ข้อคิดการใช้ชีวิตติดดิน พบเจอแต่ความสุข อยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบาก

1 : แต่งหน้าให้น้อยลง เพราะรู้แล้วว่า การแต่งหน้าเยอะ จะทำให้ดูแก่

นอกจากนี้ยังประหยัดเงิน ในการซื้อเครื่องสำอ างได้เยอะมากเลย

2 : ไม่สนใจกระแสสังคม ทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง ใส่ใจและโฟกัสที่ตัวเรา

อย่ าไปเพ่ งเล็ งคนอื่น และไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร

3 : ความโ ก ร ธทำให้คนเราย่ำแ ย่ เราจึงพย าย ามไม่โ ก ร ธใครนาน ใครทำดีกับเรา

เราก็ดีกลับ ใครไม่ดี ก็อย่ าไปสนใจ ไม่ต้องไปยุ่ งกับเขา

4 : ใส่ใจและให้ความสำคัญกับปัจจุบัน อย่ าไปยึดติดและคิดมากอยู่กับอดีต

เพราะอดีตก็คืออดีต เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้ว

5 : ลองใช้ของธรรมดา ไม่ติดหรู ไม่ติดของแ บ รนด์เนม เพราะคิดได้แล้วว่า

ของธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกัน เสี ยดายเงิน เสียดายทรั พย ากรโลก

6 : อยู่อย่ างพอเพียงและเพียงพอ รู้จักพอในการใช้ชีวิต ลองปลูกพืชผักสวนครัว

ไว้ทานเอง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแถมยังส่งเสริมอาชีพเกษตรกรได้ดีอีกด้วย

7 : งดออกงานที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะย าว เวลาเลิกงานมักให้ความสำคัญกับครอบครัว

และเพื่อนที่สนิทกันมากกว่า มีเพื่อนน้อยแต่คุณภาพแน่น ๆ

8 : ขับรถธรรมดา ไม่ได้ขับรถหรู เพราะรู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบ รถธรรมดา

ก็ขับไปไหนต่อไหนได้เหมือนกัน ไม่จำเป็นต้องซื้อรถแ พ งๆ มาขับ

ตลอดชีวิตฉัน…ไม่ได้เป็นคนเก่ง แต่ฉันคิดว่า ฉันเป็นคนดีในระดับหนึ่ง ไม่เคยเสแส ร้ ง

ฉันอาจจะโ ผงผ าง พูดตรงจนเกินไปบ้าง แต่ฉันไม่เคยคดโก ง ฉันใจซื่อมือสะอาด ไม่ฉลาดนัก แต่ก็ไม่โ ง่

เรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิต ฉันเข้าใจว่าใครต้องการอะไร เพียงแต่ฉันไม่อย ากจะแฉ เพราะการทำตัวเป็นคนฉลาด

มันเหนื่อย ฉันจึงหลับตาข้าง ปิดหูข้าง มันช่วยลดความทุ กข์ เพิ่มความสุขได้

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …