จำไว้เลยว่าผู้หญิงเราสูงส่งและล้ำค่าจึงอย ากฝากเรื่องนี้เตือนถึงผู้หญิงทุกคน

ฝากเตือนถึงผู้หญิงทุกคน อย่ าฝากชีวิตไว้กับสามี

เรื่องก็มีอยู่ว่า ฝ่ายชายมีเงินแสนห้าหมื่น และส่วนทางผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสนเมื่อก่อนที่จะแต่งงานทางฝ่ายผู้ชายนั้น ได้นำ

เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปด าวน์บ้านแล้วฝ่ายผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้านซื้อเครื่องใช้ต่างๆเข้าบ้านผู้ชายผ่อนส่ง

ค่ างว ดบ้านสามพันหยวนแบบนี้ไปทุกๆ เดือนและเงินเดือนคงเหลือ หนึ่งพันหยวน ฝ่ายหญิงเงินเดือนเดือนละสามพัน

หยวนทั้งคู่นั้นใช้ร่วมกัน จากนั้นพอสามปีต่อมาผู้หญิงตั้งค ร รค์ ทีนี้คล อ ดลูกออกมาผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่

การงานของเขา และได้เงินเดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน ตอนนี้เด็ กต้องการคนดูแลถ้าจ้างพี่เลี้ยง ต้องจ่ายเดือนละสอง

พันหยวน ทั้งสองจึงได้ปรึกษาหารือกัน และได้ข้อสรุปคือ ให้ผู้หญิงลาออกจากงานอยู่ดูแลลูกแบบนี้ผู้หญิงจึงกลาย

เป็นแม่บ้านเต็มตัวไปเลยจากนั้น สิบปีต่อมาผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานรั ศมีเปล่งปลั่งส่วนผู้หญิงน่ะหรอ

คลุกคลีอยู่กับลูก ๆ กับสามี และบ้านหน้าตาหม่นหมองเข้าไปทุกวันตอนนี้ผู้ชายรู้สึกว่าภรรย าตัวพาเข้าสังคมไม่ได้อีก

แล้วเ พ ร า ะสิ่งยั่วยวนภายนอกมันช่างร้อนแร งเย้ ายวนใจเหลือเกิน แล้วสุดท้าย ผู้ชายเขาก็มีภรรย าน้อย หลังจาก

ภรรย าของเขารู้เรื่องก็เลยเกิดการท ะเล าะ ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น

และสุดท้ายทั้งคู่ก็เตรียมตัวหย่ าและเนื่องจากตามคำอธิบาย ในบทก ฎ หมายว่าด้วยการสมรสบ้าน ที่ผู้ชายได้ซื้อก่อน

แต่งนั้นฝ่ายผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ แต่ผู้หญิงนั้นเธอไม่ยอม เธอบอกว่าพวกเราทั้งสอง ช่วยกันผ่อนค่าง วดมาตั้งแต่แรกแต่

ทน า ยถามว่า มีหลักฐ านที่ร่วมกันผ่อนหรือไม่ล่ะ?

ฝ่ายหญิงตอบว่า ไม่มีเ พ ร า ะทุกเดือนจะหั กจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง และผู้หญิงบอกอีกว่าฉันเป็นคน

ค ล อ ด ลูกฉันเอง เลี้ยงดูจนเติบใหญ่มาลูกต้องเป็นของฉัน ทน ายพูดว่า “ในส่วนของลูกจะเป็นของใครเราจะดูว่า

ใครมีความสามารถที่จะเอื้อประโยชน์แก่เด็กมากที่สุดฝ่ายหญิงเธอไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีบ้านซึ่งเขาก็มองว่า

มันย่อมไม่เป็นผลดีกับการเจริญเติบโตของเด็ ก

ทีนี้ทางศ าลก็เลยจะตัดสินให้ตกเป็นของฝ่ายชาย บัดนี้ผู้หญิงเธอสิ้นหวังแล้ว โลกของเธอล่ มสล ายไป ณ ตอนนั้น

ส่วนผู้ชายเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ กับผู้หญิงที่เขารัก รู้แบบนี้แล้วเธอยังกล้าที่ฝากความสุขทั้งชีวิตไว้กับคนอื่นไหม ?

จะ บ อ ก ใ ห้นะ บนโลกใบนี้ไม่มีใครให้คุณ พึ่งพิงได้ตลอดไปหรอกแม้แต่เงาก็ด้วย มันก็จะห่างหายไปจากเธอใน

ความมืด แรกเริ่มผู้ชายรักเธอมากและผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว พวกเขามักจะละเลยสิ่งสำคัญไปคือ คนเรานี่แหละ

ขอเพียงแค่มีชีวิตอยู่ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไปได้เสมอ

ผู้หญิงที่มีอาชีพมีความอิสระจึงจะดำรงชีวิตได้ตามที่ตัวเองอย ากเป็นได้ จึงสามารถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่

เ พ ร า ะทุกๆ คนล้วนชื่นชอบสิ่งสวยๆงามๆทั้งนั้น ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัวไม่พัฒนาเกียจคร้าน

ทั้ ง เ ป็ น ผู้ หญิง ที่เสื่ อ มโท รมได้ทุกวันล่ะ จำไว้เลยว่าผู้หญิงเอ๋ย จงดีกับตัวเองจงทะนุถนอมตัวเองให้มากเถิด

“เราต้องสูงส่งจึงจะล้ำค่า” คิดอย ากจะเป็น ผู้หญิงที่แกร่งสิ่งที่สำคัญเลยคือ รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง มันจะเป็นตัว

กำหนดว่าจะสำเร็จ หรือล้มเหลวกันแน่

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

4 สาเหตใหญ่ๆที่ทำให้คู่รักต้องนอกใจกันสุดท้ายก็ต้องปล่อยมือกัน

4 สาเหตสำคัญที่คนส่วนใหญ่คิดนอกใจ สุดท้ายก็ต้องปล่อยมือ … …