มีน้อยคนนักที่จะมีความคิดแบบนี้..จุดเริ่มต้น..ของคนจะรวย

จุดเริ่มต้น ของคนจะรวย ความคิดแบบนี้..มีน้อยคนจะคิดได้เช่นนี้

ส มั ย นี้ เงินคือตัวแทนของทุกสิ่ง อย ากได้อะไร ส่วนใหญ่ต้องใช้เงินแลกมา ทุกคน

จึงตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหลายๆ คนอย ากรวย มีเงินเยอะๆก็ขยันทำนั่นนี่ ทำงานที่สอง

สาม สี่ มีรายได้เพิ่มขึ้นหลายช่องทาง

นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ทำให้ตัวเองมีรายได้จากหลายๆทาง แต่ก็มีอีกหลายคนที่อย าก

มี ร า ยได้หลาย ๆ ทางแล้วไม่รู้จะทำอะไรดี เ พ ร า ะมองไปทางไหนก็มีคนเขาขาย

เขาทำกันหมดแล้วเจ้าใหม่ๆอย่ างเราจะเอาอะไรไปสู้ สุดท้ายได้แต่คิด แล้วก็ไม่ได้

ทำ เคล็ดลับในการหารายได้เพิ่ม

เขาบอกให้เริ่มจากจุดเล็กๆ คิดทำเล่นเป็นงานอดิเรกไปก่อน ทดลองตลาดไปเรื่อย

วันหนึ่ง อาจดัง ปัง เว่อร์ขึ้นมาเองก็ได้

การอย ากมีรายได้เพิ่ม.. แล้วเที่ยวไปถามใครว่า “ควรทำอะไรดี”ปัญหานี้คนที่ตอบ

ไ ด้ ดีที่สุดคือเจ้าของคำถามเอง โดยลองตั้งโจทย์ ตั้งเงื่อนไขว่า งานเสริมที่จะทำ

ต้องสร้างรายได้ในระดับที่น่าพอใจ

ค ว า มเ สี่ ย งไม่มาก ล ง ทุ นไม่สูง ช่วยเพิ่มเติมทักษะของตัวเองให้สูงขึ้น และมี

โอกาสต่อยอดได้ในอนาคตเมื่อได้ขอบเขตแล้วก็มาเฟ้นเอาจากใจของเราว่าอะไร

อันไหนที่ใช่โดยใช้ตัวกรองอีก 3 ตัวคือ ความรัก ทำได้ดี มีประโยชน์กับคนอื่น

ขั้นแรก : ล อ ง ถามใจตัวเอง แล้วจดแยกออกมาเป็นข้อๆว่า เราชอบ รักที่จะทำอะไร

สิ่งที่ทำแล้วมีความสุขนั่งทำนอนทำได้เป็นวันๆ ไม่เบื่อ เช่น ชอบกิน ชอบอ่านหนังสือ

ชอบเล่นดนตรี ชอบวาดรูป ชอบดูตลก ชอบเที่ยว ชอบออกแบบ ชอบพูด ชอบพบปะ

ผู้คน เป็นต้นบางคนอาจชอบหลายๆอย่ าง ก็เขียนออกทุกอย่ างที่ชอบนั่นแหละ

ขั้นที่สอง : อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดี หรือสิ่งที่เพื่อนๆ คนในบ้านชอบวานให้เราทำงาน

นั้นจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราทำงานนั้นได้ดี ที่คนอื่นมองเห็น จึงไหว้วานเราบ่อยๆ

ขั้นที่สาม : ล อ ง ดู ว่าสิ่งที่เรารัก ทำได้ดีนั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้หรือไม่

ส า ม า ร ถแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้หรือเปล่าจากนั้นก็นำทั้งสามขั้นนี้ มาคัดกรองแยกแยะ

ออกมาก็จะได้รายชื่อหรือชนิดของงานที่เราจะทำแล้วอาจได้มาหลายชื่อหน่อยก็ไม่เป็นไร

ใ ส่ ล ง ม าก่อนจากนั้นก็นำไปกรองกับเงื่อนไขที่ตั้งไว้ทีแรกอีกที ที่ว่า รายได้พอใจ ความ

เสี ย  ง ไม่มากลงทุนไม่สูงสามารถต่อยอดได้ในอนาคต เมื่อกรองทั้งสองชั้นก็น่าจะเหลือ

ตัวเลือก สักหนึ่งหรือสองอย่ างถ้าเลือกไม่ได้จริงๆก็อาจ ทำไปทั้งสองเลยก็ได้ ถ้าทำไหว

จะได้รู้ว่า แบบไหนรายได้ดีกวากัน

ตัวอย่ างเช่น.. เจนมีอาชีพหลักเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลแห่งหนึ่ง เจนเป็นคนชอบฟังเพลง

ช อ บ ท่องเที่ยวอันนี้คือข้อหนึ่งคือสิ่งที่เจนรัก ส่วนสิ่งที่เจนถนัดคือ เจนเป็นคนเล่าเรื่องเก่ง

เขี ยนเรียงความได้ดีเพื่อน ๆ มักจะไหว้วานให้เจนแต่งเรื่องเล่านิทานให้สมัยเรียนมัธยม ซึ่ง

บอกได้ว่าข้อสองเรื่องความถนัดของเจนนั้น คือการเขียน แต่งเรื่องนั่นเอง ทีนี้ก็มาคิดต่อว่า

ก า รชอบฟังเพลง ชอบท่องเที่ยวและแต่งเรื่องเขียนเรียงความได้ดี จะช่วยสร้างประโยชน์

ใ ห้คนอื่นได้อย่ างไรบ้ าง เมื่อเจนลองคิดดูก็ได้งานออกมา 2 อย่ างคือ เป็นนักแต่งเพลง

กับเป็นมัคคุเทศก์ ซึ่งทั้งสองอย่ างนี้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นได้เรียกว่ามันขายได้นั่นเอง

เมื่อได้มา 2 รายชื่อแล้วก็นำไปกรองกับเงื่อนไขอีกชั้นหนึ่งทั้งมัคคุเทศก์และนักแต่งเพลง

ต่ า ง ให้รายได้ที่น่าพอใจกับเจน ความเ สี่ ย งและการลงทุนนั้นแทบจะไม่มีเ พ ร า ะทั้ง

สองอย่ างนั้นไม่ต้องล ง ทุ นซื้ อหาอุปกรณ์อะไรเลย

มาถึงข้อสุดท้ายอันไหนใช้ต่อยอดได้อันไหนที่เข้ากันได้กับงานประจำ จะว่าไปงานทั้งสอง

อ ย่ า ง นั้นไม่ขัดแย้งกับงานประจำ เจนแต่งเพลงสามารถทำได้ทุกวัน ส่วนมัคคุเทศก์ก็ใช้

เ ว ลาช่วงเส า ร์อาทิตย์ไปทำก็ได้ ทีนี้ก็เหลือแต่เจนชั่งใจแล้วว่าชอบอันไหนมากกว่ากัน

หรือจะทำไปทั้งสองอย่ างเลยก็ได้

จากตัวอย่ างข้างต้นทำให้คนที่อย ากมีรายได้เสริม ใช้เป็นแนวทางในการเริ่มต้นทำงานเล็กๆ

ล อ ง เ ลื อกเอาจากสิ่งที่ตัวเองรัก ถนัด และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเสี่ยงน้อย ล ง ทุ นไม่มาก

และนำไปต่อยอดได้เมื่อได้เริ่มลงมือทำแล้วผลงานนั้นจะฟ้องกลับมาเองว่าเราจะไปต่อได้ดี

แ ค่ ไ ห น ถ้าเราเริ่มจากสิ่งที่ใจรักต่อให้เจออุปสรรค เราก็จะฟั นฝ่าไปได้ รายได้เริ่มต้นอาจ

ไม่มากแต่ด้วยความที่ทำแล้วมีความสุขเป็นงานที่เข้ากับตัวเอง เชื่อว่าวันหนึ่งมันจะสามารถ

พัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ก้อนโตกลับมาให้และทำให้เรากลายเป็นคนร่ำรวยขึ้นมาได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …