คนที่เขาไม่ชอบคุณอาจมีแค่ 3 เหตุผลนี้ อย่ าให้คุณค่ากับคนแบบนี้

อย่ าให้คุณค่ากับคนที่เขาไม่ชอบคุณ ทำตัวเองให้มีความสุขดีกว่า

ใครที่เขาไม่ชอบคุณ ก็อย่ าไปใส่ใจทำชีวิตให้มีความสุขดีกว่า

1 : วิธีที่เขาจะรู้สึกดี นั่นคือคอยหาข้อบ กพร่ อง ของคุณ เ พ ร า ะตัวเขานั้น

เทียบกับคุณไม่ได้เลยสักอย่ าง

2 : ไม่ใช่เขาไม่ชอบคุณ แต่เขาไม่ชอบทุกคนที่ดีกว่าเขา เ พ ร า ะลึก ๆ นั้น

เข าไม่พอใจในตนเองฉะนั้นมันจึงไม่สำคัญว่าเขามองคุณยังไง เวลามีคน

ไม่ชอบคุณ อย่ าได้สนใจ

3 : คุณคือ ภาพสะท้อนในสิ่งที่เขาอย ากเป็น แต่ไม่สามารถเป็นได้ ดังนั้น

เขาจึงได้แค่อิ จฉ า คุณคนที่ดีกว่าคุณ เขาจะไม่มีเวลามาจ้องจับผิ ดคุณ

แค่ นี้ คุณก็รู้แล้วว่าคนแบบนี้ไม่มีค่าพอที่จะต้องไปใส่ใจยิ่งคุณตอบโต้

ไปยิ่งเข้าทางเขา

วิธีรับมือกับคนที่ “ไม่ชอบคุณ” แต่เราก็ยังมีความสุขได้

1 : ทำความเข้าใจ

ผู้ที่ทำตัวเช่นนี้ส่วนใหญ่ มักจะมีปัญหาและปฏิเสธที่จะแก้ไข สาเหตุที่พวกเขา

ไม่ชอบคุณอาจเป็นเ พ ร า ะพวกเขาไม่พอใจ ในสิ่งที่ตัวเองเป็น ที่จริงแล้วมัน

คือ สิ่งที่พวกเขาแอบชื่นชอบในตัวคุณพอพวกเขามีปัญหา กับคุณจงเข้าใจว่า

มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลย แต่มันเป็นปัญหาของพวกเขาเองอยู่ห่างๆจากคน

เหล่านี้ไว้ แล้วลองคิดในมุมมอง ของพวกเขา แทนที่จะรู้สึกตอบโต้กลับ คุณ

อาจจะสงส า ร พวกเขาแทนได้นะ

2 : แสดงน้ำใจต่อกัน

ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม คุณนั้นควรมีน้ำใจกับคนที่ไ ร้น้ำใจต่อคุณการแสดงน้ำใจ

ไม่จำเป็นต้องสนใจ ว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนไหมสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติต่อ

คุณต่าง หาก นั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมอง และพ ฤ ติ ก ร ร มของพวกเขา

ค นไ ร้น้ำใจส่วนใหญ่มักจะทำตัวไ ร้น้ำใจกับคนอื่นเสมอ และคนรอบข้าง

จะรับรู้ได้เองว่าเขามีนิสัยยังไง

3 : อวยพรเขา จากใจจริงๆ

ทุ กคนไม่ว่าสูงส่ง ขนาดไหนก็ ห นี คำวิจารณ์ไม่พ้นหรอก ฉะนั้นคุณอย่ า

คิดมากไป จงนิ่งใส่พวกเขาและถ้าอวยพรให้พวกเขาคำพูดไม่ดี ก็จะย้อน

ก ลั บ ไ ป ห าเขาเองแหละ หรือหากอวยพรให้ไปแล้ว พวกเขาไม่รับคำ

อวยพรนั้นก็จะกลับมาหาคุณ เองนั่นแหละ

4 : เมินเฉยใส่ดีกว่า

พูดอะไรหรือทำอะไรให้พวกเขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่วันยังค่ำ เ พ ร า ะนั้น

อย่ าไปใส่ใจเลยดีที่สุดคือเราอย่ าไปสนใจคำพูดหรือเก็บมันมาใช้ชีวิต

ของเราเอง ให้มีความสุขจะดีกว่า แล้วพวกเขาก็จะเห็นเองว่าคุณน่ะ

ไม่มีใครทำอะไรได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …