ชีวิตคู่จะราบรื่นได้ต้องมี 3 สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้ความรักจะยืนย าว

ความรักจะยืนย าว แค่มี 3 อย่ างนี้ครบและคงมันไว้

“เราจะรักใครสักคนได้นานเท่าไร” อาจเป็นคำถามที่ฟังดูง่ายๆ แต่ตอบให้ถูก

ช่างย ากเหลือเกินเ พ ร  า ะคำตอบของมันเป็นคำตอบของอนาคต ที่ยังไม่รู้

ว่ า จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างระหว่างทางชีวิตของคนทั้งคู่ ชีวิตที่จะต้องพบเจอ

เรื่องราวมากมาย ผู้คนที่หลากหลาย

เหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจล้วนทำให้คำตอบที่เราให้ไว้ในใจเปลี่ยนแปลงได้

เ ส ม อสำหรับผม คาถาที่ทำให้ผมยังเชื่อว่าความรักจะอยู่ได้นานเท่านาน

เป็นคำสั้น ๆ ที่หลาย ๆ คนอาจเคยได้ฟังผ่านหู ดูผ่านตากันมา กันมาแล้ว

ทั้งนั้น “ฉันจะอยู่เพื่อคนๆหนึ่ง ได้นานแค่ไหน”

: ความไว้ใจ : หมายถึงการนำใจของเราไปไว้กับใครซักคน การให้ใจไปนั้น

อ ย่ า ง น้อยเราก็ต้องรู้และศรัทธากับคนๆนั้นมากพอที่จะฝากใจดวงน้อย ๆ

ของเราไปให้กับเขาคนนั้น เ พ ร า ะหากเราให้ใจเราไปแล้ว

เค้าคนนั้นไม่ดูแลรักษาและยังปล่อยใจของเราทิ้งๆขว้างๆ มันก็ทำให้ใจของ

เราเจ็บช้ำได้มากพอกับทำ ไม่ดีกับร่างกายกลับกันหากเรารับใจของใครมา

ดู แลแล้วก็ควรจะดูแลให้ดีที่สุด สมกับที่เค้ายอมฝากหัวใจของเขาไว้ที่เรา

ว า ง ใ จ ตรงนี้เป็นสิทธิการตัดสินใจของคนที่รับฝากใจมาแล้ว ในการที่จะ

พิจารณาถึงสถานที่ๆ เหมาะสมที่สุดที่จะนำหัวใจอันแสนจะบอบบางไปวาง

ไว้ยังสถานที่ที่ปลอดภัย อบอุ่น และทำให้เชื่อว่าคนๆนั้นสามารถดูแลหัวใจ

เราได้ ซึ่งจะนำมาถึงความ

: ความเชื่อใจ : มีความหมายคล้ายคลึงกับความศรัทธา ความศรัทธทำให้

เกิดความมุ่งมั่น ความมุ่งมั่นทำให้เกิดความพย าย าม

: ความพย าย าม : นำไปสู่ความสำเร็จชีวิตคู่ที่สร้างความศรัทธากันและ

กั น ไ ด้ จึ งมีความสำเร็จเป็นบั้นปลายเสมอ ทั้งในชีวิตรัก ในชีวิตโลกแค่

สามคำนี้เหมือนจะง่าย แค่ให้มีครบและคงไว้ได้นั้น ชีวิตคู่ที่คบหาดูใจกัน

มาก็จะราบรื่น

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …