นิสัย 10 อย่างของคนรู้จักใช้เงินและเก็บออม บรรลุเป้าหมายและหลุดพ้นจากความจน

1. เก็บวันนี้ มีวันหน้า ออมก่อน รวยก่อน

วิธีนี้ใช้ได้เสมอนะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนและไม่ว่าจะคนปกติหรือมหาเศรษฐี

เพราะการออมเป็นร กฐานที่สำคัญของอนาคต เคล็ดลับง่ายๆ

คือแบ่งเงินออมก่อนที่จะใช้ครับ รับรองไม่จน

2. ออมไว้ ก่อนใช้ลงทุน

ทุกวันนี้หลายคนคงทราบดีนะครับว่า ด อ กเบี้ ยเงินฝากบ้านเราเรียดต่ำติดดิน

แต่ไม่ได้หมายความว่าการฝากเงินธนาคารไม่ดีนะครับ แต่เมื่อเก็บเงินไปสักระยะ

ให้เปลี่ยนเป็นการลงทุนบ้าง เพื่อกระจายความเสี่ ยงและผลตอบแทน

3. รับ ใช้ จ่าย รู้

วิธีนี้มีประโยชนื์อย่ างมากครับ สำหรับใครที่ชอบมีคำถามว่า เงินเราหายไปไหน

หรือ‘เราใช้อะไร ไปบ้าง การทำบัญชีรายรับรายจ่าย คือคำตอบครับ

เพราะทำให้เรารู้การเคลื่ อนไหวของเงิน และป้องกันเงินรั่ วไหลอีกด้วย

4. ร่างกายสำคัญที่สุด

อย่าวิ่งหาเงินจนลืมตัวเองนะครับ เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ที่มีเงินมากมาย แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ความสุขจากมัน เพราะฉะนั้นหันหลังให้เงินบ้าง

แล้วหัวมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจกัน การออมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิต

บรรลุเป้าหมายในสิ่งที่มุ่งหวัง เช่น ออมเงินเพื่อจะซื้อบ้านในอนาคต

ซึ่งการออมเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้ผู้ออมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้การออมเงินไว้เพื่อใช้ย ามฉุกเฉิ น ยังช่วยลดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

เช่น มีเงินสำรองตอนเจ็ บป่ ว ย มีเงินซ่อมบ้านซ่อมรถ ฯลฯ

5. ใช้ชีวิตวันนี้ แต่อย่ าลืมอนาคต

วันนี้ที่เรายังสามารถสร้างรายได้ เราควรเตรียมวางแผนการเงินไว้สำหรับอนาคต

เช่น การวางแผนเกษี ยณการศึกษาให้ลูก เตรียมพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน

ด้วยการซื้อก ร ม ธร รม์ประกันทรัพย์สิน ประกันชีวิต

6. ขยันขันแข็ง และพย าย ามหารายได้เพื่อกระจายความเสี่ ยง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานออฟิศที่ทำงานประจำซึ่งมีความเสี่ยง

จากการถูกปลดจากงานอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว เราจึงต้องมองหารายได้เสริม

เพื่อรองรับความเสี่ ยงทางการเงินด้วย

7. ความไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ

ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบ นอกระบบ บั ตรเ ค รดิ ตและอื่นๆ เลี่ยงได้

ก็ควรเลี่ ยงครับ แต่หากมีโครงการที่ต้อง ใช้เงินก้อนใหญ่

เช่น ซื้อบ้าน หรือซื้อรถเราควรวางแผนการออมเงินล่วงหน้า

และใช้เงินออมเป็นหลัก

8. คบคนเช่นไร เป็นคนเช่นนั้น

การใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพื่อนเจ้าสำราญ วันๆ ชวนกันแต่ไปเที่ยวสังสรรค์

สุดท้ายเราก็หลงติดไปด้วยแต่หากคบเพื่อนกลุ่มนักลงทุน

วันๆ ก็ชวนกันคุยแต่เรื่องการออม การลงทุน

9. ไม่มีปัญญา มีหรือจะป้องทรัพย์ได้

ความมั่งคั่ง ความร่ำรวยเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนนะครับ แต่อาวุธที่สำคัญที่สุด

ในการรักษาความมั่งคั่ง หรือความเป็นอยู่ที่ดีคือ ‘ปัญญา’ ครับ

ดังนั้นจึงต้องหมั่นหาความรู้และติดตามสถานการณ์อยู่ตลอด

10. พอเพียง พอกินพอใช้ อย่าหน้าใหญ่ ใช้เกินตัว

จริงอยู่นะครับว่าหาเงินได้มากก็ใช้ได้มากแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าความพอดี

หรือพอเพียงจะทำให้เราไม่ ทุ กข์ย ากในย ามที่เกิดปัญหายิ่งถ้าหาน้อย

ใช้มากแล้วด้วยชีวิตนี้ลำบ ากแน่ครับ

จากที่กล่าวมา..จะเห็นได้ว่าการออมเงินนั้นมีคววามสำคัญกับชีวิตของทุกคนมาก

เพราะมันเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการโดยที่ไม่เดือด ร้ อน

ข าดสภาพคล่อง หรืออย่างร้ ายแร งคือต้องเป็นหนี้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …