คนที่สำเร็จบอก..ถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่มีวันที่จะก้าวไปถึงเส้นชัย

9 สิ่งที่..คนประสบความสำเร็จ “ไม่ทำเชียว”

1 : ไม่พูดแทรกคนอื่น

การเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเป็น การรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นๆจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้

แนวคิดที่นำมาปรับใช้ได้กับตัวเองได้ บางครั้งการพูดแทรกคนอื่นก็ ทำลา ยความสัมพันธ์ได้ทางที่

ดีควรปล่อยให้อีกฝ่ายพูดให้จบก่อนหรือถ้ามีคำถามข้อโต้แย้งใดๆให้ตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อน

ว่าคุณได้ตั้งใจฟังจริงๆ หรือไม่ แล้วค่อยพูดในสิ่งที่ต้องการ

2 : ไม่ปล่อยให้อดีตมากำหนดอนาคต

ทุกคนเคยทำผิดพลาด สิ่งสำคัญคือ คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นได้มากแค่ไหนใช้ความผิด

พ ล า ดมาเป็นบทเรียน อย่ าพลาดโอกาสในการเรียนรู้ และรู้จักตัวเองให้มากขึ้นคนที่ประสบความ

สำเร็จจะมองว่าเรื่องผิดพลาดในอดีต ก็เป็นแค่เรื่องที่ผ่านมาแล้วที่เราเองก็ได้บทเรียน และเรียนรู้

ไปแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง อย่ าปล่อยให้อดีตมาเป็นตัว

กำหนดอนาคตของเรา

3 : ไม่นินทาคนอื่น

เ มื่ ออยู่ในวงสนทนาคุณไม่สามารถปฏิเสธเรื่องการนินทาได้เลยถ้าคุณได้พูดถึงใครคนนึงออกไป นั่น

ห ม ายความว่าคุณได้ตัดสินพวกเขาไปแล้วในทางกลับกัน ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาล่ะ

คุณคิดว่าจะรอดหรือไม่…ไม่น่ารอด ไม่มีใครหนีคำนินทาได้ในครั้งต่อไปถ้าประเด็นในวงสนทนา

ทุกคนกำลังจะนินทาคนอื่นๆ

คุณก็แค่เดินออกมา พร้อมกับให้เหตุดีๆ สักข้อ (แม้จะโดนนินทาลับหลังก็ไม่เป็นไร)สำหรับคนที่ประสบ

ความสำเร็จ พวกเขาจะพูดอย่ างเปิดเผยแสดงความคิดเห็นอย่ างตรงไปตรงมาพูดกับคนๆ นั้นโดยตรง

ด้วยเจตนาที่ดี อย่ าลืมว่าคำตำหนิที่ห่วงใย ย่อมดีกว่ากำลังใจที่ไม่จริงจัง

4 : จะไม่พูดว่า “ใช่” ถ้ารู้สึกว่า “ไม่”

ไม่ว่าจะเป็นคำขอจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทถ้าพวกเขารู้สึกไม่เห็นด้วย พวกเขา

ก็จะไม่ทำ จากที่เราเห็นกันบ่อยๆคนส่วนใหญ่มักจะตอบรับคำขอ โดยที่ไม่รู้ว่าทำได้ หรือไม่ได้ถ้าคิดว่า

ทำไม่ได้จริงๆก็ตอบปฏิเสธไปเลยดีกว่าแม้จะเสียความรู้สึกกันอยู่สักครู่ก็ดีกว่าต้องทำในสิ่งที่ไม่อย าก

ทำ ซึ่งสุดท้ายแล้ว คุณก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองอีกด้วยในส่วนของคนที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาจะมี

ศิลปะในการปฏิเสธคนอื่นๆทั้งวิธีการพูด น้ำเสียง และท่าทาง เพื่อไม่ให้เสียความรู้สึกกับทั้งตัวเอง

และอีกฝ่าย

5 : ไม่ผิดนัด หรือไปสาย (โดยไม่มีเหตุผล)

ใครๆ ก็เคยสาย ไปช้าบ้างนิดหน่อยคงไม่เป็นไร แต่เราเชื่อว่า ระหว่างทางคุณจะรีบมากจนจิตใจไม่อยู่

กับเนื้อกับตัวการมาสายนอกจากจะทำให้ตัวเองเหนื่อยแล้วยังทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจด้วย “เวลา” เป็น

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้อย่ าปล่อยให้คนอื่นรอนานเกินไป บางครั้งคุณอาจเสียโอกาสดีๆไป

โดยไม่รู้ตัว

วิธีง่ายๆ คือ ตื่นให้เร็วขึ้น (นิดหน่อยก็ยังดี) แค่มาก่อนเวลานัด คุณก็จะเครีย ด น้อยลงซึ่งจะส่งผลถึง

การทำงานตลอดวันแล้วเคยสังเหตุไหมว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จถึงมีความคิดแปลกใหม่ได้

ตลอดเวลา นั่นก็เ พ ร า ะพวกเขาให้เวลากับทุกสิ่งที่ทำ มีเวลาให้ตัวเองเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆ

6 : ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

ดั่งคำกล่าวของ Nelson Mandela ที่บอกว่า “ความไม่พอใจ (ความแค้น)คือการที่คุณดื่มย าอันตร าย

แล้วหวังที่จะให้ ศั ต รู ของคุณสิ้ น ” เช่นเดียวกับอารมณ์เดือดความอิจฉา และไม่พอใจ เมื่อคุณรู้สึก

แบบนี้กับคนอื่นคนที่เจ็บที่สุดก็คือตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จจะไม่หมกมุ่นไปกับอารมณ์เหล่านี้

ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น จนทำให้เกิดความอิจฉา หรือรู้สึกไม่พอใจในตัวเอง

7 : ไม่เคยบอกว่า “ไม่มีเวลา”

ไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน หัวหน้า หรือลูกน้อง เราทุกคนมีเวลาเท่ากันเคยสงสัยไหมว่า ทำไมคนๆ

เดียวถึงทำทุกอย่ างได้ทันเวลา จริงๆแล้วพวกเขาก็แค่เลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อน ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น

ออกไปแล้วเริ่มลงมือทำ เส้นกั้นบางๆของคนที่ประสบความสำเร็จ กับคนธรรมดาอยู่ที่การบริการ

จัดการเวลามีอยู่เท่ากัน ทำอย่ างไรจึงจะใช้ได้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ที่สุด

8 : ไม่คิดว่าตัวเองดีที่สุด

ในโลกแห่งความเป็นจริง เราไม่สามารถทำให้ใครรักเราได้ ทั้งเสื้อผ้าที่ใส่รถที่ขับ บ้านที่อาศัย ไม่มี

ใครชอบทุกอย่ างที่เป็นเราได้ทั้งหมดรวมถึงตัวเราเองด้วย เ พ ร า ะจริงๆ แล้วไม่มีใครที่ดีที่สุดคน

ที่ประสบความสำเร็จก็เช่นกัน พวกเขาจะไม่ตัดสินคนโดยที่ยังไม่รู้จักกันดีพอไม่มองว่าตัวเองดีที่

สุด ไม่ยกตัวเองให้อยู่เหนือคนอื่น ไม่แสดงออกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองด้วยอุปนิสัยเหล่านี้ จะทำให้

พวกเขาได้พบแต่คนดีๆ

9 : ไม่กลัวที่จะทำเรื่องสำคัญ

จ า กคำพูดของ แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ กล่าวว่า “สิ่งเดียวที่เราต้องกลัวคือ ความกลัวที่เราสร้างขึ้นมา

เอง” ซึ่งก็เป็นความจริง เ พ ร า ะเรามักจะกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ สิ่งที่ยังไม่ได้

ทำ หรือกลัวคนอื่นๆ จะตำหนิ ความกลัวเหล่านี้จะทำให้เราลังเล ไม่กล้าลงมือทำอะไรสักที มัวแต่

รอนั่นรอนี่จนเหลือทางเลือกไม่มาก

สุดท้ายก็ไม่ได้ทำสิ่งที่อย ากทำ เ พ ร า ะฉะนั้น อย่ าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรคในการดำเนิน

ชีวิตสุดท้ายแล้ว คนที่จะประสบความสำเร็จได้ นั้นต้องเกิดจากความตั้งใจและลงมือทำ ถ้าไม่เริ่มต้น

ตั้งแต่ตอนนี้ ก็ไม่มีวันที่จะก้าวไปถึงเส้นชัย

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …