ลองทำตาม 9 วิธีเหล่านี้ดูแล้วการเงินคุณจะเปลี่ยนไปอย่ างเหลือเชื่อ

9 ข้อที่ควรรู้ไว้ หลังปีใหม่ปีนี้ควรประหยัดให้มากขึ้น กับมุมมอง 9 สิ่งนี้

ปีใหม่แล้ว ควรจะเป็นคนใหม่ ทิ้งนิสัยเดิม ๆ ไป เราทุกคนควรจะใช้ชีวิตใช้จ่ายเงินกันอย่ างประหยัดต้องปรับตัว

มาดูกันว่าต่อจากนี้นั้น จะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

1 : ในอนาคต เงินอยู่เหนือคน

พอเงินมันหาย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่าแล้วคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ าง เพื่อให้ได้มันมาโดยไม่สนว่าใคร จะลำบ าก

จะเป็นยังไง ขอแค่ได้มาก็พอ

2 : คอรั ปชั่ น มีให้เห็นมากขึ้นในอนาคต

แน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก พวกฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้น การไม่มีเงินมันทำให้คนไม่มีจิตสำนึกได้ง่าย ฉะนั้นเขา

จึงทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

3 : ครอบครัวเริ่มมีปัญหา

สังเกตดูนะ เมื่อก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงิน เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวตัวเองส่วนผู้หญิงจะอยู่บ้าน ดูแลงาน

บ้านเลี้ยงลูกไปวันๆ ทำให้มีเวลาอยู่กับลูกตลอด พอมายุคนี้ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้านกันยิ่งยุคที่เงินหา

ย ากๆ เช่นนี้ยิ่งต้องทำงานมากขึ้น เ พ ร า ะหาที่หามามันไม่พอไง

4 : หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0 % มันจะแ ย่ลงไปอีก

เ พ ร า ะเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงิน มีมากสำหรับทุกคน แต่เมื่อเงินล้นระบบ จะล้นไปอยู่ในมือคนรวย ซึ่งคนรวย ก็รู็ๆ

กันอยู่ มีจำนวนที่น้อยมาก ๆ หากเราจะเทียบ กับคนจน จึงเกิดการใช้จ่ายที่น้อยตามไปด้วยไงเมื่อใช้จ่ายน้อยก็จะทำ

ให้กระทบแบบโ ด มิโ น่คือ พ่อค้ าแม่ค้ าไม่มีคนซื้ อของก็จะข ายไม่ได้ ห้ างสรรพสิ นค้าตลาดไม่มีคนเดินคนส่วน

มากเลย ไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้ ให้เงินหมุนเวียน และพอเศรษฐกิจไม่ดีทั้งบริษัท ทั้งโรงงาน ทั้งหลายนั้น ก็ต้อง

ปิดตัวลง อย่ างที่เราเห็นกัน

5 : ความเห ลื่ อ มล้ำ มีให้เห็นมากขึ้น

หากเงินฝากไม่มีดอก ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้เกิ ดความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นคนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็ นต์

ก็จะยิ่งรวย ในขณะที่คนจน คนที่หาเช้ากินค่ำอย่ างเราๆไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานไปตลอดชีวิตน่ะสิ

6 : ค่าครองชี พจะสูง

ข้าวของทุกอย่ างแ พ ง แต่เงิน กลับหาย ากและถ้าวันนี้ไม่ระวั งไม่ปรับตัวล่ะก็ วันข้างหน้าต้องเสี ยใจแน่นอน

7 : เงินนั้นหาย ากขึ้น

สังเกตทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายกันน้อยมาก นี่ยังไม่รวมกับวิกฤตโ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิดขึ้นกระทบไปทั่วโลก และถ้าใน

อนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลก จะให้ด อ กเ บี้ ยเงินฝาก 0 เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค าร ไม่ได้อะไร

8 : ผู้สูงอายุ กลับมาทำงานอีกครั้ง

ปกติแล้วคนวัยนี้เขาก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษียณอยู่แล้ว เพื่อให้มีเงินเก็บ ใช้หลังเกษียณได้มากเพียงพอ ที่จะ

สามารถฝากธน าคาร ได้ หวังเก็บด อกเบี้ยกินได้บ้าง แต่หากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ ยนั้นก็จะทำให้เงินก้อนค่อยๆ

ใช้ไปจนหมด ที่นี้ก็กลายเป็นว่า ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเอง ชีวิตนี้มันไม่ง่ายใช่ไหมล่ะ!

9 : คำว่า อิสรภาพทางการเงิน เอื้อมถึงได้ย าก

ตอนนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่องอิสรภาพ ทางการเงิน เ พ ร า ะการที่มีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่ายโดยที่เราไม่ต้องทำงาน

เนี่ย มันดีเชียวล่ะเป็นการสร้างอิสรภาพ ทางการเงินให้ตัวเองเ พ ร า ะคนสมัยก่อนเขานิยมฝากเงินเพื่อเอา ดอก แต่

หากมองดูยุคปัจจุบัน เราคงทำอย่ างนั้นไม่ได้เหมือนก่อน ยิ่งลงทุ นผิ ดที่ กลายเป็นว่า ต้องทำงานไปตลอดชีวิต

ต้องศึกษาให้ดี

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …