คนที่ประสบความสำเร็จจะตื่นมาพร้อมกับแผนการในแต่ละวัน

นิสัย 14 ข้อ ของคนที่ประสบความสำเร็จ

1 : พวกเขาสามารถเล่าเรื่องของตัวเองได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

ถ้ า คุ ณถามพวกเขาว่าทำได้ยังไง พวกเขาจะอธิบายวิธีการออกมาได้อย่ าง

กระชับและเข้าใจง่ายพวกเขารู้ดีว่าตัวเองเป็นใคร และสามารถทำให้คุณเชื่อ

และศรัทธาในสิ่งที่เขาทำลงไปได้ด้วยท่าทีที่องอาจ มาดมั่น และน่าดึงดูด

2 : พวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะอยู่หรือเมื่อไหร่ควรจะไป

บุ ค คลที่ประสบความสำเร็จจะรู้จังหวะชีวิตว่าเวลาควรเปลี่ยนงาน เวลาไหน

ควรก่อตั้งบริษัทหรือแม้กระทั่งถอยทัพพับโปรเจ็คท์ต่างๆ พวกเขาจับจังหวะ

และกล้าตัดสินใจในโจทย์ย ากท่ามกลางแรงกดดันต่างๆได้เป็นอย่ างดี

3 : พวกเขาทำให้มากกว่าที่ร้องขอ

บุคคลที่ประสบความสำเร็จจะมองลักษณะงานที่ตัวเองรับผิดชอบเป็นเพียงจุด

เ ริ่ มต้นหลังจากที่พวกเขาทำงานพื้นฐานของตัวเองสำเร็จแล้วพวกเขามักจะ

ต่อยอดทำสิ่งที่ท้าทายความสามารถเพิ่มไปอีกรวมถึงในการทำงานเป็นทีม

พวกเขาอาสาที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อย ากทำอีกด้วย

4 : พวกเขากล้าที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลว

บุคคลที่ประสบความสำเร็จรู้เสมอว่าไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายและในแต่ละครั้ง

อ า จ จะ มีเปอร์เซ็นต์ล้มเหลวมากกว่าสำเร็จแต่พวกเขายินดีที่จะเรียนรู้จาก

ความผิดพลาดดังกล่าวเพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตขณะที่คนส่วน

ใหญ่ยอมแพ้บุคคลที่ประสบความสำเร็จจะพย าย ามต่อไป

5 : พวกเขาสร้างโชคขึ้นมาด้วยตนเอง

บุคคลที่ประสบความสำเร็จเชื่อว่าความโชคดีมักมาจากการลงแรงทำงานหนัก

และการวางหมากให้ถูกจุด พวกเขาไม่รอโชคเข้าข้างแบบลมๆแล้งๆแต่จะทำ

สิ่งที่ไปสู่จุดที่ดีกว่าในทุกๆวันเพื่อสร้างโชคของตัวเอง

6 : พวกเขาตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจน

บุคคลที่ประสบความสำเร็จจะตื่นมาพร้อมกับแผนการในแต่ละวันขณะคนที่ล้ม

เหลวยังสับสนอยู่ว่าจะทำอะไรต่อไปพวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถ

ทำให้ลุล่วงได้โดยสอดคล้องกับจุดแข็งที่มีพร้อมประเมินสิ่งที่ควรลงแรงและ

พย าย ามทำโดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่เขาไม่ถนัด

7 : พวกเขามีความรับผิดชอบ

บุคคลที่ประสบความสำเร็จจะทำงานให้ลุล่วงด้วยตัวเองโดยมีมุมมองที่ลึกซึ้ง

พร้อมต่อยอดสิ่งต่าง ๆ ที่มีให้ทวีคูณมากขึ้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดพวกเขาจะ

แอ่นอกรับแล้วฉุกคิดทันทีว่าทำอย่ างไรที่จะไม่ผิดพลาดซ้ำสองอีก

8 : พวกเขาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

บุคคลที่ประสบความสำเร็จไม่รอที่จะได้รับผลกระทบจากเทรนด์เศรษฐกิจโลก

แต่จะทำให้ตัวเองเป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า

9 : พวกเขารู้จักปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในตลาด

คนที่ประสบความสำเร็จจะปรับเปลี่ยน แบร น ด์ ตัวเองให้สอดคล้องกับกระแส

ตลาดโลกพวกเขารู้ดีว่าการเพิกเฉยต่อเทรนด์ จะทำให้คุณถูกทิ้งอยู่เบื้องหลัง

ดังนั้นเขาจะมาพร้อมกับไอเดียและไม่หยุดที่จะพัฒนาพัฒนาสกิลใหม่ๆ

10 : พวกเขามักถามถูกคน

บุ ค ค ล ที่ ประสบความสำเร็จมักไม่กลัวที่จะโทรหรืออีเมลหาคนที่สามารถตอบ

คำถามของพวกเขาได้ดีที่สุดพร้อมกันนั้นเขายังเตรียมประเด็นคำถามมาอย่ างดี

ในทางกลับกันพวกเขาก็ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการเป็นผู้ไขปัญหาที่ดีที่สุดเช่นกัน

11 : พวกเขาเรียนรู้ตลอดชีวิต

บ า ง ค น คิดว่าพอจบวิทย าลัยแล้วเราจะเลิกเป็นนักเรียนไปโดยปริย ายแต่ผู้ที่

ประสบความสำเร็จจะคิดต่าง ว่าตัวเองเปรียบเสมือนนักเรียนตลอดเวลาพวกเขา

จะเรียนรู้ไม่จบสิ้นและไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆถึงแม้ว่าจะผิดพลาดก็ตาม

12 : พวกเขารู้ว่าตนเองเป็นใคร และรู้ว่าที่ไหนเป็นที่ที่ใช่ของพวกเขา

บุคคลที่ประสบความสำเร็จสามารถผลักดันตัวเอง พวกเขามีมุมมองและตั้งเป้า

ภารกิจในการนำสิ่งที่ต้องการเข้ามาในชีวิต พร้อมกันนั้นพวกเขาจะไม่เสียเวลา

ทำสิ่งที่ไม่ใช่ หรือสิ่งที่เขาไม่ถนัด รวมถึงสิ่งที่เขาทำแล้วไม่สนุกกับมัน

13 : พวกเขาเป็นผู้สร้าง

ขณะที่คนส่วนใหญ่ยังคง อ่ า น อีเมล ดูทีวี ฟังพ็อดคาสท์ คนที่ประสบผลสำเร็จ

จะสร้างเครื่องมือนำเสนอไอเดียต่างๆ ต่อเนื่อง พวกเขาเป็นผู้นำในการสร้าง

ปัจจัยที่คนทั้งโลกต้องการแทนที่จะเป็นผู้บริโภค ณ ปลายทาง

14 : พวกเขาตื่นเต้นกับประสบการณ์ชีวิตมากกว่าอำนาจทางการเงิน

คนที่ประสบความสำเร็จไม่ค่อยแคร์เรื่องวิธีลัดที่ทำให้พวกเขารวยเร็วๆแต่จะโฟกัส

ไปที่ความมั่นคงในหน้าที่การงาน การเสี่ยง และพลังความคิดสร้างสรรค์พวกเขา

จะมีความสุขในหาประสบการณ์ระหว่างทางแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแค่ไหนก็

ตาม เ พ ร า ะว่ามองว่ามันเป็นหนึ่งในความหมายของชีวิต

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …