ถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้จากเป็นหนี้วันนี้มีเงินเก็บ ด้วย 5 วิธีจัดระบบการเงิน

เ พ ร า ะเข้าใจ 5 สิ่งนี้ และปรับตัวได้ก่อน จากที่เคยเป็นหนี้..มาวันนี้มีเงินเก็บ

สำหรับผู้ที่มีนิสั ยเก็บเงินไม่อยู่ เก็บเงินไม่เป็น หรือไม่รู้จะเริ่มต้นเก็บเงินยังไงวันนี้เรามีวิธี

เปลี่ยนนิสั ยตัวเอง เพื่อเก็บเงินให้รวยมาฝาก จะได้เป็นแนวทางในการเก็บเงิน ก่อนที่

การเงินคุณจะแย่ กว่าจะแก้ได้ก็สายเกินไปซะแล้ว

1 : อะไรที่ไม่จำเป็น ตั ดออก ให้เงินเหลือมากขึ้น

ก็ในเมื่อเรามีความตั้งใจ ที่จะเก็บเงินแล้ว ก็เท่ากับว่าคุณมีจุดมุ่งหมายและวิธีลดรายจ่ายที่

ไ ม่ จำ เ ป็น มันจะช่วยให้มีเงินเหลือ เช่นในแต่ละเดือนต้องการเก็บเงิน แค่ไหน เท่าไหร่

จ า ก นั้ น จึ ง ค่ อ ยลดการใช้จ่ายกับสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้เงินเก็บถึงที่กำหนด

ห า ก คุ ณ ไม่มีการตั้งเป้าหมายในการเก็บคุณก็จะไม่มีหลักให้ยึดอาจพลาดโอกาส

ในการออมเงินก็ได้

2 : แบ่ งเงินใช้เป็นเดือน ๆ ไป

ณ ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์การเก็บเงิน พอเงินเดือนออกก็ใช้จ่ายไม่สนแต่ละ

เดือนแทบจะไม่ได้คำนวณเลยว่าหมดมากน้อยแค่ไหน และเมื่อทำแบบนี้เรื่อยๆ การออม

คงไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นเราควรแบ่งเงินตามสัดส่วนที่พอเหมาะ อาจแบ่ งเป็นบัญชีเงินออม

บัญชีจ่าย บัญชีเก็บแล้วคุณจะรู้ว่าอะไร ที่ควรประหยัด อะไร ที่จำเป็นต้องจ่ายบ้าง

3 : เก็บเงิน สำหรับออมเงิน

เช่น เก็บเงินจำนวนสามสิบเปอร์เซนต์ ที่ได้รับในแต่ละเดือนแล้วมันทำให้คุณมีเงินเก็บ

แต่ทว่า หากเราคำนวณดี ๆ แล้ว รายจ่ายเยอะอาจจะลดเหลือ สักยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้

เ พ ร า ะนอกจากจะมีเงินเหลือและเราเองยังไม่เดื อ ดร้อนด้วย ถ้าต้องการใช้เงินใน

เวลาที่จำเป็นมากๆ

ซึ่งวิธี ตั้งเป้าหมายด้วยการแบ่งเงินในการใช้จ่าย เป็นวิธีที่มีหลายคนใช้กันมากเมื่อคุณ

ได้รับเงินเดือนมาแล้วให้เอาเงินไปฝากและห้ามถอนเชียวเ พ ร า ะให้คิดเอาไว้ว่าเป็น

เงินสำรองไว้ใช้ในย ามฉุกเฉินจริงๆ

4 : จัดการ เงินออม ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น

เราอาจจะตั้งเป้า สำหรับการออมไว้ก่อน จากนั้นก็ปรับไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับเงินที่เหลือ

จนเป็นนิสัยเรา ในแต่ละเดือนนั้น จะทำให้คุณเก็บเงินได้ไม่ย ากเลย และคนส่วนใหญ่

จะ คิ ด ว่า ควรตัดรายจ่ายทุกอย่ างจึงค่อยออม ในเมื่อคิดเช่นนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่

ห ล า ย ค น มักจะใช้จ่ายจนเงินเก็บเหลือไม่ถึงตามเป้า และวิธีการนี้ จะช่วยให้คุณ

ประหยัดและรู้ว่าเดือน ๆ หนึ่งคุณใช้จ่ายได้แค่ไหนกัน

5 : หยอดกระปุก ให้สม่ำเสมอ

บางคนไม่รู้จะเริ่มยังไง และการหยอดกระปุก มันเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่ใครก็ทำได้

นอกจากจะสามารถเก็บเงินให้ลูกน้อยได้แม่ๆ ยังสามารถแยกเก็บเงินในส่วนต่างๆ

ได้อีกนะ แล้วเป้าหมายจะเป็นแร งจูงใจให้การเก็บ เงินสำเร็จเร็ว ในยุคนี้วิธีนี้ก็ยัง

ใช้ได้ถ้าการใช้ จ่ายของคุณแม่ ไม่ได้เดื อดร้อนอะไร ก็จะทำให้เงินเก็บงอกเงย

ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเก็บเงินได้จำนวนนึง ฝากธนาคาร เอาไว้เพื่อกิน ด อ ก

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …