วิธีในการออมเงินแบบแปลกๆ แต่มีเงินเก็บจริงๆ โดยไม่รู้ตัว

1 : เมื่อไหร่ที่ เงินเดือนขึ้น ก็ให้เก็บส่วนต่ าง

สมมุติปีนี้ ได้เงินเดือนเพิ่ม ขึ้น 2,000 ก็เก็บเงิน ตรงนี้ไว้ ในบัญชีเงินฝ ากเลย เพราะถ้าเรา

ไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นที่ต้องใช้จ่าย เราก็ออมเงินตรงนี้ไว้ ใช้ย ามเกษี ยณจะมั่นคง และไม่เป็นภาระคนอื่นด้วย

2 : ใส่กุญแจ ล็อ กไว้ซะ

ถ้ามีเงินส่วนใดที่เราไม่ได้ใช้ และเราคิดว่าอย ากจะออมเงินขึ้นมานั้น ก็ให้นำเงิน ไปเก็บไว้ในที่ที่

นำออกมาย ากๆ หน่อย เช่น เก็บไว้ในบัต ร เงินฝาก ที่จะทำให้เราถอนเงินออกมาไม่ได้ เว้นซะแต่จะจ่าย

ค่าธร ร มเนี ยมเล็กน้อย เหมาะกับการออมเงินไว้สำหรับก่อนเกษี ยณ และเราสามารถเก็บเงิน

ส่วนที่เหลือ ไว้กับตัวได้ ฉุ กเฉิ นเมื่อไหร่ก็ใช้ได้ โดยมีขั้น ต่ำสัก 20,000 จะดีมาก ในทุกวันนี้

มีหลากหลายวิธีเลย ที่จะทำให้เก็ บเงินได้ แบบที่เรา ไม่ต้องทำตัวประหยัดจนเกินไป

ประหยัดมากไปมันก็ไม่ดี ถ้าเราวางแผนการเงิน ตัวเองให้ดี เราก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้ตอนแก่

หรือตอนที่จำเป็นจริง และถ้าสามารถควบคุ มเงินได้เราจะมีทั้งอิสระ มีทั้ง ความร่ำรวย

แต่ถ้าปล่อยให้เงินเข้ามาควบคุ ม เรานี่แหละ จะย ากจนข้นแค้ น

3 : ใช้เงินโบนั สมาออม

ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนั ส หรือการที่เราได้เงินคืน จากที่ใด ๆ ถ้าหากอย ากเก็บเงินเนี่ย

การที่เราจะออมเงิน ส่วนเกิน ที่เราไม่ได้ใช้ ก็จะทำให้เราเอง ออมเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมนะ

4 : ตั้งชื่อ ให้กับแต่ละบั ญชีของเรา

เมื่อเราเปิดบัญ ชีเงินฝาก ชื่อบั ญชีก็เป็นชื่อเรา บางทีมันก็ดูน่าเบื่ อไปนะ ยิ่งเรามีหลายบัญชีก็ยิ่งสับสน

ไปกันใหญ่ ว่าแต่ละบั ญชีจะใช้ทำอะไร ยังไง และถ้าอย ากออมเงินให้ได้มากขึ้นนะ ก็ให้เขียนไว้

หน้าสมุดบัญ ชีว่า บัญชีนี้ใช้สำหรับอะไรกัน ไม่ก็อาจจะตั้ง ชื่อให้แต่ละบัญ ชี อาทิ เช่น หากเป็นบัญชีเก็บเงิน

ไปเที่ยว ตั้งเป็น ทริ ปไปฝรั่ งเศ สไรงี้ เราจะสนุกไปด้วยและออมเงินได้ด้วยไง

5 : ก็ลองหั กเข้าบัญชี อัตโนมั ติ

เราจะมีความตั้งใจอย่ างเดียว มันคงไม่พอนะ อย่างแรกเลย ควรทำเรื่องวางแผนการเงิน

ให้เป็นเรื่องอัตโนมัติไปซะ โดยที่เราแทบไม่ต้องมานั่งป วดหัว ว่าจะต้องออมเงินยังไง

วิธีคือ เข้าไปคุยกับธน าคาร แล้วขอจัดระบบโอ นเงิน อัตโนมัติ เท่านี้เองก็จะไม่พล าดไม่ลืมเก็บเงินแล้ว

6 : ลองเปลี่ยนจากค่าใช้จ่าย เป็นการออมดูสิ

ถ้าในแต่ละวัน เรามีการยกเลิ กค่าใช้จ่ายบางอย่ าง อาทิ การเปลี่ยนโปรมือถือให้ถูก ยกเลิกเคเบิ้ลทีวี

แน่นอนว่า เงินเหลืออยู่แล้ว และถ้าอย ากเก็บเงิน ให้ได้มากขึ้นก็ควรเอาเงินที่เหลือจากที่เรา

คอยลดรายจ่ายในแต่ละเดือน มาออม ก็จะได้เงินออมเพิ่มขึ้นได้ไม่ย ากนัก

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …