ชีวิตเหมือนกับการเดินทางโดยสารรถไฟ บทความดี ๆ เขียนไว้ดีมาก

บทความดีๆ “รถไฟสายชีวิต” เขียนไว้ดีมาก คนอ่านได้กำไร

ชีวิตเหมือนกับการเดินทางโดยสารรถไฟ

มีสถนีต่างๆ มีการเปลี่ยนเส้นทง มีกระทั่งอุ บั ติ เ ห ตุ เราขึ้นรถไฟขบวนนี้ตอนเราถือกำเนิด “พ่อแม่ คือคนที่ตีตั๋วให้เรา”

เราเชื่อว่าท่นจะเดินทางด้วยรถขบวนนี้กับเราตลอดไปแต่แล้วที่สถานีใด สถานีหนึ่งท่นทั้งสองก็ต้องลงรถจกไป

ปล่อยเรไว้เพียงลำพังกับกรเดินทงนี้

วันเวลาผ่านไป… จะมีผู้โดยสารอื่นๆ ขึ้นรถมาเรื่อยๆ หลยคนจะเป็นคนที่เรรักและผูกพันเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อน เป็นลูก

เป็นหลน หรือกระทั่งเป็นที่รักแห่งชีวิตของเร หลยคนลงรถไปกลงทงทิ้งไว้แค่ความทรงจำความอ้งว้งและคิดถึง

อันถวรในชีวิตเรา หลยคนจากไป

อย่งที่เราไม่ทันได้ สังเกตด้วยซ้ำว่า… เขลุกจากที่นั่ง และลงรถไฟไปแล้วการเดินทางโดยรถไฟชีวิตขบวนนี้ จึงเต็มไป

ด้วยความรื่นรมย์… ความโ ศ กเ ศ ร้ … ความมหัศจรรย์ความสมหวัง… คำสวัสดี…คำอำล… และคำอวยพรให้ “โชคดี”

“การเดินทงที่ดีที่สุด” คือ การได้ช่วยเหลือ…ได้รักได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนผู้โดยสรทุกคนจงแน่ใจว่าเราได้ให้

สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้การเดินทางของพวกเขา มีความราบรื่นและสะดวกสบายความน่าพิศวงของการเดินทางอันวิเศษ

ยอดเยี่ยมนี้คือ…ตัวเราเองก็ไม่รู้ล่วงหน้า ว่าเราจะต้องลงจากรถไฟที่สถานีไหน…..

ฉะนั้น…เราต้องมีชีวิตให้แจ๋วที่สุด…ปรับปรุงตัวเอง…รู้จักลืม…รู้จักอภัย…ให้สิ่งดีที่สุด ที่เรามีแก่คนรอบข้างสำคัญเหลือเกิน

ที่เราควรทำอย่ งนี้ เ พ ร า ะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องลุกจากที่นั่ง เพื่อลงจากรถไ ฟไป เราจะได้ทิ้งความทรงจำ ที่สวยงามไว้

แก่ผู้คน ที่ต้องเดินทาง โดยสาร รถไฟขบวนชีวิตนี้ต่อไป

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …