คนเก่งจริงมักมีคุณสมบัติแบบนี้..คนอวดฉลาดมักไม่ฉลาดเสมอไป

ในยุคที่ทุกอย่ างดูจะปลอมไปซะหมด นี่คือ 9 คุณสมบัติของคนที่เก่งจริง

โ ล กทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเร็ว ใจคนก็ไม่เหมือนก่อน ดูย ากว่าใครรู้จริง ใครแกล้งว่า

เ ก่ ง จ ริ ง ห รื อใครแค่สร้างภาพแม้กระทั่งว่าใครฉลาด ใครโ ง่ มันมีอยู่อย่ างหนึ่ง

ปรัชญาที่คลาสสิคมาก คือ “คนโง่มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่”คนอวดเก่ง

อ ว ด ฉ ล า ดไม่ฉลาดจริงหรอกแต่คนเก่งจริงและฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 9

ดังต่อไปนี้ ไปดูว่า มีอะไรบ้าง

1 : กลับมายิ้ม ได้เร็ว

แม้จะมีสิ่งเ ล ว เข้ามา คนเก่งและฉลาดในการชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้เสมอ แม้ย าม

เมื่อล้มลงไม่มีใครไม่เคยพลาด หรือผิดหวัง แต่พวกเขาแค่ไม่จมกับความทุกข์นาน แต่

จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง เมื่อล้มลม

2 : จัดสรรเวลา ได้มีประสิทธิภ าพมากๆ

เขาจะมีสมดุลในชีวิตระหว่าง เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว เต็มที่กับทุกเรื่องคนเก่งคนฉลาด

มักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลที่สุดในช่วงเวลางานเขาก็เต็มที่กับที่ทำตรงหน้า

หมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุขเล็ก ๆ น้อยๆ ให้กับตนเองและครอบครัว

ได้เสมอ

3 : ไม่ต้องเป็นผู้นำคนก็ได้

แต่สามารถดึงความสามารถ คนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดีเลยล่ะ คนเก่งคนฉลาด

มักเก่ง มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตามเขาได้และไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต

แค่มีคนให้เกียรตินับถือจากความสามารถที่มีเ พ ร า ะการกระทำที่เป็นเสมือนกระบ อก

เสียง มันทำให้เขานั้น เติบโตไปข้างหน้าได้ดีเชียวล่ะ

4 : มีความรู้ มากกว่า อาชีพที่ทำ

คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า

อยู่เสมอ เขาจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาสโดยเฉพาะเวลาที่ใช้ เพื่อเดินไปข้างหน้า เขาจะ

ไม่ย้อนกลับแน่นอน

5 : ไม่ทำให้ คนอื่นรู้สึกโ ง่

เมื่ อคนอื่นทำผิดพลาด คนเก่งฉลาด เขาจะให้โอกาสให้คำแนะนำให้กำลังใจ เ พ ร า ะ

คนเก่งฉลาดมักเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้นกระทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควร

ก็ พ ร้ อมจะแนะนำให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิดให้เกิดการยอมรับ ให้เกิดเป็นการ

พัฒนาตนเอง

6 : จะมี หรือไม่มีการศึกษาสูงก็ได้

อาจไม่ต้องจบจากสถาบัน มีชื่อเสียง แต่มีผลงาน การันตีความสามารถ ปัจจุบันนี้คนเก่ง

ส า มารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ย าก จะระบบโซเชียล ทั้งเฟส, ไลน์, ยูทูบ ฯลฯ การ

ศึ ก ษ านั้น ทุกวันนี้อาจเป็นแค่ ใบเบิกทางที่ดีแต่ประสบการณ์ที่ดีต่างหากที่มันจะทำ

ให้เรา เติบโตได้เร็วกว่าใครๆ

7 : รู้ดี ว่าตัวเองมีความสามารถ

แต่ไม่เคยอวด หรือเสียเวลาภูมิใจกับความสามารถที่มี คนเก่งคนฉลาดเขามักจะเป็นคน

มีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อิโก้นะเ พ ร า ะเขาจะเปิดรับความคิดคนอื่นไม่ตัดสินคนอื่นจาก

มุมมองของตัวเอง และทุกครั้งที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เ พ ร า ะ

เขามีความคิดที่ว่า ความสำเร็จนั้นเป็นอดีตแล้ว

8 : ไม่อวดความสามารถ ว่าเจ๋ง เก่งแค่ไหน

แต่จะพิสูจน์ ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน เขาจะไม่โอ้อวดในความสามารถเกินพอดี

แต่จะใช้การกระทำ พิสูจน์ตนเองอยู่เสมอและพอถึงเวลาที่เกิดปัญหา พวกเขามักจะ

แสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง ทึ่งในความสามารถของเขาเชียวล่ะ

9 : พูดเก่งแต่ไม่พูดมาก

แต่ไม่พูดมาก รู้ตัวเองเสมอว่าจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง คนเก่งเขาฟังเยอะเ พ ร า ะการ

ฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ ก็จะพูดต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์สร้างสรรค์นั่นแหละ เขาจะ

ไม่พูดในเชิงลบ ที่ไม่สร้างสรรค์

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …