พักใจให้รู้สึกดีแล้วจงก้าวต่อไปอย่ างเข้มแข็ง 5 แนวคิดของคนสู้ชีวิต

5 แนวคิดของคนสู้ชีวิตที่แท้จริง เพิ่มกำลังใจสู้ในวันต่อๆ ไป

ทำงานทุกวัน เจอปัญหาในชีวิตมากมาย ก็อาจจะมีเหนื่อย มีท้อบ้ างแหละ มันเป็น

เรื่องธรรมดาขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะมีวิธีรับมือกับความรู้สึกนั้นอย่ างไรได้บ้ าง และ

เราจะฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากรู้สึกผิ ด หวังได้ยังไงเมื่อพักใจจนรู้สึกดีขึ้นแล้ว

จงก้าวเดินต่อไปอย่ างเข้มแข็งนะ

1 : พิสูจน์ตัวเราให้กับ “ตัวเรา”

ถึงจะมีคนยอมรับในตัวเรามากขนาดไหน ก็ไม่สำคัญเท่ากับเรา “ยอมรับ” ตัวของ

เ ร า เ องหรอกพิสูจน์ตัวเองกับคนอื่นแล้ว ก็อย่ าลืมพิสูจน์ตัวเราให้กับตัวเราเอง

ด้ ว ย นะ ม องให้เห็นถึงข้อ ด้ อ ย ของตนเองและพัฒนาปรับปรุงมันให้ดีขึ้น คน

ทุกคนมีข้อเสี ย ข้อควรปรับปรุงของตัวเองทั้งนั้น เรามองเห็นข้อเสี ยของตัวเรา

แ ล้ วหรือยังล่ะหากยังไม่รู้ ก็ลองเปิดใจพิจารณาข้อเสี ยของตัวเราเองบ้ างแต่

ห า ก เ ร ารู้ข้อเสี ยของตัวเราเองแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วย แก้ไขข้อเสี ย

เหล่านั้นซะ แล้วพัฒนาตัวเราให้ดียิ่งขึ้นตามความเหมาะสมด้วยล่ะ

2 : มองให้เห็นข้อดีของตัวเอง แล้วทำมันให้ดียิ่งขึ้น

หลังจากพิจารณาข้อเสี ยของตัวเองไปแล้วหันมามองข้อดีของตัวเราเองบ้ างว่า

เ ร ามีอะไร “ดี” มีอะไรที่ “เด่น”ของตัวเราบ้ าง ดึงเอาศักยภาพของเราเหล่านั้น

ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาสิ่งที่เราดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะ

3 : เมื่อเราหยุด คนอื่นกำลังก้าวแซงเราไป

ใ ค ร ที่ ช อ บ ก ารแข่งขันกับคนอื่นนอกจากตัวเราเอง น่าจะชอบประโยคนี้เป็น

พิเศษเ พ ร า ะนี่เป็นสิ่งที่จะปลุกความรู้สึกฮึดสู้ อย ากเอาชนะไม่อย ากยอมแพ้

เ พ ร า ะ ในขณะที่เรากำลัง “หยุด” อยู่กับที่ยังมีคนอื่นๆ อีกมากมายที่เขายังคง

เดินหน้า ก้าวหน้าต่อไป จากคนที่เดินตามหลังเราเขาอาจจะค่อยๆก้าวมาเสมอ

กับเรา ในที่สุดอาจจะเดินแซงหน้าเราไปเลย ถ้าเรายังหยุดนิ่ง ไม่มีการพัฒนา

เ พ ร า ะโลกยังคงหมุนไปทุกวัน และเวลาก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆ เราจึงต้อง

พัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อให้ก้าวทันโลกอยู่เสมอ

4 : อนาคตที่ดี เริ่มต้นจากวันนี้

บ า ง ค รั้ ง เ ราอาจตั้งคำถามกับตัวเราเองว่า เหตุใดเราจะต้องทนเหน็ดเหนื่อย

ทำงาน หนักต้องเรียนหนัก เราทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไร คำถามนี้ ตัวเราเอง คง

ต อ บได้ดีที่สุดเราทุ่มเท พย าย าม พากเพียรทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรกัน เมื่อ

เ ร าตอบตัวเองได้แล้วเมื่อเรามองเห็นภาพในอนาคตของตัวเราเอง ว่าเราต้อง

การอะไรอย ากมีอนาคตแบบไหนเราก็จะมีกำลังใจในการก้าวไปสู่ความฝันนั้น

5 : อย่ าให้ใคร มาบอกว่าเราไม่เก่ง

เมื่ อเรามีอะไรที่ยังไม่เก่ง ก็ขอให้เรามองเห็น “ความไม่เก่ง” นั้นด้วยตัวของเรา

ไม่ต้องให้ใครมาบอกค้นหาสิ่งที่เราไม่เก่งให้เจอ ยอมรับกับตัวเองว่าเราไม่เก่ง

ทุกเรื่องเสมอไป แล้วหาทางเพิ่มพูนความรู้ ทำตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …