จงสู้งานมากขึ้น ประหยัดมากขึ้น เห็นค่าของเงินมากขึ้น (ข้อคิดคนมีหนี้)

(ข้อคิดคนมีหนี้) เคยเป็นหนี้มากมาย แต่วันนี้ชีวิตฉันเริ่มดีขึ้นมากแล้ว

ผมว่านะ สำหรับเรื่องการเป็นหนี้ มันคือปัญหาหนัก สำหรับเรื่องการเงินแล้ว และยิ่งหากใครเป็นหนี้แบบที่ว่าแทบจะห ม ด

เ นื้ อ หมดตัว ผมก็บอกได้เลยว่า แก้ปัญหาย าก แต่ว่า! ไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้สำหรับคนที่เป็นหนี้ สิ่งแรกเลย เราต้องตั้งสติ

ให้ดีก่อน และจงคิดไว้เสมอว่า การเป็นหนี้ไม่ได้ทำให้ใคร เจ็บเ พ ร า ะทุกปัญหามีทางออกอยู่แล้ว แต่ไม่ควรหันไปหา

ทางออกง่ายๆ เช่นการ หาเงินก้อนอื่น มาโปะหนี้เก่าเ พ ร า ะจะยิ่งทำให้หนี้เราเพิ่มเร็ว สิ่งที่เราควรทำอย่ างแรกคือเริ่ม

ไปเจรจา กับคนที่ให้เรากู ้เงินจริงๆ แล้วเวลาที่เป็นหนี้อยู่ เราเองสามารถไปหาเจ้าหนี้ ขอประน อ ม หนี้ได้เ พ ร า ะไม่

ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าบริษัทต่างๆ เขาเองก็อ ย า ก ได้เงินของคืนอยู่แล้ว แม้จะได้ด อ กน้อยลงก็ตาม เ พ ร า ะ

อย่ างไรซะ มันก็ยังดี

กว่าปล่อยให้เป็นหนี้เสีย ฉะนั้น ควรเจรจาให้หมดกับ เจ้าหนี้ทุกเจ้า ทีนี้ต่อไปก็แยกหนี้ดีกับหนี้ เ ล วเริ่มจัดการหนี้เ ล ว

ที่มีก่อน โดยจัดการจากหนี้เ ล วที่มีต้นทุน หรือด อกเบี้ยสูงๆ ก่อนซึ่งเงินที่เราจะหามาปิดหนี้พวกนี้เนี่ย เราอาจจะต้อง

ตั ดใจขาย สินทรั พย์บางอย่ างของเรา เ พ ร า ะส่วนนึงที่เราเป็นหนี้นั้นเชื่อว่า น่าจะมาจากการที่เราเอา เงินไปซื้ อ

สิ น ท รั พ ย์ที่มันไม่จำเป็น ทีนี้ถ้ามาถึงจุดนึงที่ร ายได้ไม่พอ รายจ่ายของด อกเบี้ย เราคงต้องข ายเพื่อไปปิดหนี้

เ พื่ อ ใ ห้ ภ าระด อ ก เบี้ ยมันลดและพอสถานการณ์ดีขึ้น จะกลับไปซื้ อ ใหม่ก็ยังไม่สาย อีกสิ่งที่ควรร ะวัง ก็คือ

ส่วนใหญ่ทุกคนจะมีสินทรัพย์อย่ างพวก ที่อยู่อาศัย คือจะบอกว่าถ้าไม่มั่นใจ ว่าจะคุณจะหาเงินมาผ่ อ นจ่ายได้

จริงๆ ไหม ก็ไม่ควรเอาที่ดินหรือ บ้านไปค้ำเชียวนะ เ พ ร า ะว่าหากเราเอามาคืนไม่ได้

บ้านเรา จะโด นยึ ดเข้าไปอีกหนักกว่าเดิมอีกทีนี้! พอเราเริ่มลดภาระเรื่องหนี้ได้ระดับนึง เชื่อว่าปัญหาน่า จะเบาขึ้น

เยอะแล้ว ต่อไปเราก็ต้องมาจัดการ ตัวเองที่เป็นต้นตอปัญหาเ พ ร า ะมันเกิดจากที่เราหาเงินได้ ไม่เท่ากับรายจ่าย

ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้น ทำไมเราต้องไปหยิบยืมเงินจากที่อื่น เพื่อให้เพียงพอกับรายจ่าย เ พ ร า ะงั้น ช่วงที่

สถานการณ์ยังไม่ดี อาจจะต้องเหนื่อยขึ้นมากกว่าเดิม

คุณควรหาทางเพิ่มร ายได้ง่ายๆ เช่น การทำโอที งานพ า ร์ทไ ทม์ช่วงวันหยุด เส าร์-อาทิตย์คิดว่าในแต่ละเดือน

น่าจะได้เพิ่มมา 10,000-20,000 บาท ถือว่าลดปัญหาได้เยอะแล้วนะให้ทุกคนสู้ เหนื่อยกายดีกว่าเหนื่อยใจนะ

หลังจากที่ผ่านช่วงชีวิตนี้มาได้ เชื่อเลยว่าเราจะแกร่งขึ้นอีกมากมันจะทำให้เราสู้งานมากขึ้น ประหยัดมากขึ้น

เห็นค่าของเงินมากขึ้น ขอให้ทุกคน กลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้ง

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …