วิธีการวางตัวของคนฉาดที่แท้จริง เห็นเขาดูเงียบๆ ไม่ได้แปลว่าเขาโง่

1 : เมื่อรู้แต่รู้ไม่หมด เปรียบเทียบกับคนมองบนฟ้าก็บอกว่าโลกนี้มีแต่นกคนมองลงแม่น้ำก็บอกว่าโลกมีเพียงปลา

ที่จริงโลกนี้มีทั้งนกและปลา เมื่อเราเพิ่งมองเพียงด้านเดียวควรรู้จักเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์เพิ่มพูนความรู้แก่ตัวเอง

2 : เรียนรู้ใจบุคคลนั้น คนฉลาดรู้จักโยนหินถามทางก่อนเสมอเขาจะแสร้งลู่ตามลม

ประเมินดูสถานการณ์ต่างๆ ของอีกฝ่ายเพื่อปฏิบัติก่อนดำเนินแผนการณ์ใดๆ

3 : เทคนิคการยืมแรงคนอื่น ในหลายๆ ครั้งความเก่งทำ ให้คุณต้องทำงานหนักแต่ถ้าคุณหาจังหวะซ่อนมันไว้บ้าง

ในบางครั้งมันจะทำให้มีคนยื่นมือมาช่วยให้สำเร็จโดยง่าย

4 : เมื่อต้องการสร้างเมตตามหานิยมการเลิ กคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจั กรว าลทำตัวให้เล็กๆ บ้าง

บางครั้งอาจจะทำให้คุณดูน่าเอ็นดูมากกว่าทำตนให้มีอำน าจบ าตรใหญ่

5 : จิตวิทย าพัฒนาตนทีละสเต็ปปล่อยของหมดแม็ กซ์แบบตู้มเดียวไม่ได้ดูดีเท่ากับหยอดละนิดไปทีละขั้น

มันแสดงว่าคุณควรรู้จักจังหวะโ ชว์ศั กยภาพ

6 : เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่อวดภูมิคนฉลาดจะรับมือกับคนคุยโ วด้วยการอ่อนน้อมรับฟังจะไม่เ กทับกันไปมา

นั่นเพราะว่ารู้หลักการว่ามีแต่คนโ ง่นั่นแหละที่จะเชื่อเรื่องอวดอ้างนั้นได้

7 : สถานการณ์ครั้งแรกในชีวิต การทำอะไรๆครั้งแรกไ ม่ควรออกตัวแ รงเกินไปนะถ้าเรายังไม่รู้บริบทนั้นๆ

8 : สถานการณ์เพื่อการเรียนรู้และแม้คุณจะรู้ดีในบางเรื่องอยู่แล้วเชื่อเหอะว่าการเรียนรู้เพิ่มจากสิ่งที่รู้นั้น

มันจะช่วยให้คุณเซียนมากขึ้นอย่ าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเลย

9 : พูดไปสองไ พเบี้ ยนิ่งเสี ยตำลึงทอง การนิ่งเงียบอาจปิดโอกาสในการโชว์ศั กยภาพกับบางคน

บางกรณีเท่านั้นแต่บางครั้งการพูดไปก็ไม่เกิ ดประโยชน์อะไร มีแต่จะเกิ ดภั ยเพราะงั้นเงียบไว้ดีกว่า

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …