ยืมได้ต้องคืนเป็น..บทเรียนสำคัญของชีวิต 6 วิธีใช้ในการเคียร์หนี้

6 วิธีใช้ในการเคียร์หนี้ ที่ได้หยิบยืมมาด้วยความจำเป็น “ยืมได้ต้องคืนเป็น”

การมีหนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิต การที่คุณหยิบยืมเงินจากผู้อื่นนั่นเท่ากับว่า

คุณได้รับโอกาสต่อลมหายใจออกไปแล้ว ที่สำคัญเมื่อตัวเองได้รับความช่วยเหลือ

ก็จงอย่ าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและพย ามย ามใช้คืนดังนี้

1 : บริหารเงินที่เหลือจากการตัดรายจ่ายนั้นอย่ างมีประสิทธิภาพ

จริงๆ แล้วมันไม่ใช่แค่การบริหารเงินที่เหลือจากการจัดการรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้น

อย่ า งเดียวคุณควรจะวางแผนการเงินตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ เงินที่ได้เพิ่มมานั้น คุณ

ควรจะวางแผนดีๆว่าแต่ละส่วนคุณจะจัดการอย่ างไรส่วนไหนเก็บ ส่วนไหนกัน

ไว้ใช้หนี้คุณต้องแบ่งแต่ละส่วนให้ชัดเจนครับ

2 : ปรับพฤติกรรมสิ้นคิดบางอย่ างลง

ถ้ า แ ม้ คุ ณจะมีบัญชีรายรับรายจ่าย หรือคุณจะรู้และเข้าใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ใ น อ ดี ต แ ต่ ถ้ าคุณยังไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง มันก็แทบจะไม่มีประโยชน์

อะไรเลยแล้วคุณก็ไม่อาจหลุดพ้นจากวังวนนั้นแน่นอน จำไว้ว่าการจะเปลี่ยนแปลง

ตัวเองได้คุณต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่ างมาก

3 : สำรวจข้อผิดพลาดในอดีตของตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

ก่อนจะใช้หนี้ได้ คุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้าง คุณจะได้เข้า

ไปแก้ไขอย่ างตรงจุด ถ้าคุณไม่สำรวจความผิดพลาดในอดีตเชื่อเถอะว่าในไม่ช้า

วังวนเดิมๆจะกลับมาหาคุณอย่ างแน่นอน

4 : พูดคุยให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่เราต้องหยิบยืมเงินเพื่อน ยืมเงินญาติ

ก า ร จะขอความช่วยเหลือจากใครสักคน สิ่งแรกคือคุณต้องชัดเจน อย่ าอมพะนำ

ไม่พูดความจริงคนที่จะช่วยเหลือจึงจะทราบสถานการณ์และความจำเป็นของคุณ

โดยละเอียดและควรกำหนดเวลาใช้คืนให้ชัดเจนว่าคุณพร้อมใช้คืนเมื่อไหร่ และ

ที่สำคัญ

เ มื่ อ ได้รับความช่วยเหลือมาแล้ว อย่ าได้หายหน้าหายตาไปเชียวแม้จะยังไม่ถึง

กำหนดชำระก็จงติดต่อกับเพื่อนเพื่อแสดงความจริงใจตลอดเวลาหากคุณยังติด

ขัดอะไรอยู่จงบอกเหตุผลกับเพื่อนหรือญาติเสมอ การหายเข้ากลีบเม ฆคุณ

กำลังทำลายตัวเองและความน่าเชื่อถือของตัวเองอย่ างน่าอดสูที่สุด

5 : ถ้าบริหารแล้วยังไม่พอก็ต้องหารายได้เพิ่ม

สำนวนที่ยังคงเป็นจริงเสมอคือประโยคที่ว่า “หาให้มากกว่าใช้” ถ้าคุณบริหารทุกอย่ าง

แล้วยังไม่เป็นไปตามเป้า คุณก็ควรจะหารายได้เพิ่มเติมครับ สำรวจว่าคุณมีศักยภาพ

อะไรหรือถนัดอะไรและมันพอจะเอามาเป็นวิธีหารายได้เพิ่มเติมได้หรือไม่แล้วจง

ลงมือทำเสียเอาเวลาที่มานั่งเครียดนั่งกุมขมับมาหาเงินเพิ่มดีกว่าครับ

6 : ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อเปรียบเทียบสมดุลของรายได้และรายจ่าย

จริง ๆ สิ่งนี้เป็นหัวข้อคลาสสิคที่สุดสำหรับการสร้างวินัยทางการเงิน เ พ ร า ะมันจะบอก

คุณเลยว่าในแต่ละเดือนคุณมีรายได้เข้ามาเท่าไรและคุณเสียเงินไปกับเรื่องอะไรบ้าง

คุณจะได้เข้าไปจัดการกับรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเหล่านั้น

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …