คุณจับแก้วน้ำดื่มแบบไหน รู้นิสัยใจคอของคนจับแก้วในแต่ละรูปแบบ

.

.

.

คุณจับแก้วแบบ หมายเลข 1

เป็นคนที่ภายนอกดูเปราะบาง แต่ภายในจิตใจเข้มแข็ง ดังนั้นคนประเภทนี้ ไม่ว่าจะเริ่มอะไร

จะต้องเริ่มให้ถึงที่สุด จนกว่าจะได้ผลที่น่าพอใจ หากปกติ แล้วคุณจับแก้วด้วยวิธีอื่น

แล้วมาเริ่มจับแบบนี้ อาจจะกล่าวได้ว่าคุณอาจจะ กำลังตื่นเต้นหรือกังวลกับเรื่องอะไรอยู่

ให้ลองทบทวนว่าตอนนี้คุณกำลังทำให้ใครไม่สบายใจอยู่หรือเปล่า

คุณจับแก้วแบบ หมายเลข 2

คนประเภทนี้ เป็นคนที่คบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงเยอะ เป็นคนที่มีแนวความคิดทันสมัย

สามารถเปิดรับความคิดที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี รู้จักการให้อภัย กล้าหาญในบาง

สถานการณ์ที่จำเป็น หากคุณจับแก้วแบบนี้ อาจจะกล่าวได้ว่าคุณเป็นคนที่จิตใจค่อนข้าง

สงบ เป็นคนๆหนึ่งที่ค่อนข้างอารมณ์ดีเลยทีเดียวล่ะ!

คุณจับแก้วแบบ หมายเลข 3

เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี ใจเย็น ทำอะไรก็จะเป็นคนคิดบวก ทำให้เป็นคุณ เป็นคนที่มี

มนุษยสัมพันธ์ดีคนหนึ่งเลยทีเดียว แต่หากเจอการกระทบกระทั่งอะไรมากๆ เข้า

ก็อาจจะทำให้หมดความอดทนได้เช่นกัน หากปกติคุณเคย จับแก้วแบบอื่นมาก่อน

แล้วมาจับแก้วแบบนี้ อาจจะบอกเป็นนัยๆได้ว่า คุณ กำลังมีงานอะไรบางอย่างที่กำลังแก้ปัญหา

ไปได้อย่างสวยงาม หรืออะไรที่คั่งค้างไว้อยู่ในใจมานานได้รับการแก้ไขก็เป็นไปได้ !

คุณจับแก้วแบบ หมายเลข 4

คุณเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับแผนเดิมๆ แต่มักจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้น ให้ได้เห็นอยู่ตลอดเวลา

คุณเป็นคนที่มีความสามารถในการคิดและสรรหาไอเดียใหม่ๆ กับคนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณ

เป็นคนดูไม่มีมารยาทได้บ้างในบางครั้ง แต่หาก รู้จักตัวตนคุณจริงๆแล้ว คุณเป็นคนที่มีความอดทนสูง

หากคุณเคยจับแก้วแบบอื่นมาก่อนแล้วมาจับแก้วแบบนี้ อาจจะเป็นไปได้ว่า ตอนนี้กำลังมีความคิดอะไรยุ่งๆ

เต็มหัวคุณไปหมด ควรกำจัดมันอย่าให้มันมาทำลายสมาธิของคุณตอนนี้ดีกว่า

คุณจับแก้วแบบ หมายเลข 5

คนประเภทนี้มักจะเป็นคนที่เชื่อมันในความคิดเห็นของตัวเอง มีนิสัยที่น่าเชื่อถือได้ เป็นคน

ที่มีความสามารถหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้

เป็นคนที่ค่อนข้างโผ่งผ่าง แต่ก็ยังรักษาน้ำใจ หากใครที่จับแก้วแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้ว

อาจจะสื่อได้ว่า คุณเป็นคนที่พอใจกับสถานการณ์ต่างๆ และมันกำลังจะไปได้สวย

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ดวง/ความเชื่อ
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …