปัจจุบันมี แอปพลิเคชัน รายรับรายจ่ายมากมาย

ทั้ง i O S และ A n d r o i d ให้คุณได้เลือกลองใช้

10 : ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ร้านค้าหลายร้านมักมีสิทธิพิเศษให้เมื่อเราไปช้อปปิ้งก็ขออย่ าละเลยสิทธิพวกนี้เ พ ร า ะ

บางทีคุณอาจได้รับเช็คของขวัญบัตรกำนัลดีๆ ที่ทำให้ประหยัดเงินไปได้อีกเยอะเลย

11 : เลือกบัญชีธนาคาร ด อ ก เบี้ยดีๆ

เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการฝากเงินทั่วไป แบบการเลือก ตั ด บัญชีแบบอัตโนมัติ

บัญชีก็สามารถสร้างวินัยการออมได้เหมือนกันจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือ

ยัง ซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการไปถึงเป้าหมายการออมที่วางไว้ด้วยอ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความการ

ออมและการลงทุนแบบประจำ

12 : ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเสียบ้าง

การโดยส ารด้วยรถสาธารณะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้มาก และยังช่วยประหยัดพลั งงาน

แทนการขับรถยนต์ส่วนตัวด้วยหรือลองซื้อบัตรรายเดือนของรถไฟฟ้ารถเมล์ ก็จะพบว่า

ค่าโดยสารยิ่งราคาถูกลงไปอีก

13 : อย่ ามีเฉพาะออมทรัพย์

ลองฝากประจำหรือลงทุนแบบ ตั ด อัตโนมัติบัญชีเพื่อสร้างวินัยการออมจะได้ไม่ต้องกังวล

ว่าเดือนนี้ได้ออมเงินหรือฝากเงินเข้าธนาคารแล้วหรือยังซึ่งวิธีนี้ง่ายต่อการไปถึงเป้าหมาย

การออมที่วางไว้ด้วย

14 : อย่ าบ้าสะสม

ของสะสมเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ แต่อย่ างไรก็ตามใครที่เป็นนักสะสมก็มักจะเต็มไป

ด้วยรายจ่ายที่รั่วไหล ถ้าคุณไม่หยุดตัวเองเลยเมื่อมองย้อนกลับมาอีกทีอาจพบว่ามีของ

สะสมอยู่เต็มบ้านไปหมด แต่เงินในบัญชีกลับว่างเปล่า

15 : ตั้งต้นด้วยเงินออม

หล ายคนคิดว่าเงินเก็บหรือเงินออม คือเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย รายได้ – รายจ่าย =

เ งิ น อ อมซึ่งถูกต้อง แต่ไม่ใช่แนวคิดตั้งต้นที่ดีสำหรับคนที่อย ากเก็บเงินให้ได้อย่ างมี

วินัยเราไม่ควรมองเงินออมเป็นเงินเหลือ แต่ควรมองเป็นเงินที่ถูก “จัดหมวดหมู่” เอาไว้

ว่ า นี่ คื อ เงินออมโดยเฉพาะเราควรต ัดเงินออมเก็บเอาไว้ก่อน แล้วค่อยใช้จ่ายตาม

งบประมาณที่มีนั้นเอง

16 : ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ

เป็นสิ่งของชิ้นใหญ่ที่ควรลงทุนเพื่อความสะดวกสบาย และควรตระหนักถึงการประหยัด

พลังงานด้วยเ พ ร า ะการประหยัดค่าไฟก็ช่วยคืนเงินในกระเป๋าได้

17 : งบประมาณควรแบ่งประเภทและลำดับความสำคัญ

จากข้ อ ที่แล้วจะช่วยให้เราเห็นงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดหลังตั ดเงินออมที่คาดหวัง

ทั้งนี้เมื่อลงมือจริง หลายครั้งก็จ่ายไม่ได้จริงตามที่ตั้งใจเ พ ร า ะมักจะจ่ายให้กับ‘สิ่งที่

ไม่สำคัญแต่เกิดขึ้นก่อน’ เช่น จ่ายให้กับค่าอาหารที่อย ากทานในแต่ละวันก่อนจนลืม

คิ ดไ ปว่ามีส่วนที่สำคัญที่จะตามมาในช่วงปลายเดือน เช่นค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ

ค่าผ่อนสินค้า เป็นต้น

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

วัยรุ่นสร้างตัวถ้าคิดได้แบบนี้มีเงินเก็บเร็ว..อนาคตดีอยู่ที่การวางแผน

7 แนวคิดพาชีวิตดีขึ้น วัยรุ้นสร้างตัว อนาคตดีอยู่ที่การ … …