ด้วยเหตุผลเหล่านี้ว่าทำไมเราถึงควรเก็บเงิน..ตั้งแต่ตอนเริ่มทำงาน

เหตุผลว่าทำไม เราควรเก็บเงิน..ตั้งแต่ตอนเริ่มทำงาน (ตอนนี้ยังไม่สาย)

สำหรับคนที่เริ่มทำงาน ไม่ว่าจะงานประจำงานพาร์ทไทม์ ทุกคนต่างก็ทำงานเพื่อหารายได้ ไว้ใช้จ่ายในชีวิต

ประจำวัน หรือเพื่อจ่ายภาระต่าง ๆ ที่มีอยู่ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ เงินที่ได้มาเหล่านั้นมักจะหมดไปกับ

ค่าใช้จ่ายประจำบวกกับค่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

เช่น ค่าดูหนัง แฮงค์เอาท์กับเพื่อนสมัยเรียนหรือเพื่อนร่วมงาน คนที่เพิ่งได้รับเงินเดือนใหม่ ๆ มักไม่คิดออม

เงินตั้งแต่ช่วงแรกของการทำงานส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่าย ในเรื่องอื่น ๆ กันก่อน กว่าจะรู้ตัวว่าควรเก็บออม

ก็ต้องเผชิญ กับเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินแบบเร่งด่วน

เหตุการณ์เหล่านั้น เป็นการเตือนสติ เรื่องการออมให้กับพวกเขาได้ดีแต่ก็ต้องเสียเวลาไปกับการใช้จ่าย

เที่ยวเตร่ไปกับจำนวนเงินที่มากมหาศาลเช่นกันเรื่องของการออมเงิน เป็นเรื่องสำคัญมาก เ พ ร า ะนั่น

หมายถึงการการันตีถึงอนาคตว่าเมื่อคุณมีเงินเก็บคุณอาจจะไม่ลำบากในย ามเกษียณ

หรือเมื่อย ามที่ตกงาน แม้ว่าคุณจะมีเงินสวัสดิการอย่ างเงินชราภาพหรือบำเหน็จ บำนาญ แต่มันก็ไม่พอให้

ยังชีพได้ในอนาคตเ พ ร า ะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการออมเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย

การันตีได้ว่าคุณจะมีชีวิตที่ไม่ลำบากได้ในส่วนหนึ่ง

ซึ่งข้อดีของเริ่มเก็บเงิน สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ดังนี้

1 : ออมเงินไว้สำรองย ามฉุกเฉิน

คุณไม่มีทางรู้เลยว่า ในอนาคตจะต้องใช้เงินเท่าไหร่หรือจะเกิดเหตุการณ์ ฉุ ก เ ฉิ น อะไรขึ้นมาบ้าง ที่ทำให้

จำเป็นต้องใช้เงิน ดังนั้นการแบ่งเงินออมมาเป็นเงินสำรองฉุกเฉินจะช่วยให้คุณผ่าน วิ ก ฤ ต การเงินของ

แต่ละคนไปได้โดยที่ไม่ต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร

ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มจากเงินต้นอีก ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนมักมองข้าม และมักหาเงินสำรอง จากการ

กู้ยืมมากกว่าเงินออม ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ดีเ พ ร า ะการกู้เงิน คือการนำเงินในอนาคตที่ควรมีมาใช้นั่นเอง

2 : การออมเงินคือความมั่นคงของชีวิต

เ พ ร า ะในอนาคตนั้น ค่าครองชีพจะสูงขึ้น เงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่คุณได้รับ อาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ดังนั้น หากคุณมีเงินออมสำรองไว้จะการันตี ได้ว่าคุณจะมีเงินเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในอนาคต

ซึ่งสัดส่วนของเงินออมนั้นควรเริ่มต้นที่ 10% ของรายได้ในทุกๆ เดือน

และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆเมื่อคุณมีความสามารถ ในการหารายได้ให้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้จะต้องนำกำลังกายและ

ป ร ะ สบการณ์ มาคิดคำนวณสำหรับเงินออมในแต่ละปีด้วย โดยรูปแบบของการออมเงินนั้นหลากหลาย

ทั้งการฝากธนาคาร การซื้อกองทุน การเล่นหุ้นการซื้อทรัพย์สินประเภทที่ดิน การลงทุนเหล่านี้สามารถ

ช่วยให้คุณมีความมั่นคงในอนาคตได้

3 : ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน

นี่เป็นเรื่องจริงที่หลาย ๆ คนคงเคยประสบมากับตัว เมื่อคุณทำงานและได้เงินเดือนดี มีเงินเก็บพอจะดาวน์

บ้านดาวน์รถ มีความสามารถที่จะเป็นบัตรเครดิ ต หลายใบ เมื่ออายุงานมีความมั่นคงพอจึงทำเรื่องเพื่อ

ขอสินเชื่อในการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ แต่อยู่ดี ๆ ก็โดนเลิกจ้าง

ซึ่งมาจากเหตุผลหลายประการ เช่นธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไปเนื่องจากประสบการไม่ได้ทุน

หลายคน ด่วนตัดสินใจจบชีวิต กันมาแล้วจากเหตุการณ์ดังกล่าว เ พ ร า ะไม่ได้มีแผนการสำรองเผื่อ

ต้องโดนเลิกจ้างอีกทั้งช่วงทำงาน ไม่มีการเก็บออมเงิน สร้างแต่หนี้

คุณอาจได้รับเงินบางส่วนจากสวัสดิการประกั น สังคม หรือเงินชดเชยจากบริษัท เงินส่วนนี้อาจจะสามารถ

นำไปชำระหนี้ได้บ้างส่วนบางคนต้องเก็บไว้เป็นทุนหางานทำหรือเป็นทุนเพื่อทำกิจการเล็กๆ เช่น ค้าขาย

หลายคนยอมเสียเครดิ ต ไม่ชำระหนี้ไปเลยก็มี

ซึ่งเหตุเพราระตอนทำงาน ไม่รู้จักออมเงิน ไม่วางแผนทางการเงิน เมื่อเกิดปัญหาก็ไม่มีเงินสำรอง สำหรับ

ตัวเองและครอบครัว ดังนั้นควรเก็บเงินออมไว้เสมอ เ พ ร า ะคุณไม่มีทางรู้เลย ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น

ได้บ้างแม้ว่าการออมเงินจะดูย ากไปสักนิดสำหรับบางคน

แต่ให้คิดเสมอ ว่าออมวันนี้ดีกว่าลำบากวันหน้า การออมไม่จำเป็นจะต้องออมทีละมาก ค่อย ๆ ออมไว้ทีละ

น้อย ๆ เท่าที่ทำได้และเพิ่มไปตามกำลังของเงินที่หาได้ สะสมไปเรื่อย ๆ ด้วยการเลือกรูปแบบการออมที่

คิดว่าเหมาะสมกับตัวเอง

เช่น การฝากประจำ ฝากออมทรัพย์ธรรมดา ซื้อสลากออมสินทำประกันชีวิ ต หรือแม้แต่เก็บในรูปทรัพย์สิน

อื่น ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายหรือสามารถสร้างรายได้ ในอนาคตได้ เช่น ซื้อที่ดิน ซื้อทอง ซื้อหุ้น

ซื้อกองทุนต่าง ๆ

หากเริ่มทำการออมตั้งแต่ เริ่มทำงาน รับรองว่าเมื่อถึงวัยเกษียณ คุณก็ยังมีเงินเลี้ยงตัวเองไปจนแก่ หรือ

มีทุนสำหรับการเริ่มต้นกิจการเล็ก ๆ และอาจกลายเป็นมรดกให้ลูกหลานได้อีก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็

ตามที่ทำให้คุณยังไม่มีนิสัยการออมในวันนี้

เมื่อได้อ่านบทความนี้ คุณจะมีแรงกระตุ้ น ที่จะออมเงินมากขึ้นเพื่ออนาคตสำหรับตัวคุณเอง การออมเงิน

ยังเป็นเรื่องที่ดีและควรปลูกฝังต่อลูกหลาน หรือสมาชิกครอบครัวในบ้านของคุณ ไม่ว่าจะยุคไหนการ

ออมเงินคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนช่วยให้มีหลักประกันในการใช้ชีวิต

แ ล ะยังช่วยให้คุณ เป็นคนวางแผนการใช้จ่ายได้อย่ างรู้คุณค่าของเงินมากขึ้นหากใครที่กำลังหลงอยู่กับ

การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย อย่ างน้อยควรหันมาฉุกคิดถึงอนาคตกันได้แล้ว เริ่มออมวันละเล็กละน้อยตามกำลัง

ที่ทำได้

เมื่อออมเงินเล็ก ๆ เหล่านี้ไปทุกวันเงินออมก้อนเล็กในวันนี้ จะกลายเป็นเงินออมก้อนใหญ่ในอนาคตที่

จะช่วยเพิ่มความมั่นคง หรืออาจจะสร้างรายได้ให้กับคุณในวันข้างหน้าของคุณ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …