บางครั้งการใช้ชีวิตเรียบง่ายก็สร้างความสบายใจให้กับตัวคุณเองได้

5 เทคนิค ทำตัวให้เป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้าง

ก า ร วางตัวให้เหมาะสม ถือเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติ เ พ ร า ะปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะคะ

ว่าในหลายๆ ครั้ง คำพูดของคนรอบข้างก็มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราเช่นกัน

หากใครได้เจอคำพูดที่ดีและชื่นชม ก็อาจกลายเป็นพลังด้านบวกทำให้มีกำลังใจในการ

ดำเนินชีวิ ต ต่ อ แต่หากใครก็ตามได้เจอคำพูดในแง่ลบ ซึ่งแน่นอนว่าย่อมไม่เป็นผลดี

และอาจกลายเป็นการบั่นทอนจิตใจจนไม่สามารถมีกำลังใจที่จะทำอะไรเลยก็ได้

ดั งนั้น พลังด้านบวกจากคำพูดของคนอื่นจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจคนเราเป็นอย่ างมาก แต่

ก า ร ใช้ชีวิตให้เป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้างอยู่เสมอนั้น มันก็ไม่ง่ายเอาซะเลยเ พ ร า ะ

มนุษย์เราก็ย่อมมีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป แต่ขอแค่คุณปฏิบัติตนในด้านดีให้มากกว่า

ด้ า น ไ ม่ ดี เ พี ยงเท่านี้ คำชื่นชมจากคนรอบข้างและพลังบวกก็สามารถทำให้คุณมี

กำลังใจ ในการทำสิ่งที่ดีได้มากยิ่งขึ้นแล้วซึ่งการที่จะได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้าง

ต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะ…?

1 : อย่ าหยิ่งทะนงในตัวเอง

เชื่อว่าสาวๆ หลายคนในที่นี้เป็นคนเก่งและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี

แ ต่ แ นะ นำ ว่ าค วรใช้ความเก่งให้ถูกวิธีและไม่ควรหยิ่งทะนงในตนเองมากจนเกินไป

เ พ ร า ะนั่นอาจทำให้คุณถูกมองในแง่ลบแทนที่จะเป็นคำชื่นชมได้ ทางที่ดีควรบอกต่อ

ความรู้ที่มีให้กับคนอื่นๆ หรือเพื่อนร่วมงานบ้าง สิ่งนี้เองที่จะทำให้คุณได้รับมิตรภาพดีๆ

กลับมา และยังถือเป็นการสร้างเสน่ห์ในตัวคุณให้กลายเป็นที่ชื่นชมได้เช่นกัน

2 : วางตัวให้เหมะสม

ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่อหน้าใครก็ตาม รู้จักหรือไม่รู้จัก อันดับแรกคุณต้องมีความอ่อนน้อม และ

ว างตัวให้สงบนิ่ง ไม่ควรพูดมากหรือทำตัวกร่าง ก้าวร้าว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่จะทำให้คุณ

เป็นผู้หญิงที่มีกาลเทศะ

ส่ว น ข้อดีของการวางตัวให้มีบุคลิกที่ดีจะสามารถทำให้คุณได้รับโอกาสต่าง ๆ มากกว่า

ค นอื่น เ พ ร า ะนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้คุณดูน่าค้นหา และใครๆ ต่างก็อย ากทำความรู้จักกับ

คุณ ดังนั้นภาพลักษณ์ของการวางตัวจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คุณได้รับคำชื่นชม

จากคนรอบข้างได้

3 : ช่วยเหลือเมื่อมีโอกาส

การช่วยเหลือ สามารถทำได้กับทุกๆ สิ่งไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์โดยเฉพาะการช่วยเหลือ

ผู้ ค นรอบข้าง ซึ่งคุณจะได้รับผลตอบแทนเป็นความภาคภูมิใจในตัวคุณเองสิ่งเหล่านี้จะ

ก ล า ยเป็นพลังด้านบวกช่วยให้คุณมีแรงทำในสิ่งที่ดีต่อไปมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การมี

น้ำใจหรือความเมตตาต่อสัตว์ยังเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความอ่อนโยนภายในจิตใจ

ของคุณได้ รวมถึงยังเป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนรอบข้างอย ากเข้ามาทำความรู้จักกับคุณ

4 : หัดเป็นคนใจเย็น

ส า ว ๆ ทราบกันดีใช่มั้ยคะว่าความใจร้อนไม่เคยให้ผลดีกับใครจากตัวอย่ างในสังคมที่

เห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวัน เ พ ร า ะความใจร้อนอาจทำให้เราวู่วามกับสิ่งต่างๆมากเกิน

ไ ป จ น ไ ม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และยังทำให้คุณถูกมองเป็นสาวขี้วีนใช้แต่

อ า ร ม ณ์อีกด้วย ข้อดีของความใจเย็นคือคุณจะมีสติและรับมือกับปัญหาตรงหน้าได้

อย่ างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งนี้เองจะทำให้คุณได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้างใน

การแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี

5 : ใช้ชีวิตเรียบง่าย

บางครั้ง การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่หวือหวา และไม่ทะเยอทะย าน หรืออย ากได้อย าก

มีเกิน ตัว ก็ช่วยสร้างความสบายใจให้กับตัวคุณเองได้ เ พ ร า ะเมื่อความสบายใจเกิดขึ้น

คว า มสุขก็ย่อมเกิดขึ้นตามไปด้วย และเจ้าความสุขนี้เองที่จะส่งพลังให้คุณทำสิ่งต่าง ๆ

รอบตัวออกมาได้ดี ซึ่งถือเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้คุณได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้าง

จนอาจทำให้คุณกลายเป็นสาวบุคลิกขี้เล่นที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใส น่าเข้าหา

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …