คนที่สำเร็จบอก..ถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่มีวันที่จะก้าวไปถึงเส้นชัย

9 สิ่งที่..คนประสบความสำเร็จ “ไม่ทำเชียว”

1 : ไม่พูดแทรกคนอื่น

การเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเป็น การรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นๆจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้

แนวคิดที่นำมาปรับใช้ได้กับตัวเองได้ บางครั้งการพูดแทรกคนอื่นก็ ทำลา ยความสัมพันธ์ได้ทางที่

ดีควรปล่อยให้อีกฝ่ายพูดให้จบก่อนหรือถ้ามีคำถามข้อโต้แย้งใดๆให้ตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อน

ว่าคุณได้ตั้งใจฟังจริงๆ หรือไม่ แล้วค่อยพูดในสิ่งที่ต้องการ

2 : ไม่ปล่อยให้อดีตมากำหนดอนาคต

ทุกคนเคยทำผิดพลาด สิ่งสำคัญคือ คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นได้มากแค่ไหนใช้ความผิด

พ ล า ดมาเป็นบทเรียน อย่ าพลาดโอกาสในการเรียนรู้ และรู้จักตัวเองให้มากขึ้นคนที่ประสบความ

สำเร็จจะมองว่าเรื่องผิดพลาดในอดีต ก็เป็นแค่เรื่องที่ผ่านมาแล้วที่เราเองก็ได้บทเรียน และเรียนรู้

ไปแล้ว ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง อย่ าปล่อยให้อดีตมาเป็นตัว

กำหนดอนาคตของเรา

3 : ไม่นินทาคนอื่น

เ มื่ ออยู่ในวงสนทนาคุณไม่สามารถปฏิเสธเรื่องการนินทาได้เลยถ้าคุณได้พูดถึงใครคนนึงออกไป นั่น

ห ม ายความว่าคุณได้ตัดสินพวกเขาไปแล้วในทางกลับกัน ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาล่ะ

คุณคิดว่าจะรอดหรือไม่…ไม่น่ารอด ไม่มีใครหนีคำนินทาได้ในครั้งต่อไปถ้าประเด็นในวงสนทนา

ทุกคนกำลังจะนินทาคนอื่นๆ

คุณก็แค่เดินออกมา พร้อมกับให้เหตุดีๆ สักข้อ (แม้จะโดนนินทาลับหลังก็ไม่เป็นไร)สำหรับคนที่ประสบ

ความสำเร็จ พวกเขาจะพูดอย่ างเปิดเผยแสดงความคิดเห็นอย่ างตรงไปตรงมาพูดกับคนๆ นั้นโดยตรง

ด้วยเจตนาที่ดี อย่ าลืมว่าคำตำหนิที่ห่วงใย ย่อมดีกว่ากำลังใจที่ไม่จริงจัง

4 : จะไม่พูดว่า “ใช่” ถ้ารู้สึกว่า “ไม่”

ไม่ว่าจะเป็นคำขอจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า หรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทถ้าพวกเขารู้สึกไม่เห็นด้วย พวกเขา

ก็จะไม่ทำ จากที่เราเห็นกันบ่อยๆคนส่วนใหญ่มักจะตอบรับคำขอ โดยที่ไม่รู้ว่าทำได้ หรือไม่ได้ถ้าคิดว่า

ทำไม่ได้จริงๆก็ตอบปฏิเสธไปเลยดีกว่าแม้จะเสียความรู้สึกกันอยู่สักครู่ก็ดีกว่าต้องทำในสิ่งที่ไม่อย าก

ทำ ซึ่งสุดท้ายแล้ว คุณก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองอีกด้วยในส่วนของคนที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาจะมี

ศิลปะในการปฏิเสธคนอื่นๆทั้งวิธีการพูด น้ำเสียง และท่าทาง เพื่อไม่ให้เสียความรู้สึกกับทั้งตัวเอง

และอีกฝ่าย

5 : ไม่ผิดนัด หรือไปสาย (โดยไม่มีเหตุผล)

ใครๆ ก็เคยสาย ไปช้าบ้างนิดหน่อยคงไม่เป็นไร แต่เราเชื่อว่า ระหว่างทางคุณจะรีบมากจนจิตใจไม่อยู่

กับเนื้อกับตัวการมาสายนอกจากจะทำให้ตัวเองเหนื่อยแล้วยังทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจด้วย “เวลา” เป็น

สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้อย่ าปล่อยให้คนอื่นรอนานเกินไป บางครั้งคุณอาจเสียโอกาสดีๆไป

โดยไม่รู้ตัว

วิธีง่ายๆ คือ ตื่นให้เร็วขึ้น (นิดหน่อยก็ยังดี) แค่มาก่อนเวลานัด คุณก็จะเครีย ด น้อยลงซึ่งจะส่งผลถึง

การทำงานตลอดวันแล้วเคยสังเหตุไหมว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จถึงมีความคิดแปลกใหม่ได้

ตลอดเวลา นั่นก็เ พ ร า ะพวกเขาให้เวลากับทุกสิ่งที่ทำ มีเวลาให้ตัวเองเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆ

6 : ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

ดั่งคำกล่าวของ Nelson Mandela ที่บอกว่า “ความไม่พอใจ (ความแค้น)คือการที่คุณดื่มย าอันตร าย

แล้วหวังที่จะให้ ศั ต รู ของคุณสิ้ น ” เช่นเดียวกับอารมณ์เดือดความอิจฉา และไม่พอใจ เมื่อคุณรู้สึก

แบบนี้กับคนอื่นคนที่เจ็บที่สุดก็คือตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จจะไม่หมกมุ่นไปกับอารมณ์เหล่านี้

ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น จนทำให้เกิดความอิจฉา หรือรู้สึกไม่พอใจในตัวเอง

7 : ไม่เคยบอกว่า “ไม่มีเวลา”

ไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน หัวหน้า หรือลูกน้อง เราทุกคนมีเวลาเท่ากันเคยสงสัยไหมว่า ทำไมคนๆ

เดียวถึงทำทุกอย่ างได้ทันเวลา จริงๆแล้วพวกเขาก็แค่เลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อน ตัดสิ่งที่ไม่จำเป็น

ออกไปแล้วเริ่มลงมือทำ เส้นกั้นบางๆของคนที่ประสบความสำเร็จ กับคนธรรมดาอยู่ที่การบริการ

จัดการเวลามีอยู่เท่ากัน ทำอย่ างไรจึงจะใช้ได้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ที่สุด

8 : ไม่คิดว่าตัวเองดีที่สุด

ในโลกแห่งความเป็นจริง เราไม่สามารถทำให้ใครรักเราได้ ทั้งเสื้อผ้าที่ใส่รถที่ขับ บ้านที่อาศัย ไม่มี

ใครชอบทุกอย่ างที่เป็นเราได้ทั้งหมดรวมถึงตัวเราเองด้วย เ พ ร า ะจริงๆ แล้วไม่มีใครที่ดีที่สุดคน

ที่ประสบความสำเร็จก็เช่นกัน พวกเขาจะไม่ตัดสินคนโดยที่ยังไม่รู้จักกันดีพอไม่มองว่าตัวเองดีที่

สุด ไม่ยกตัวเองให้อยู่เหนือคนอื่น ไม่แสดงออกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองด้วยอุปนิสัยเหล่านี้ จะทำให้

พวกเขาได้พบแต่คนดีๆ

9 : ไม่กลัวที่จะทำเรื่องสำคัญ

จ า กคำพูดของ แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ กล่าวว่า “สิ่งเดียวที่เราต้องกลัวคือ ความกลัวที่เราสร้างขึ้นมา

เอง” ซึ่งก็เป็นความจริง เ พ ร า ะเรามักจะกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ สิ่งที่ยังไม่ได้

ทำ หรือกลัวคนอื่นๆ จะตำหนิ ความกลัวเหล่านี้จะทำให้เราลังเล ไม่กล้าลงมือทำอะไรสักที มัวแต่

รอนั่นรอนี่จนเหลือทางเลือกไม่มาก

สุดท้ายก็ไม่ได้ทำสิ่งที่อย ากทำ เ พ ร า ะฉะนั้น อย่ าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรคในการดำเนิน

ชีวิตสุดท้ายแล้ว คนที่จะประสบความสำเร็จได้ นั้นต้องเกิดจากความตั้งใจและลงมือทำ ถ้าไม่เริ่มต้น

ตั้งแต่ตอนนี้ ก็ไม่มีวันที่จะก้าวไปถึงเส้นชัย

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

บทความช่วยเตือนสติคนที่คิดจะมีบ้านเล็กบ้านน้อย อ่านแล้วดีมาก

อ่านแล้วดีมาก การมีเมียน้อย ก็เหมือนการเปิดฝาชามต้องห้า … …