ยื่นมือซ้ายของคุณขึ้นมา แล้วดูสิว่า มือคุณตรงกับรูปไหนมากที่สุด

.

.

.

ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 1 : “กางมือแนบตรงนิ้วโป้งง้อเล็กน้อย”

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดของคุณยื่นตรงชิดอย่ างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่า..

คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น ดูไร้เดียงสาและทำอะไรด้วยความนุ่มนวล แต่ออกจะลังเล

ไม่เด็ดขา ดเมื่อต้องรับฟังความต้องการของคนอื่น

ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 2 : “นิ้วมือแนบตรง มีเพียงนิ้วก้อยเท่านั้นที่กางออก”

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วก้อยที่กางออกมา แสดงให้เห็นว่า..

คุณเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์สูงและไวต่อความรู้สึก เมื่อเจอเรื่องอะไรก็จะมีปฏิกิริย า

ต่อเรื่องนั้นๆ ทันทีอีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถด้านงาน วรรณก ร ร มอีกด้วยนะ

ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 3 : “มีเพียงนิ้วโป้งเท่านั้นที่กางออก”

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกัน มีเพียงนิ้วโป้งที่กางออกมาแสดงให้เห็นว่า..

คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูง เชื่อถือในเหตุผลของตัวเอง ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา

ก็จะกระตือรือร้นแก้ไขปัญหานั้นด้วยตัวเองเสียตลอด แม้บางครั้งการทำแบบนั้นจะดูลำบากไปบ้าง

แต่คุณก็จะพย าย ามหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปจนกว่าจะสำเร็จ

ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 4 : “นิ้วมือแนบตรงทุกนิ้ว”

หากคุณยื่นมือออกไปแล้วพบว่านิ้วทั้งหมดแนบชิดกันแบบนี้แสดงให้เห็นว่า..

คุณเป็นคนที่สุขุมหนักแน่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะมีนิสัยระมัดระวังและทำทุกอย่ าง

ด้วยความรอบคอบแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยก็ตาม

ยื่นมือซ้ายได้แบบที่ 5 : “นิ้วมือส่วนใหญ่กางออก”

หากคุณลองยื่นมือขวาออกมาแล้วพบว่านิ้วมือส่วนใหญ่ของคุณกางออกจากกันแบบนี้ แสดงว่า..

คุณเป็นคนที่มองโลกแง่บวกและมี จิตใจอ่อนโยน สามารถแบ่งแยกสิ่งดีหรือไม่ดีออกจากกัน

ได้อย่ างชัดเจน คุณรักอิสระ ไม่ชอบที่จะหยุดอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งนานนัก

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ดวง/ความเชื่อ
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …