ชีวิตมนุษย์เงินเดือนไม่ได้สะดวกสบายอย่ างที่ใครคิดอย่ าใช้ชีวิตแบบนี้

6 นิสัย มนุษย์เงินเดือนถ้าไม่อย ากลำบากอย่ าได้ทำ

ชีวิตมนุษย์เงินเดือนไม่ได้สะดวกสบายอย่ างที่ใครคิด เ พ ร า ะต้องดีลกับปัญหาทั้งเรื่องงานเรื่องคน รวมถึงต้อง

พิสูจน์ตัวเองเพื่อให้มีจุดยืนในสังคมการทำงานและจากการที่มีรายได้เข้ากระเป๋าอยู่ทุกเดือนจึงทำให้มนุษย์เงิน

เดือนบางคนตกหลุมพรางเ พ ร า ะประมาทในการใช้ชีวิตและอาจไปไม่ถึงฝั่งฝันของการเกษียณอายุที่จะมีชีวิต

แบบสบายกายและสบายเงินในกระเป๋า อะไรที่มนุษย์เงินเดือนควรระวังและอย่ าหลงทำโดยเชียว

1 : ก่อหนี้สินที่ไม่จำเป็น

ระวังคือ การเป็นหนี้ บัต ร เคร ดิต และหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่กู้เงินมาพร้อมกับดอกเบี้ยที่แพงหรือบางคนนิยมจ่าย

หนี้แบบผ่อนชำระขั้นต่ำเ พ ร า ะคิดว่าไม่ต้องจ่ายเงินก้อนแต่ที่ไหนได้ดอกเบี้ยกลับพอกพูนมากกว่าการชำระเงิน

ต้นเสียอีกดังนั้นแทนที่จะกู้เงินหากอย ากได้สิ่งของอะไร ควรเก็บออมจนได้เงินก้อนเสียก่อนแล้วค่อยซื้อ ทำ

แบบนี้ก็จะไม่เป็นหนี้และไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไปโดยใช่เหตุ

2 : ใช้จ่ายเงินเกินตัว

ด้วยสภาพสังคมในที่ทำงานที่นิยมกินหรูอยู่สบายใช้ของ แบ รนด์ เนมทำให้มนุษย์เงินเดือนบางคนหลงลืมที่จะดู

ศักยภาพทางการเงินของตัวเอง ทำให้ดิ้นรนหาซื้อสิ่งที่ใครๆ ต่างบอกว่า “ของมันต้องมี” ด้วยการใช้เงินซื้อหา

ควา ม สุขควรยับยั้งชั่งใจมีน้อยใช้น้อย รู้จักปฏิเสธหรือเลือกคบเพื่อนที่มีฐานะใกล้เคียงกันจะได้ไม่เกิดการ

เปรียบเทียบให้เกิดความอย ากได้อย ากมีเหมือนคนอื่นและแม้ว่าจะมีรายได้มากก็ไม่ควรประมาทเ พ ร า ะ

ไม่อาจรู้ได้ว่าอนาคตจะมีความจำเป็นต้องใช้เงิน ฉุ ก เ ฉิ น บ้างหรือเปล่า ดังนั้นควรเก็บออมเงินเสียแต่

เนิ่น ๆ เพื่ออนาคตที่ดีของตัวคุณเอง

3 : ไม่วางแผนเกษียณ

หากเกษียณอายุขึ้นมาจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้ถ้าไม่ใช่จากการเก็บออมและบางคนอาจคิดว่าอายุยังน้อย

เหลือเวลาอีกนานจึงละเลยหรือไม่สนใจที่จะเก็บออมหรือลงทุนเพื่อเตรียมตัวเกษียณต้องเริ่มเก็บออมเงิน

ตั้ ง แต่เริ่มทำงาน โดยต้องออมก่อนใช้ด้วยการวางแผนอย่ างเป็นระบบตัดเงินเดือนออก 5- 10% ของ

รายได้ แล้วนำมาเก็บในรูปแบบเงินฝากประจำหรือซื้อกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝาก

ออมทรัพย์ที่สำคัญ “ออมก่อนรวยกว่า” ยังคงใช้ได้อยู่เสมอ

4 : ไม่ดูแล สุขภาพ

ชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็เหมือนกับเครื่องจักรที่ต้องทำงานวันแล้ววันเล่าต้องตื่นแต่เช้าออกจากบ้านไปทำงาน

ระหว่างวันยังเจอกับปัญหาจากงานที่ทำจนสะสมความ เ ค รี ย ดบางรายเลิกงานแล้วยังเอางานกลับไปทำ

ต่อที่บ้านทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนอย่ างเต็มที่ การใช้ร่างกาย อย่ างตัดโหมมาเป็นเวลานานรวมถึงไม่มีการ

ใส่ใจในเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย ส่งผลให้มนุษย์เงินเดือนบางรายเมื่อย่ างเข้าสู่วัยกลางคนมัก

ประสบกับ ส าร พัดโร คการปล่อยปละละเลยไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนหนุ่มสาวจึงถือเป็นความประมาท

เ พ ร า ะอย่ าลืมว่าเมื่อแก่ตัวเกษียณไปแล้วก็ไม่มีสวัสดิการมาช่วยดูแล สุขภาพเหมือนเดิมดังนั้นควร

รู้จัก Work life balance ให้เหมาะสม เ พ ร า ะชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องงานเท่านั้น ยังมีครอบครัวเพื่อน

ฝูงที่ยังต้องห่วงใยดูแล และควรหาเวลาออกกำลังกายเป็นประจำ ดูแลเรื่อง อ า ห า ร การกินให้

เหมาะสมก็จะทำให้มนุษย์เงินเดือนมี สุ ข ภ า พ ที่ดี

5 : ไม่พัฒนาตัวเอง

มนุษย์เงินเดือนบางคนนิ่งนอนใจว่าความรู้ที่มีอยู่เพียงพอสำหรับงานที่ทำแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลง

หมุนเร็วจนตามแทบไม่ทัน ความรู้เมื่อวานนี้กลับกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปเสียแล้ว

ทุกวันนี้ต้องเรียนรู้หาความรู้ใหม่เข้ามาเติมเต็มอยู่เสมอ เ พ ร า ะเทคโนโลยีก้าวไกลมากกว่าที่คุณคิด

มีเด็กจบใหม่ที่มีความรู้แบบใหม่ที่องค์กรต้องกามากกว่าคุณอยู่อีกเพียบแถมเงินเดือนยังถูกกว่า

ฉ ะ นั้ นอย่  าหลงทำตัวเป็นแก้วที่เต็มน้ำต้องใฝ่หาความรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ในงานของตัวเองหรือสาย

งานอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตและอย่ าลืมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ เ พ ร า ะ

คุณไม่มีทางรู้เลยว่าในอนาคตอาจจะต้องพึ่งพาขอความช่วยเหลือกับคนๆ นั้นบ้างหรือเปล่า

6 : ไม่เตรียมอาชีพที่ 2

ยิ่งในยุคที่สภาพเศรษฐกิจถดถอยข่าวการเลิกจ้างมีให้เห็นอยู่ทุกวันดังนั้นมนุษย์เงินเดือนจึงควรมองหา

อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้อีกทางหนึ่งโดยอาจเลือกทำอาชีพเสริมจากงานอดิเรกหรือสิ่งที่ตนรัก

หรือสนใจก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้หาอาชีพที่ 2 เพื่อเป็นทางเลือกสำรองให้กับตัวคุณเองในอนาคต

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …