บางทีเหตุผลดีๆสักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มเก็บตังก็เป็นได้

ใครไม่มีเงินเก็บพลาดแล้ว “ข้อดีมากมาย..ของเงินเก็บ”

การออมเงิน อาจจะเป็นเ รื่องที่หลายคนมองข้าม หรือไม่มีในความคิด เ พ ร า ะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้

หรือใช้เงินเก่ง จนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงินแต่หากศึกษาข้อดีของการมีเงินออมอาจจะทำ

ให้เปลี่ ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงินการออมเงินเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ก็จะเป็นผลดีกับ

ตั วเองเ พ ร า ะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

1 : เงินออมมีประโยช น์มากย ามเกิดวิกฤติ

เ พ ร า ะชีวิตของคนเรามีความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้น จึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้

ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเงิน ออมทำให้เรามีความสุข คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครียด หน้านิ่ว คิ้วขมวด

เ พ ร า ะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

2 : มีเงิน ออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงานมากขึ้น

ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

3 : เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้ออมฟังดูดีมาก

จริง ๆ เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงินได้ สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออมเ พ ร า ะจะช่วยให้

มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน

4 : มีเงิ นออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะหากอายุมากแล้วแต่ไม่มีอะไร

เป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

5 : เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สิน ต่างๆ บ้าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหายตามวันเวลาดังนั้น ก็ต้องมีเงินออมไว้

เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

6 : เงินออมช่วยทำ งานแทนเรา

ก า ร นำ เงินออมไปลงทุน อย่ างการซื้อหุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปี ก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรา มีรายได้

ม า เ ลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์

กับตัวผู้ออมเอง โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่ายเ พ ร า ะทุกวันนี้อย่ าไปหวังพึ่งพาใคร

มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

7 : มีเ งินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่ายเ พ ร า ะตัวเอง

ก็เจ็ บป่วยมีหลายโ ร ค หากมีเงินออมก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลาน

นิสัยไม่ดี พย าย ามแย่งสมบัติ

8 : เงินออ มทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตหากมีเงินออม ชีวิตก็จะ

มีความมั่นคงมากขึ้น

9 : เงินออมทำให้ชีวิตไม่ ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่ าง ต้องล้มหายจาก เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัว

รับมืออย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน

ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

10 : มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเห ลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เ พ ร า ะคนเรานั้น

ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี ย ามเดือดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …