ข้อดีมากมายของเงินออม ทำไมคนที่เขามีเงินเก็บ..เขาถึงมีชีวิตที่ดี

การออมเงิน อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคน มองข้ามหรือไม่มีในความคิด

เพราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้หรือใช้เงินเก่ง จนไม่มีเงินเหลือเก็บ

ก็เลยไม่คิด เรื่องการออมเงินแต่หากศึกษา ข้อดีของการมีเงินออม

อาจจะทำให้เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงิน

การออมเงินเป็นสิ่งที่ย าก แต่หากสามารถทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวเอง

เพราะในย ามลำบาก ก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่างข้อดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บ

ข้อดีของการ มีเงินออมนั้น มีมาก หากยังไม่เริ่มการออมเงินบางทีเหตุผลดีๆ

สักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้ เงินออมมีประโยชน์มาก

ยามเกิดวิ ก ฤ ติเพราะชีวิตของคนเรามี ความไม่แน่นอน อาจจะมีเหตุไม่คาดคิด

เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมีเงินออมเผื่อไว้ใช้ย ามฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

1. มีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน

การมีเงินออม ก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือนหลักหมื่นที่ลูกหลาน

ต้องช่วยกันจ่ายเพราะตัวเองก็เ จ็ บ ป่ ว ย มีหลายโ ร ค หากมีเงินออม ก็จะไม่ลำบาก

ลูกหลานแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดี ก็ได้ หากลูกหลานนิสัยไม่ดี พย าย ามแ ย่งสมบัติ

2. มีเงินออม ทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือ

คนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีความภูมิฐานโดยเฉพาะ

หากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น

ต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

3. เงินออมมีส่วนช่วยประเทศชาติ

การเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการกู้เงิน ไปล ง ทุ น ต่างๆก็จะเป็นการช่วยเหลือ

ประเทศ ช า ติทางอ้ออม ฟังดูดีมาก จริงๆ เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกั น การกู้เงินได้

สำหรับคนที่ทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องมีเงินออมเพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ

หากจะต้องทำเรื่องกู้เงิน เพื่อซื้ อบ้ าน ที่ดิน

4. เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้อง ใช้เงินในการซื้ อ ข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็น

ต่อการใช้ชีวิตหากมีเงินออม ชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

5. เงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออม มีเงินเก็บ ก็จะไม่เครี ย ด หน้านิ่ว คิ้วขมวด

เพราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

6. มีเงินออม จะทำอะไร ก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไม่ต้องเหนื่อย ในการทำงานมากนัก มีเวลาทำอะไรมากขึ้น

ไม่ต้องหางานเสริมไม่ต้องทำงานมากขึ้นชีวิตมีอิสระมากขึ้น

อย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

7. เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ทำให้งานบางอย่าง ต้องล้มหายจากไป เช่น

พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ดังนั้น ก็ต้องเตรียมตัวรับมือ อย่างบรรดา

หนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์

ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงินไว้

8. เก็บเงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สิน ต่างๆ บ้ าน รถ เครื่องมือ มีโอกาสชำรุดเสียหาย

ตามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

9. มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงิน ก็จะสามารถ

ให้ความช่วยเหลือได้เพราะคนเรานั้น ชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดี

ย ามเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกัน แต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

10. เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปล ง ทุ น อย่างการซื้ อหุ้น แล้วได้เงินปันผลทุกปี

ก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่าง

การซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้จากเงินปันผล ไม่ต่ำกว่าปี

ละ 100,000 บาท เพียงพอต่อการใช้จ่าย ในแต่ละเดือนสบายๆ

ข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง

โดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้

อย่าไปหวังพึ่งพาใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …