ทำแบบนี้ไม่เกิน 2 ปี รับรองว่ามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นแน่นอน

มีเงินเก็บ มีเงินเหลือ เ พ ร า ะวิธีเก็บเงินอย่ างคนพม่า

และใครที่ไม่ค่อยมีเงินเก็บ คงรู้สึกว่าทำไมการเก็บเงินมันย ากล่ะสิ ในวันนี้

เรามีวิธีการเก็บเงินของแม่บ้านพม่ ามาให้ได้ศึกษ ากัน เ พ ร า ะตอนนี้เขา

ส า มา รถซื้ อที่สวนย างที่พม่ าได้และยังมีเงินเก็บอีกสามหมื่นกว่า เวลา

การเก็บเงินเพียง 2 ปี เอง

เรื่องก็คือ แม่บ้านชื่อเอ (นามสมมุตินะ) เมื่อก่อนเธอทำงานกับที่บ้านมาได้

5 ปี เ ป็ น คนซื่อืๆ ทำงานขยัน มีเงินเก็บนิดหน่อยเ พ ร า ะเงินเดือนที่ได้

ส่ ง กลับบ้านอย่ างเดียวเหลือไว้ใช้แค่เดือนละ 1,000 แต่ทว่าเขากินอยู่

กั บ เ ร านะ มีอยู่วันนึง คุยไปคุยมาก็รู้ว่าเขาได้ไปทำการกู้เงิ น กับเพื่อน

ด อ ก เ บี้ ย ร้ อยละ 2 เ พ ร า ะจะไปหุ้ นซื้ อที่สวนย างกับพี่สาวที่เป็น

แม่บ้านเหมือนกัน เมื่อเขารู้ดังนั้น ก็ช็ อคไปเลยเ พ ร า ะไม่ใช่ต กใจว่า

เ ข า จะซื้อที่นะแต่ตกใจเรื่องด อกเบี้ย เ พ ร า ะมันตั้งปีละ 24% ค่าที่

ทั้งหมด 5 หมื่นบาท หุ้นกับพี่คนละครึ่งแต่ก็ต้องไปกู้เพื่อนมา 10,000

เร าก็เลยตกลงกับเขาว่า จะให้ยืมเงินแบบไม่คิดด อกแล้วให้ผ่อนเอา

เดือนละ 1,000

สิ บ เ ดือน แต่ก็ต้องรีบเอาเงินไปคืนเพื่อนนะ ดีที่เค้าเพิ่งยืมเงินมาไม่ถึง

อาทิตย์ และเพื่อนก็ไม่ได้เป็นพวกกู ้นอกระบบ เลยยอมให้คืนไม่มีเรื่อง

เ สี ยหายอะไร คราวนี้ก็เลยมีโอกาส ถามเขาว่าที่ผ่านมามีเงินเก็บไหม

จึงทำให้รู้ว่าตลอดมานั้น เขาส่งเงินไปให้ที่บ้านปลูกบ้าน ให้น้องเรียน

ที่พม่ าหมดและตัวเองมีเงินเท่าที่ซื้อที่สวนย างเท่านั้น เราก็เลยก่าย

หน้าผากเลยล่ะ มันไม่ใช่ละ

ห า กแก่แล้วกลับไปอยู่พม่ าจะเอาเงินที่ไหนกิน 10 เดือนผ่านไปไวมาก

เมื่อผ่อนเงินเสร็จแล้วเลยจับเข่าคุยกัน ให้เค้าเปิดกองทุ นพวกพันธบัตร

เพื่อฝากเงินประจำเดือนละ 1,000 เ พ ร า ะตอนนี้ไม่ต้องคืนหนี้แล้วไง

ตอนที่พาวีไปธนาคารครั้งแรก

เ ข า ตื่นเต้นมาก ตัวเกร็งเ พ ร า ะเป็นคนต่ างด้ าวไง ดูงงไปหมดเอกสาร

ก็เยอะแยะเจ้าหน้าที่ธนาคารก็งงเช่นกัน ที่จะเปิดบัญชีเ พ ร า ะไม่เคยทำ

ให้คนต่ างด้ าวแต่เ พ ร า ะตัวเองเป็นลูกค้าประจำ ทางธนาคารก็เลยวาง

ใจและช่วยทำเรื่องให้

จ า ก นั้ น สิ้ นเดือนก็จะคอยถามเขาว่า จะไปฝากเงินธนาคารไหม เขาก็ฝาก

เงินมาให้ทุกเดือน เดือนละ 1,000 บาทพอผ่านไปซักพัก จะคอยให้กำลังใจ

โดยบอกเค้าว่า เนี่ยวีไม่ได้ทำอะไรเลย ตอนนี้ได้ด อกเบี้ยแล้วนะ 200

พอรู้เขาก็ดีใจมาก เมื่อฝากได้ซักครึ่งปี…เงินก็เริ่มเยอะขึ้น เป็น 6,000 บาท

ซึ่ งตั วเราก็ซื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ว่าทุกเดือนที่วีเอาเงินมาให้เรา

ไปฝากธนาคารเราก็เลยจะเอาสมุดบัญชีกองทุ นให้ดู แล้วปรากฏว่า วีบอกว่า

ไม่เอาค่ะไม่ต้องเอามาให้ดูนะ เดี๋ยวรู้ว่าเงินเยอะจะส่งกลับบ้านอีก มันดีมากๆ

คือเขารู้จักตัวเองว่าเป็นคนอย่ างไรและวิธีใดที่จะควบคุมตัวเองได้ เ พ ร า ะ

คนเราพอรู้สึกว่า เงินเยอะก็จะใช้ไปเรื่อยๆ

แล้วสุดท้ายก็ไม่เหลือเก็บ พอสิ้นปี 58 ที่ผ่านมานั้น ครบ 1 ปี 1 เดือน วีมีเงิน

เ ก็บ 34,000 (เ ป็ น เงินฝากเดือนละพันรวม 13,000 บาท และเอาโบนัส

และเงินตรุษจี นฝากเพิ่มด้วย) ยังมี ด อกเบี้ ยตั้ง 500 บาทดีใจมาก ๆ แล้ว

ปีนี้เขาก็ยังจะทำต่อ ดอกเบี้ยสิ้นปีน่าจะได้ประมาน 1,000 เ พ ร า ะมีเงิน

ต้นเดิม บวกกับเงินของปีนี้ด้วยหวังว่าวิธีของแม่บ้านชาวพม่ า จะช่วยให้

ม นุ ษ ย์ เงินเดือนหลาย ๆ ท่านมีเงินเก็บกันได้มากขึ้นนะ ขอให้ทุกคน

มีชีวิตที่ดี

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …