จงจำไว้ว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ไม่คาดหวังก็มีความสุขได้

ไม่คาดหวังสิ่งเหล่านี้ ชีวิตจะมีความสุขขึ้นมาก

1 : เลิกหวังให้คนอื่น ต้องสมบูรณ์แบไปทั้งหมด

เร าทุกคนล้วนมี ด้าน มื ด สว่าง อยู่ในตนเอง ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไปซะหมด

ค นปากไม่ดีแต่ใจดีมีเยอะ ฉะนั้น การคาดหวังให้ใครๆ ต้องเลิศเลอเพอร์เฟ็ค

เ ป๊ะ ทุ ก เ รื่ อ ง จึงเป็นการคาดหวังที่มากเกินไป และคุณจะผิดหวังแน่นอน

เ พ ร า ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกเรื่องหรอกถ้าเข้าใจความจริงเช่นนี้แล้วคุณ

ก็จะรู้จักให้อภัย เมื่อเขาทำบางอย่ าง ที่ไม่ดี

2 : เลิกคาดหวัง ให้ใคร มานับถือคุณ

ไ ม่ ว่ า คุ ณ จะ เป็นใคร มาจากไหน ใหญ่โตเพียงใด ถ้าคุณทำตัวไม่น่านับถือ

การคาดหวังให้คนอื่นมานับถือย่อมเป็นไปไม่ได้หรอก ฉะนั้น อย่ ามัวเสียเวลา

แสวงหาความนับถือจากใครๆเลย ถ้าตัวคุณยังทำตัวไม่น่านับถือเลย

3 : เลิกคาดหวังให้ใครต่อใคร เห็นด้วยกับคุณ

บ า งทีก็ไม่จำเป็นว่า จะต้องมีคนอื่นเห็นตรงกันกับคุณเสมอไป สิ่งที่ถูกต้อง

ดี ง า ม สำห รับคุณ ไม่จำเป็นต้องดีเหมาะสมสำหรับคนอื่นด้วยเ พ ร า ะงั้น

จึงไม่ควรคาดหวังให้เขาเห็นตรงกับคุณ เ พ ร า ะคุณเองก็คงไม่ได้เห็นด้วย

กับคนอื่นทุกเรื่อง ใช่มั้ยล่ะ

4 : เลิกคาดหวัง ให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ

การคาดหวังให้ใครบางคน เลิกทำพฤ ติกร ร ม บางอย่ าง คุณอาจผิดหวังได้

ให้คุณจำไว้ว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลง คนอื่นได้ ถ้าเขาคนนั้นไม่ยอม

เปลี่ยนแปลงตนเอง

5 : เลิกคาดหวัง ให้ใครมาชื่นชม

คนส่วนใหญ่มักคาดหวังให้เขามาชื่นชมตนเอง แต่หลายคนก็ต้องผิดหวังเป็น

ทุกข์ เมื่อสิ่งที่คาดหวังกลับเป็นตรงกันข้ามซะอย่ างนั้นพระท่านสอนว่า การ

ทำ ดี จะ มี ใ ค ร เ ห็น หรือไม่นั้น ไม่จำเป็น เ พ ร า ะการกระทำนั้นมันดีแล้ว

ตั้ ง แ ต่ที่เราทำและไม่ว่าคนอื่นจะชื่นชมหรือไม่ การคาดหวังว่าคนอื่นจะมา

ชื่นชมชื่นชอบในการทำดีของคุณ จะทำให้คุณนั้นเป็นทุกข์เมื่อไม่มีใครเห็น

ท่องไว้เสมอว่า ทุกครั้งที่คุณทำเรื่องดีหรือไม่ดี แม้ไม่มีใครเห็น แต่คุณเห็น

6 : เลิกคาด หวังใครๆ รู้ใจคุณ

เสีย งบ่นพึมพำ ปนหงุดหงิด พอเห็นอาหารที่วางอยู่ตรงหน้า เป็นข้าวมันไก่

ที่ เ พื่ อ นร่วมงานซื้อมาให้ “ไม่รู้หรือ ว่าฉันกำลังหิวข้าว ถามอะไรนักหนา”

ก า ร ค า ด ห วังให้คนอื่นต้องรู้ใจทุกครั้ง ว่าตอนนี้คุณกำลังคิด รู้สึกยังไง

ต้ อ ง การอะไร เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยล่ะซึ่งมันทำให้คุณต้อง

เสียความรู้สึก เสียใจ และอีกสารพัด ดีที่สุดควรบอกไปตรงๆ ถึงความรู้สึก

ของคุณ แล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับมัน

7 : เลิกคาดหวังให้ เขาเป็นแบบคุณ

เมื่อคุณคาดหวังให้คนอื่น เป็นอย่ างที่คุณอย ากให้เป็น คุณก็จะมองไม่เห็น

คุณของเขาเลย จริงอยู่ เขาอาจจะไม่ฉลาดแต่เขาก็เป็นคนดี ซื่อสัตย์ และ

มันเป็นเรื่องที่คนฉลาดอาจไม่มีก็ได้ ฉะนั้น คุณต้องมองให้เห็นสิ่งดีที่เขา

มีอยู่ ไม่ใช่ให้เขามาเป็นสิ่งที่คุณต้องการ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …