ควรระวังไว้ก่อนดีกว่า…อย่าทำ 5 อย่ างนี้ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้

อย่ าทำ 5 สิ่งนี้ในช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้ ระวังไว้ก่อนจะดีกว่า

1 : อย่ านำเงินสำรองฉุกเฉินออกมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่า ข อ งรายจ่ายรายเดือนคือเงินสำรองฉุกเฉิ นขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามหลักการวางแผน

การเงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคืเป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยีย วย าเรื่องฉุกเฉินต่างๆ

ที่ เ กิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประส บอุ บั ติเ ห ตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคน

ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็

ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

2 : พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ในย ามเศรษฐกิจไม่ดี แน่นอนว่า.. การค้าขายหรือผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหลาย

ต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อดึงยอดขายและกำไรกลับมา หนึ่งในวิธีการ

เพิ่มกำไรคือการลงทุนเพิ่มจะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออย่ างอื่นที่ต้อง

ใช้เงินจำนวนมาก ตรงนี้ขอบอกว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

3 : หลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ.. ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่

กว่าเดิม หรือซื้อบ้านหลังที่สองไว้ตากอากาศ เ พ ร า ะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้อะไรก็

สามารถเกิดขึ้นได้ถนอมเนื้อถนอมตัว อย่ าเพิ่งสร้างหนี้ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้อง

ใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

4 : อย่ าลงทุนหวือหวา หวังรวยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเอง

ไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหลาย ช่องทางการลงทุน

ที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกแช ร์ลูกโ ซ่ หรือการหลอกให้นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ

ที่ อ า จไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบ

เป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอกค่ะ ที่สำคัญอย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้

เป็นที่ดีที่สุด

5 : อย่ าค้ำประกันให้ใคร

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้

ำประกั นให้ใครเลยหลายคนต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่นเข้า

ข่ าย “เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอากระดูกมาแขวนคอ”เ พ ร า ะการค้ำประกัน

คือการสัญญาว่า บุคคลหนึ่งจะชดใช้หนี้แทนลูกหนี้หากลูกหนี้ไม่ยอมชำร ะหนี้

หรือไม่สามารถชำร ะหนี้ได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …