บทความเรื่องนี้ถ้าคุณที่ได้อ่ านจะต้องมีกำลังใจในการเก็บเงินแน่นอน

(ข้อคิด)สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเก็บเงิน แต่เก็บไม่เคยอยู่

ในยุคปัจจุบันทุกวันนี้ สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนเป็นอยู่คือ “..การใช้เงินที่มากเกินตัว เดือนชนเดือนตลอด..” บางคนทำงาน

มานานหลายปี ยังไม่มีเงินเก็บก็มีนะและนั่นอาจเป็นสัญญาณบอกว่า การวางแผ นเรื่องเงินนั้น มันค่อนข้างแย่เชียวล่ะ

ฉะนั้น มีตั วอย่ างของผู้ที่เก็บเงินดีเด่นมาฝาก บอกเลยว่า.. มนุษย์เงินเดือนที่ได้อ่ านจะต้องมีกำลังใจ ในการเก็บเงิน

อย่ างแน่นอน มาดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง.. ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเธอได้ทำการแ ชร์วิธีเก็บเงินอย่ างละเอียดโดยเธอเน้น

การเก็บแบบเรื่อยๆ ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรสูงเ พ ร า ะเธอทำงานเป็น “พนักงานเซเว่ น” เงินเดือนเพียง 9300 บาท นับว่า

ใ ช้ ธ ร ร มดายังจะไม่พออยู่แล้ว แต่เธอทำได้ การเก็บเงินของเธอคือ การวางแผนตั้งแต่เงินเดือนออก กดออกจาก

ธน าคารมาให้หมด ทีนี้ก็ทำการตัดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จำเป็นของเดือนออกไปคราวนี้ก็จะไม่ต้อง “เป็นหนี้” ส่วนค่า

กิ น นั้ น ก็ ต้ อ งมีการวางแผน ด้วยนึกภาพให้ออกว่า วันหนึ่งเรามีความจำเป็น ต้องใช้เงินไปกับอะไรแค่ไหน และ

ทำการแยกเอาไว้เป็นถุงๆ จนครบเดือน เพื่อไม่ให้เกิด การใช้เงิน กับส่วนที่ไม่จำเป็น จัดเป็นเซ ตเหรียญได้ก็จะดี

มันจะได้ทำให้เรารู้สึกขิ้เกีย จ ไม่อย ากหยิบมาใช้จ่าย และซึ่งอาจส่งผลให้ตอนเย็นเราก็ยังเหลือเหรียญเหล่านั้น

ไ ป อ อ มได้อีก ทีนี้ก็จะเหลือเงินสำหรับกองกลางที่จะเอามาใช้อะไร ที่ไม่จำเป็นได้และพนักง านเซเว่ น คนนี้

เขาได้เลือกการออมเงิน โดยการนำเงินที่เหลือจากการตัดค่าใช้จ่าย ทุกอย่ างไปลงทุน กับสล ากออมทรั พย์

ของ ธ ก ส. ทั้งยังรับเสื้อผ้ามือ 2 มาข าย และเก็บเงิน ออกมอไซค์ไว้ขี่ไปทำงานอีก ถ้าจะคิดกันง่ายๆ ก็คือ

การออมก่อนแต่ใช้ทีหลัง นี่แหละที่น่าสนใจ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …