จงพึ่งตัวเองให้มากที่สุดแม้จะอยู่ลำพัง พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส

ให้ 5 ข้อนี้นำทาง เมื่อต้องอยู่คนเดียว เพียงลำพัง

มุมานะไว้ อดทนไว้ อยู่คนเดียวให้เป็น ทุกสิ่งย่อมเป็นของคุณ เข้มแข็งไว้พึ่งพาตัวเองได้

ถึ ง จะ ไม่มีใครให้กำลังใจ แต่ตัวคุณคือกำลังใจที่ดีที่สุดของตัวเอง พึ่งพาตัวเองเป็น คือ

คนจริง ลองทำอะไรด้วยตัวเองบ้าง มันเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องพร้อมรับมือพึ่งพา

ตัวเองได้จึงชื่อว่าผู้ใหญ่ และจะยิ้มได้อย่ างภูมิใจ ถ้าคุณแข็งแกร่ง ปัญหาที่เจอก็คือแร ง

ส่ง หากคุณกล้าหาญ วิก ฤ ติ ที่กำลังเจออยู่นั้นก็คือโอกาส

1 : ไม่ต้องเป็นภาระ ไม่สร้างปัญห าให้ใคร

คนเราควรหัดใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองให้ได้อย่ างเต็มที่ก่อนที่จะพึ่งพาคนอื่น และเมื่อ

ทำไม่ได้แล้ว ค่อยหันหน้าไปพึ่งพาคนอื่นเช่นนี้จะทำให้เรารู้สึกถึงได้ถึงคุณค่าของตัวเอง

เ พ ร า ะได้พย าย ามเต็มที่แล้วอีกอย่ างคือ ลดการเป็นตัวภาระหรือการสร้างปัญหา ให้

กับคนอื่นๆ ด้วย

2 : ทำในสิ่งที่เราต้องการ

ก า ร ทำ อะ ไรด้วยตัวเอง มันจะรู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระ และใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้

เต็มที่ และไม่ต้องเป็นห่วง เป็นกังวลว่าใครจะรู้สึกกับเรายังไงบ้าง ก็เป็นการสร้างความสุข

ง่ายๆ ให้กับตัวเองได้อีกวิธี โดยที่ไม่เดื อ ด ร้อนใครด้วยนะ

3 : เข้มแข็งมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

เ ร า จะ รู้ สึกว่าสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดีและเข้มแข็งมากขึ้น ก็เมื่อเราได้ผ่ า น อุ ปสรรค ผ่าน

ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ ไปด้วยตัวเองแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาใคร การที่เราใช้ชีวิตคนเดียวนั้นอาจจะ

ไม่ใช่เรื่องที่ดูแย่นักหรอก ในบางครั้งบทเรียนทั้งหลาย เราอาจได้มันมาจากประสบการณ์

ตรงนี้แหละ

4 : ใจคนเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ในทุกวินาที และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่าเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งของชีวิต ใครที่จะยังคงอยู่

เคียงข้างเราไปตลอด การเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหลายนี้ จึงอาจมีส่วน

ช่วยให้สิ่งที่ต้องเผชิญหน้านั้น ไม่ใช่เรื่องย า ก เกินที่เราจะรับไหว

5 : ไม่มีใครอยู่กับเราตลอด ทุกสิ่งไม่จีรัง

คนรอบข้างของเรา มักจากไป เ พ ร า ะกาลเวลาเป็นตัวกำหนด ในแบบที่เราเองก็ไม่ทัน

ได้ตั้งตัวกันอยู่เสมอ มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความรู้สึกเคว้งคว้างทั้งหลาย จะมีอยู่ในจิต

ใจของเรา จนรับรู้ถึงความอ่อนแอที่มีอยู่

การใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็นได้ คุณคือคนอยู่เป็น อีกเรื่องที่เราจะต้องหัดเรียนรู้ไว้ ก็คือ

ทุกสิ่งบนโลกใบนี้นั้นไม่สาม า ร ถคงอยู่ได้ตลอดไป เราเองก็เช่นกัน

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …