จงเลี้ยงลูกให้เป็น ให้ลูกได้ลำบากบ้าง เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะดูแลตัวเองได้

ให้ลูกได้ลำบากบ้าง เลี้ยงลูกให้เป็น เขาจะดูแลตัวเองได้เมื่อโตขึ้น

พ่อแม่หลายคนก็ผ่านความย ากลำบากมา มีวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลยจริงๆ แต่เ พ ร า ะเคยผ่านความลำบากมานั่นแหละ

เลยพย าย ามเลี้ยงลูกให้สบาย ไม่อย ากให้ลำบากเหมือนตน ตามใจ อย ากได้อะไรก็ให้หมดทุกอย่ างอย ากจะให้

มีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเขา เ พ ร า ะด้วยความคิดเช่นนั้นมันก็ไม่ถูก กลายเป็น

ว่าเลี้ยงลูกแบบผิ ดๆ ไม่อย ากให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเด็ ก พอคุณเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหิน ลูกของคุณเองที่

จะทุ กข์ใจ จะลำบากเมื่อโตขึ้น ปัจจุบันนี้มีโ ร คใหม่นั่นคือโร คไม่รู้จักความลำบาก ส่วนมากแล้วมักเกิดขึ้นกับเด็ก

ในปัจจุบันที่มันเป็นเช่นนั้นเ พ ร า ะเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิ คุ้ มกันให้ตั้งแต่ยังเด็ ก เลี้ยงผิดวิธี ไม่ได้ให้เขา

ออกไปเผชิญโลกกว้าง ไม่เจอกับชีวิตจริง

คนเราจะรวยหรือจนทุกคนก็ต้องเจอกับความลำบากเสมอ มันไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิดหรอกไม่มีคนที่จะสบายไป

ตลอด ไม่มีคนที่ลำบากไปตลอด พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่ให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองเลยให้มีหน้าที่เรียน

หนังสืออย่ างเดียว อยู่แต่กับตำรา แต่ความเป็นจริงนั้นในสังคมปัจจุบันจะเน้นเรียนเก่งอย่ างเดียวไม่ได้ ช่วย

ให้ทุกอย่ างราบรื่น เ พ ร า ะมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตของเราเลย

เช่น คุ ณ พ่ อ ท่ า นนึงไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบาก ให้เรียนอย่ างเดียวคุณพ่อท่านนี้ ส่งลูกไปเรียนมหาลัย

ชื่อดั งในเมืองหลวง อยู่หรู ใช้ชีวิตดีมีความสุข พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ว่าทางบ้านจะฐานะจะไม่ค่อยดี แต่อย่ างไร

ก็ จ ะ ทำ เ พ ร า ะ ไ ม่อย ากให้ลูกลำบาก แล้วพอลูกโท ร มาหา สิ่งที่ได้ยินคือขอเงินซึ่งคุณพ่อ ก็ส่งเงินให้ลูก

อย ากได้อะไรก็ให้หมด แม้แต่รถที่ไม่จำเป็นแม้แต่น้อย ก็ยังซื้อให้

แล้วในที่สุด ความจริงก็เปิดเผ ย ว่าที่ลูกมาขอเงินเรื่อยๆ นั้น ไม่ได้ไปจ่ายค่าเทอมแต่อย่ างใดหรือจ่ายค่ากิจกร ร ม

อะไรนั่นเลย แต่เอาไปสำ ม ะเทเ ม า แล้วคุณพ่อท่านนี้รู้ ก็เสียใจ คิดแต่โท ษตัวเองไม่เคยสอนให้ลูก รู้ความ

ลำบากไม่สอนให้ลูกรู้จักหาเงิน ประเคนให้ตลอด จนกลายเป็นนิสัยแ ย่ๆ ออกมา

ดังนั้นแล้ว จึงอย ากจะเตือนพ่อแม่ทั้งหลาย ว่าแม้คุณจะรวยล้นฟ้า ก็จงให้เลี้ยงลูกแบบติดดินเลี่ยงแบบสมถะ

สอนให้ผิดหวังรู้จักความลำบาก อย่ าอยู่แต่กับตำรา แล้วลูกจะได้เติบโตอย่ างเข้มแข็ง

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …