รักนั้นมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะมีสักกี่คนกันล่ะที่จะเดินเคียงคู่กันไปจนแก่เฒ่า

จงรักให้เป็น จงอย่ าเลือกผู้ชาย ที่พูดไม่เ พ ร า ะมาเป็นคู่ชีวิต

จะรักใครก็ต้องรักให้เป็น คุณอย่ าเลือกผู้ชาย ที่พูดไม่เพราะมาเป็นคู่ชีวิตคุณเ พ ร า ะความรักนั้น มันคือสิ่งที่สวยงาม

เป็นสิ่งที่มีความหมายทีเดียว เ พ ร า ะ การตัดสินใจแต่งงานมันก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานความรัก ความเข้าใจ กันอย่ าง

แท้จริงมากกว่าการที่จะตัดสินใจ แต่งงานด้วยรักแรกพบ แต่ยังไงก็ตามนะ มันไม่ได้หมายความว่าการที่เรามีรักแรก

พบมันไม่ดีหรอกนะ แต่มันเป็นข้อที่พึงระวังเอาไว้ว่า “ความรักแรกพบ อย่ างเดียวอาจจะไม่พอที่จะนำมา ตัดสินใจ

จนนำไปสู่ชีวิตแต่งงาน”เ พ ร า ะเราต้องการเวลาสำหรับการเรียนรู้ต้องการเวลาทำความเข้าใจกันและกันและต้อง

ก า ร เ วลาของ การเป็นคู่รักในระยะเวลาหนึ่งด้วย

ฉะนั้นแล้ว มันมีความจำจริงๆที่จะต้องใช้ความสาม ารถ ในการเลือกคู่ชีวิต เ พ ร า ะว่าชีวิตจะมีสุขหรือไม่นั้นมันก็ขึ้นอยู่

กับว่าเราจะได้คนแบบใด มาเป็นคู่ชีวิตของเรา มันจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการ คิดจะใช้ชีวิตเป็นคู่เลยทีเดียว

และการพูดเ พ ร า ะๆ กับคนรัก มันก็สำคัญอย่ างมากเ พ ร า ะถ้าพูดไม่รักษาน้ำใจกัน ก็ทำให้อีกคนนั้น รู้สึกไม่ดีได้

เชียวนะ บางทีมันอาจจะทำให้เราเสี ยคนรักไปเลยก็ได้ รักนั้นมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่จะมีสักกี่คนกันล่ะที่จะเดิน

เคียงคู่กันไป จนแก่เฒ่า การพูดจาไพเราะนั้น มี องค์ประกอบอยู่ 5 ข้อด้วยกัน

1 : เป็นคำสุภาพไพเราะ ที่ออกมาจากน้ำใจ อันบริสุทธิ์ ทั้งต้องไม่เป็นคำหย า บคำประชดประชัน หรือแม้แต่คำเ สี ย ดสี

2 : เมื่อพูดแล้ว ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดผลดี ทั้งแก่คนพูดและคนฟัง รวมไปถึงคำพูดนั้นๆ จะจริงเป็นคำสุภาพ

แต่หากพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ แต่ให้เกิดโ ท ษแทน เราก็ไม่ควรพูดนะ

3 : พูดด้วยจิตเมตตา ปรารถนาดี ต้องการให้คนฟังนั้น มีความสุข คือจะพูดจริงเป็นคำสุภาพ พูดแล้วเกิดประโยชน์แต่หาก

จิตยังคิดโกรธ ก็ยังไม่สมควรพูดเท่าไหร่นัก เ พ ร า ะผู้ฟังอาจรับไม่ได้ ในขณะนั้น

4 : เมื่อพูดแล้วต้องเป็นคำจริงไม่ใช่คำโกหกและก็ต้องไม่เป็นคำที่ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่เสริมความ ไม่อำความ

5 : เวลาดูกาลเทศะ พูดให้เหมาะสมเ พ ร า ะแม้จะใช้คำพูดที่ดี เป็นคำจริงเป็นคำสุภาพ แต่คำพูดที่มีประโยชน์และพูดด้วย

จิต ที่เมตตาแต่หากผิดจังหวะไม่ถูกกาลเทศะ ผู้ฟังยังไม่พร้อมที่จะรับ จากนั้นจะทำให้เกิดผลเสี ยได้เหมือนกันนะ ทีนี้มัน

จะกลายเป็นประจ านการจั บผิ ดกันไป เ พ ร า ะพูดถูกเวลา คือรู้ว่าเวลาไหน ควรพูดอะไรเวลาไหนยังไม่ควรพูดต้องคาด

ผลที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยนะ พูดถูกสถานที่ก็คือรู้ว่าในสถาน ที่เช่นไรจึงสมควรที่จะพูด ถ้าพูดออกไปแล้ว จะมีผลดีหรือไม่

อย่ างไร

เช่น มีความหวังดี ที่จะเตือนเพื่อนไม่ให้ดื่ม เ ห ล้ า แต่กลับไปเตื อนขณะที่เพื่อนกำลังเ ม าและอยู่กับเพื่อนเยอะๆ แบบนั้น

มันจะทำให้เขา เ สี ยหน้าและนอกจากเขา จะไม่ฟัง เราอาจเจ็ บตัวได้นะ และผู้หญิงนั้นความอ่อนโยนคือสิ่งสำคัญมากๆ

ยั ง ไ ง ซ ะ ก็ อ ย่ าเลือกผู้ชายที่พูดไม่เ พ ร า ะเป็นคู่ครองตัวเองแล้วกันมันจะทำให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่นะ

เ พ ร า ะความรักปั๊บปี้เลิฟ มันน่ารัก

แต่ทว่า เกือบๆ 90 เปอร์เซ็น อย่ างไรซะมันก็ยังไม่ใช่ความรักอย่ างแท้จริง การมีความรักมันเป็นเรื่องที่ดี เว้นแต่ว่าเมื่อรัก

ใครสักคนมากๆ บางทีมันอาจลืมรักตัวเองแม่นั้นไม่ห้ าม หากลูกจะเรียนรู้ผู้คนและการสะสมความรักตั้งแต่เด็กๆเ พ ร า ะ

มันจะทำให้ด ว งต าเจ้าเบิกกว้าง ในวันที่ต้องเลือกคู่ครอง และผู้ชายดีๆ นั้นมันไม่จำเป็นต้องอยู่ใน ห้องสมุดพ่อสอนลูก

เท่านั้นนะ หากลูกด วง ตาเบิกกว้างพอลูกจะแยกออกได้ว่า ใครคือหม าป่า ใครคือทาร์ซ านจงสำราญกับชีวิตให้พอเมื่อ

ยังเป็นวันรุ่น แต่การเ สี ยคนตอนเเก่ มันเป็นเรื่องไม่งามมากนักผู้ชายที่พูดไม่เ พ ร า ะกับลูกนั้น จงอย่ าเลือกมาเป็นคู่

ชีวิตเลย เ พ ร า ะวันนึงคำพูดของเขานั้นมันจะทำไม่ดีต่อกัน จนไม่เหลือสิ่งใด ให้ทะนุถนอมแล้วที่สำคัญ และอย่ าใส่

บิ๊กอายกับขนตาปลอมตลอดเวลานะเ พ ร า ะความรักแท้นั้น มันจะมองเห็นลูกได้ชัดเจนกว่า เมื่อลูกเป็นธรรมชาติพอ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …