ลองทำตาม 9 วิธีเหล่านี้ดูแล้วการเงินคุณจะเปลี่ยนไปอย่ างเหลือเชื่อ

9 ข้อที่ควรรู้ไว้ หลังปีใหม่ปีนี้ควรประหยัดให้มากขึ้น กับมุมมอง 9 สิ่งนี้

ปีใหม่แล้ว ควรจะเป็นคนใหม่ ทิ้งนิสัยเดิม ๆ ไป เราทุกคนควรจะใช้ชีวิตใช้จ่ายเงินกันอย่ างประหยัดต้องปรับตัว

มาดูกันว่าต่อจากนี้นั้น จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

1 : ในอนาคต เงินอยู่เหนือคน

พอเงินมันหาย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่าแล้วคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ าง เพื่อให้ได้มันมาโดยไม่สนว่าใคร จะลำบ าก

จะเป็นยังไง ขอแค่ได้มาก็พอ

2 : คอรั ปชั่ น มีให้เห็นมากขึ้นในอนาคต

แน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก พวกฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้น การไม่มีเงินมันทำให้คนไม่มีจิตสำนึกได้ง่าย ฉะนั้นเขา

จึงทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

3 : ครอบครัวเริ่มมีปัญหา

สังเกตดูนะ เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงิน เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวตัวเองส่วนผู้หญิงจะอยู่บ้าน ดูแลงาน

บ้านเลี้ยงลูกไปวันๆ ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกตลอด พอมายุคนี้ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้านกันยิ่งยุคที่เงินหา

ย ากๆ เช่นนี้ยิ่งต้องทำงานมากขึ้น เ พ ร า ะหาที่หามามันไม่พอไง

4 : หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0 % มันจะแ ย่ลงไปอีก

เ พ ร า ะเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงิน มีมากสำหรับทุกคน แต่เมื่อเงินล้นระบบ จะล้นไปอยู่ในมือคนรวย ซึ่งคนรวย ก็รู็ๆ

กันอยู่ มีจำนวนที่น้อยมาก ๆ หากเราจะเทียบ กับคนจน จึงเกิดการใช้จ่ายที่น้อยตามไปด้วยไงเมื่อใช้จ่ายน้อยก็จะทำ

ให้กระทบแบบโ ด มิโ น่คือ พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อของก็จะข ายไม่ได้ ห้ างสรรพสิ นค้าตลาดไม่มีคนเดินคนส่วน

มากเลย ไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้ ให้เงินหมุนเวียน และพอเศรษฐกิจไม่ดีทั้งบริษัท ทั้งโรงงาน ทั้งหลายนั้น ก็ต้อง

ปิดตัวลง อย่ างที่เราเห็นกัน

5 : ความเห ลื่ อ มล้ำ มีให้เห็นมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มีดอก ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้เกิ ดความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นคนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็ นต์

ก็จะยิ่งรวย ในขณะที่คนจน คนที่หาเช้ากินค่ำอย่ างเราๆไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานไปตลอดชีวิตน่ะสิ

6 : ค่าครองชี พจะสูง

ข้าวของทุกอย่ างแ พ ง แต่เงิน กลับหาย ากและถ้าวันนี้ไม่ระวั งไม่ปรับตัวล่ะก็ วันข้างหน้าต้องเสี ยใจแน่นอน

7 : เงินนั้นหาย ากขึ้น

สังเกตทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายกันน้อยมาก นี่ยังไม่รวมกับวิกฤตโ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิดขึ้นกระทบไปทั่วโลก และถ้าใน

อนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลก จะให้ด อ กเ บี้ ยเงินฝาก 0 เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค าร ไม่ได้อะไร

8 : ผู้สูงอายุ กลับมาทำงานอีกครั้ง

ปกติแล้วคนวัยนี้เขาก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษียณอยู่แล้ว เพื่อให้มีเงินเก็บ ใช้หลังเกษียณได้มากเพียงพอ ที่จะ

สามารถฝากธน าคาร ได้ หวังเก็บด อกเบี้ยกินได้บ้าง แต่หากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ ยนั้นก็จะทำให้เงินก้อนค่อยๆ

ใช้ไปจนหมด ที่นี้ก็กลายเป็นว่า ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเอง ชีวิตนี้มันไม่ง่ายใช่ไหมล่ะ!

9 : คำว่า อิสรภาพทางการเงิน เอื้อมถึงได้ย าก

ตอนนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่องอิสรภาพ ทางการเงิน เ พ ร า ะการที่มีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่ายโดยที่เราไม่ต้องทำงาน

เนี่ย มันดีเชียวล่ะเป็นการสร้างอิสรภาพ ทางการเงินให้ตัวเองเ พ ร า ะคนสมัยก่อนเขานิยมฝากเงินเพื่อเอา ดอก แต่

หากมองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำอย่ างนั้นไม่ได้เหมือนก่อน ยิ่งลงทุ นผิ ดที่ กลายเป็นว่า ต้องทำงานไปตลอดชีวิต

ต้องศึกษาให้ดี

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

ข้อคิดของคนมีตัง..เรียนไม่สูงแต่มีลูกน้องเยอะคุมคนได้

แนวคิดเศรษฐี ทำไมบางคนจบไม่สูง แต่คุมคนงานได้เป็นพัน ทุ … …