มุงกฏ 1 หมายเลข บอกนิสัยตัวตนที่แท้จริงของคุณ

ลวงความลับความเป็นตัวคุณจากการเลือกมงกุฎ 1 อัน  มาไขนิสัยของแต่ละคนดูว่ามีนิสัยเป็นแบบไหน

ตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นอย่ างไร เพียงแค่เลือ กมงกุฎ 1 หมายเลข ที่ชื่นชอบมากที่สุด

แล้วไปดูคำตอบข้างล่างนี้ จะตรงใจแค่ไหนไปเริ่มกันเลย

เลือกมงกุฎ หมายเลข 1

สำหรับคนที่เลือ กมงกุฎอันที่ 1 นั่นหมายความว่า มงกุฎอันนี้มีความหมายถึงความฉลาด

คุณเป็นคนที่ชอบสังเกต เฝ้าคิดวิเคราะห์ เป็นคนดีมีน้ำใจ มีความเมตต าต่อคนรอบข้าง

แม้กระทั่งคนที่ไม่รู้จักก็ต าม คุณเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ ในบางครั้งคุณก็มีความหัวสูงอยู่บ้าง

แต่ก็ไม่เคยล้ำเส้นของใคร โดยลักษณะนิสัยภายนอ กของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมา

พูดจาในบางครั้งอาจจะไม่ทันคิด แต่ก็ไม่เคยคิดไม่ดีกับใคร ด้วยความที่คุณเป็นคนฉลาด

คุณมักจะแสดงออ กให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นคนที่รู้น้อย บางครั้งก็แกล้งทำเป็นไม่รู้

ลักษณะนิสัยภายในจิตใจของคนแล้วนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญ

กับความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้างอยู่เสมอ เพียงแต่คุณไม่ค่อยจะแสดงออ กให้ใครได้รู้

คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆ เวลาได้รักใครสักคนนึงก็จะ รักอย่ างถึงที่สุด แต่ถ้าหากหมดรักใคร

สักคนนึงแล้วคุณก็จะไม่สนใจใยดีอะไรเลย เพราะคุณรู้ว่าคนที่ทิ้งคุณไปเขาจะไม่มีวันกลับมา

เป็นเหมือนเดิมเด็ดข า ด และแน่นอนว่าถ้ากลับไป สุดท้ายมันก็เหมือนเดิม ชีวิตก็ไม่ได้มีความเจริญไปไหนเลย

เลือกมงกุฎ หมายเลข 2

สำหรับใครที่เลือ กมงกุฎอันที่ 2 มีความหมายไว้ว่า คุณเป็นนักคิดที่ดี ชอบที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่ าง

ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต คุณเป็นคนที่มีเซ้นในเรื่องของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในข้างหน้า สิ่งที่กำลัง

จะเกิดในช่วงวินาทีข้างหน้า หรือวันต่อไป คุณมักจะคิดเรื่องที่ย ากๆได้เร็วกว่าผู้อื่นเสมอ สำหรับในที่ทำ

งานเรียกได้ว่าคุณเป็นคนฉลาดคนหนึ่งเลยทีเดียว เพียงแต่คงเป็นคนที่ชอบอาย ไม่ชอบแสดงออก

ต่อหน้าคนอื่น ลักษณะนิสัยของคุณนั้นเรียกได้ว่า เป็นคนที่ตรงไปตรงมาในเรื่องของการพูด

คิดอย่ างไรก็พูดออ กไปอย่ างนั้น แต่คำพูดของคุณนั้นเป็นคำพูดที่ชาญฉลาด จะพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ทำให้ใคร

เดือ ดร้อน และไม่ทำให้ตัวเองเดือ ดร้อน แม้ว่าลักษณะภายนอ กของคุณจะเป็นคนเงียบๆ แต่เขาบอ

กว่าถ้าหากคุณได้อยู่ใกล้ใครที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วล่ะก็ บอ กเลยว่าคุณเป็นคนที่สนุก เวลาทำอะไร

ก็จะทำจริงจังอยู่เสมอ ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ สำหรับในเรื่องของความรัก คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียว

ไม่ชอบคุยกับใครหล า ยคน หากจับได้ว่าแฟนของตัวเองมีกิ๊ก มีคนอื่น คุณจะถามเพียงแค่ 2 ครั้งเท่านั้น

จะให้อภั ยเพียงแค่ไม่เกิน 2 ครั้งเท่านั้น หากมีครั้งที่ 3 คุณจะขอบายเลยทันที เรียกได้ว่า

ลักษณะนิสัยภายนอ กและตัวตนที่แท้จริงของคุณแตกต่างกันจริงๆ เวลาจริงจังอะไรคุณก็จะจริงจังอย่ างถึงที่สุด

เลือกมงกุฎ หมายเลข 3

สำหรับใครที่เลือ กมงกุฎอันที่สาท มงกุฎอันนี้บ่งบอ กถึงความหมายว่า คุณนั้นเป็นคนที่มีนิสัยเป็นผู้ใหญ่

ชอบในเรื่องของความมั่นคง เวลาจะคิดจะทำอะไรมักจะไม่ทำตัวเป็นที่จับจ้องของคนอื่น

คุณเป็นคนที่มีความลับอยู่ในตัวสูง เก็บความลับไม่เป็นอย่ างดี แม้ว่าลักษณะภายนอ กของคุณ

จะดูเป็นคนซื่อๆก็ต าม แต่ด้วยความซื่อของคุณนี่แหละ ทำให้ใครหล า ยคนที่อยู่ใกล้คนรู้สึกอบอุ่นใจ

คุณเป็นคนที่มีเมตต า มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนรอบข้างเสมอ คุณไม่สนใจเลยว่าคนไหน

จะมาจากที่ใด เขาจะดีหรือไม่ดีอย่ างไร คุณก็จะคิดในทางบวกก่อนเสมอ คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีจริงๆ

หากใครได้ร่วมงานกับคุณ จะรู้เลยว่า คุณเป็นคนที่จริงจัง แม้ว่าลักษณะภายนอ กจะเป็นคนที่ค่อนข้าง

จะจริงจังมากไปหน่อยก็ต าม แต่มันก็เป็นการดี ทำให้หล า ยสิ่งหล า ยอย่ างพัฒนาได้ และจบ

ลงด้วยดีเสมอ สำหรับในเรื่องของความรักถ้าหากคุณได้รักใครสักคนนึงคุณจะทุ่มเทเต็มที่

คุณจะทำทุกวิถีทางให้รักอยู่กับคุณนานๆ คุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่ างเท่า ที่คุณทำได้แบบฉลาด

ทำเพื่อความสุขและคนรอบข้าง ถ้าหากวันใดวันหนึ่งคนรักของคุณผิ ดคำพูดผิ ดคำสัญญา

แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ซื่อๆก็ต าม แต่คุณก็คิดได้ว่า ถ้าหาคนรักของคุณเลือ กที่จะไปแล้วล่ะก็

ก็ขอให้ไปเลยไม่ต้องกลับมา ถือว่าในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่เด็ดข า ดจริงๆ

เลือกมงกุฎ หมายเลข 4

สำหรับใครที่เลือ กมงกุฎอันที่สี่ มีความหมายว่า คุณนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวินัยในการคิด

ในการลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ คุณเลือ กที่จะมีระเบียบแบบแผน มากกว่าทำไปโดยไม่รู้อะไรเลย

คุณมีนิสัยแบบผู้ใหญ่ เวลาจะคิดจะทำอะไรจะต้องได้ข้อมูลที่แน่นอนก่อนที่จะลงมือทำ คุณเป็นคน

ที่ไม่เชื่อใจอะไรใครง่ายๆ คุณเชื่อในข้อมูลจริงมากกว่าคำพูดปากต่อปาก คุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูง

ไม่เกี่ยวกับอายุว่าจะมากหรือน้อย ลักษณะเช่นคุณนั้น มักเหมาะกับการเป็นผู้นำมากกว่าผู้ต าม

แต่ในบางครั้งคุณก็มีลักษณะหัวสูงเช่นกัน หาเงิน มาได้เท่าไหร่คุณก็ใช้มากกว่าครึ่งเสมอ

แต่ก็ไม่เคยไปเดือ ดร้อนใคร สำหรับในเรื่องของความรัก หากคุณได้รักใครอย่ างเต็มหัวใจแล้วล่ะก็

คุณก็จะรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ แต่เมื่อใดก็ต ามที่คนรักของคุณผิ ดคำพูดผิ ดคำสัญญาที่เคยให้ไว้

และมันเกินกว่าเหตุที่คุณรับได้ คุณจะไม่ขอร้องให้เขากลับมาเลย เรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยว

และจริงจังกับความรักเป็นที่สุด ในบางครั้งคุณก็คิดว่า การอยู่คนเดียวมันก็ดีกว่าอยู่เป็นคู่เหมือนกัน ในบางครั้งเท่านั้น

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ดวง/ความเชื่อ
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …