คบกันแฟนยังไงให้นานกับวิธีโดน ๆ เหล่านี้ ไม่ย ากเกินความสามารถคุณแน่นอน

คนเป็น คู่บุญ คู่แท้ จะมีความรู้สึกดีๆ ให้กันเสมอ

1 : สบายใจ เมื่อได้อยู่ใกล้กัน

เป็นคู่แท้กัน อยู่ด้วยกันจะรู้สึกสบายใ จ มีความสุข ไม่เครี ยด ต่างฝ่ายต่างคือความสบายใจของกันและกัน

2 : รู้สึกคิดถึงกัน เวลาห่างกัน

คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นเรื่องธรรมดา คุณจะรู้สึกคิดถึงกันเมื่อมีเห ตุจำเป็นที่จะต้องห่างกันและไม่ใช่

ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายนึง แต่ทั้งสองคนจะรู้สึกแบบเดียวกัน

3 : เคารพครอบครัว ของอีกฝ่าย

คุณและเขาต่างก็เคารพสมาชิกในครอบครัว ให้เกียรติพ่อแม่ และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ด้วยและรู้สึกว่า

คุณ เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเค้า เขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณเหมือนกัน

4 : เป็นตัวของตัวเองเสมอ

ไ ม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้น กล้าที่จะเผ ย ข้อเสี ยของคุณให้อีกฝ่ายรับรู้ แบบไ ม่ต้องทำตัวในแบบที่อีกฝ่ายชอบ

เพื่อเอ าใ จเค้า ทั้งคุณและเขาก็ไม่ได้เรียกร้อง ให้อีกฝ่ายเปลี่ยนตนเอง เพื่อความพึงพอใจของผู้ใด

5 : จะมองเห็น อนาคตร่วมกัน

อนาคตที่มีกันและกันอยู่ หลายครั้งที่คุณทั้งสองวางแผนร่วมกันว่าจะแต่งงาน จะใช้ชีวิตคู่อย่ างไรจะมีลูกกี่คน

เมื่อพวกคุณนึกภาพออกนั่นแปลว่า คุณมีจุดมุ่งหมาย ในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตแล้วล่ะ

6 : รู้สึกไว้ใจกันและกัน

ไม่รู้สึกหว าดระแ วงว่าอีกฝ่ายจะแอบไปมีใครหรือเปล่า ไม่ต้องตามหึ งห วงหรือต้องคอยเช็ ค อีกฝ่ายตลอด

แต่คุณจะรู้สึก สบายใจ วางใจ ไว้ใจได้เสมอ

7 : เคารพพื้นที่ และเวลาส่วนตัว

ไม่ว่าจะรัก หรือคิดถึง และอย ากใช้เวลาอยู่ด้วยกันขนาดไหน แต่คุณสองคนก็เข้าใ จในพื้นที่และเวลาส่วนตัว

ของกันและกันคุณจะไม่ก้ า ว ก่ า ย จะไม่เข้าไปยุ่ ง เมื่อคุณไปเที่ยวกับเพื่อน หรือจะต้องไปต้องทำงาน

8 : รู้สึกหล งใ หลกัน

ไม่ใช่รู้สึกเฉพาะตอนแรกที่คบกันใหม่ๆ แต่มีความรู้สึกรักและต้องการใช้เวลาด้วยกันอย่ างสม่ำเสมอ

ไม่เคยรู้สึกว่าเ บื่อกันเลย

9 : กล้าที่จะพูดถึงปั ญหาต่างๆ

กล้าที่จะเล่าปั ญหาต่างๆ ของคุณให้เขาฟังทั้งปั ญหาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว หรืออะไรก็ช่างโดยที่คุณ

เชื่อว่าเขาจะไ ม่รังเกีย จหรือรำคาญสิ่งที่คุณได้เล่าคุณเชื่อว่าเขาจะรับฟังคุณและคุณยินดีที่จะรับฟัง

เรื่องราวของเขาเช่นกันและรู้สึกว่าการรับฟังปั ญหากันและกัน เป็นการเรียนรู้นิสัยใจคอและทำ

ความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น

10 : อยู่ด้วยกันแล้ว ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

การคบกันของคุณและเขา ทำให้ต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน

ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเอง เ พ ร า ะว่าอย ากทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อนคนที่เรารักนั่นเอง

11 : อยู่ด้วยกัน โดยไม่รู้สึก อึ ด อั ด

แม้คุณและเขาจะไม่มีเรื่องคุยกัน แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันแบบเงียบๆ ได้ไ ม่รู้สึกอึ ดอั ดใจแต่กลับรู้สึก

มีความสุขซะมากกว่า ถ้าคุณรู้สึกเช่นนี้แสดงว่าคนๆนั้นคือคู่แท้ของคุณแล้ว

12 : อย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข

ต่างฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข คิดทำอะไรก็มักจะนึกถึงอีกฝ่ายเสมอและจุดประสงค์ในการ

ตัดสินใจทำอะไรหลายๆ อย่ างก็เพื่อความสุขของอีกฝ่าย

13 : รู้สึกขอบคุณ

คุณจะรู้สึกขอบคุณอีกฝ่าย ที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของกันและกันเ พ ร า ะคุณนึกไม่ออกเลยว่า

หากไม่มีเขา ชีวิตคุณจะเป็นยังไง จะมีความสุขขนาดไหน

14 : รู้สึกมั่นคง ปลอ ดภั ย

ไม่ว่าจะเจอเรื่องราวอะไร ขอแค่มีกันอยู่ คุณจะรู้สึกว่าเขาสามารถป กป้อ งคุณได้เสมอคุณจะรู้สึก

ป ลอดภั ยเสมอถ้าอยู่กับเค้า รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้คุณได้อยู่เสมอ

15 : อยู่ข้างๆ เสมอในเวลาที่อีกฝ่ายหมดกำลังใจ

คุณจะรู้สึกมั่นใจได้ว่าเขาจะไ ม่มีวันไปไหน เขาจะอยู่กับคุณเสมอในวันที่คุณรู้สึกอ่ อนแ อหรือเจอ

เรื่องแ ย่ๆ ในชีวิต คุณจะมีเขาอยู่ข้างๆ คอยเป็นกำลังใจให้ ไปห่างไปไหน

16 : ยอมรับข้อเสี ยของอีกฝ่ายได้

รู้สึกว่าข้อเสี ยของอีกฝ่ายเป็นเรื่องเล็กน้อย เ พ ร า ะคุณสามารถเข้าใ จและยอมรับได้โดยไ ม่รู้สึกฝื นเลย

และรู้ว่าทุกๆ คน ย่อมมีข้อดี ข้อเสี ยอยู่แล้ว เป็นปกติ

17 : ต่างฝ่ายต่าง อย ากใช้เวลาร่วมกัน

คุณอย ากเจอเขา เขาอย ากเจอคุณ โดยไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ หรืออีกฝ่ายไม่ได้รู้สึกอึ ดอั ด

ที่จะต้องใช้เวลากับคนรัก

18 : มีเป้ าหมายในชีวิตเหมือนๆ กัน

คุณต้องการอะไรที่เหมือนๆ กัน และรวมถึงทัศนคติการใช้ชีวิตต่างๆ ที่ตรงกันมีคำจำกั ด

ความของคำว่าประสบความสำเร็จที่เหมือนๆ กัน

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …