การเรียนจบสูงมันก็ดีแหละ…แต่ทำงานเป็นนั้นสำคัญกว่า (เรื่องดีๆที่ควรอ่าน)

จบสูงแค่ไหน ..ก็ไม่สำคัญเท่า “ใช้ชีวิตเป็น”

การศึกษานั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หลายๆคนยังจำกัดคำว่า“การศึกษา”ไว้ในแค่ห้องเรียนตัดสินว่า คนนั้นมีการศึกษา

หรือไม่มีความรู้จากวุฒิที่เรียนจบออกมาและหลายๆคนนั้นก็เชื่อว่าการที่ได้เรียนจบสูงนั้น ก็จะทำให้เรานั้นมีหน้าที่

การงานที่ดี ดีต่ออนาคตแต่ในโลกความเป็นจริงแล้วการที่เรานั้นเรียนสูง ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะประสบความ

สำเร็จเสมอไป

เ พ ร า ะฉะนั้นการเรียนสูงมากแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ประเด็น การที่จะทำงานให้เป็นนี่แหละค่ะคือประเด็นที่สำคัญแล้ว

เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเรื่องการเรียน การศึกษาบ้านเรานั้น ก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของคนที่เรียนเพียงคนเดียว

การที่เรียนดีเรียนแย่ ก็อยู่กับตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ หรือพี่น้องก็ไม่สามารถช่วยอะไร

ได้เลย และบางครั้งสถานที่ที่เราเรียนนั้น จบมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเรา แน่นอนว่า ทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์และฝีมือด้วยเช่นกันที่จะทำงาน และใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่น

แต่ถ้าคุณนั้น มีผลการเรียนที่ออกมาดีก็จะมีโอกาสว่าจะทำงานเก่ง เ พ ร า ะกว่าจะจบก็ต้องฝึกฝนกันมากมายเลย

ทีเดียวซึ่งนั่นก็คิดว่า เคยผ่านกันมาทุกคนอย่างแน่นอน ในชีวิตวัยนักศึกษา เรานั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่เราศึกษา

อยู่นั้น หากเรานั้นได้คิดผิด ทำผิดมันก็จะลงโทษเรา ได้อย่างเดียวก็คือ เกรดผลการเรียนของเรานั่นเองถ้าออก

มาไม่ดี ก็ติด F ต้องไปเรียนใหม่ กับรุ่นน้อง แต่บางคนนั้นก็ไม่ได้ถืออะไร แต่บางคน ก็ถึงกับขั้นเครียดที่จะต้อง

ไปเรียนกับรุ่นน้อง ชีวิตในวัยเรียนนั้นมีเรื่องเครียดกี่เรื่องเองเท่านั้นค่ะ ส่วนใหญ่

จะเป็นเรื่องสนุกซะมากกว่า บางคนก็ไม่อย ากจบออกมาเ พ ร า ะชีวิตในช่วงวัยเรียนนั้นมีความสนุกมากเมื่อจบ

ก็จะอยู่ในช่วงวัยทำงาน ซึ่งนั่นชีวิตก็อาจจะมีความสนุกน้อยลงนั่นเองค่ะ ต้องทำงานหาเ งิน ไม่ค่อยมีเวลาทำ

สิ่งที่ตัวเองแบบอย ากผ่อนคลาย เรื่องที่สองก็คือ .เรื่องการทำงาน การเรียนเป็นอะไร ที่ง่ายค่ะ สอบไม่ผ่านก็

ลงเรียนใหม่ แต่เมื่อย้อนมองกลับมาแล้ว ก็ทำงานนั้นข้อหาทำแล้วไม่ผ่าน ก็จะเกิดผลหลายๆอย่างตามมา

หรือเพื่อนร่วมงานนั้น ไม่มีความเชื่อถือ ในตัวเรานั่นเองค่ะนี่แหละคือโลกความจริง เมื่อเราผิดพลาดแต่ในขณะ

เดียวกัน ก็เป็นโ รคที่หอมหวานเมื่อเราทำงานสำเร็จ คุณนั้นจะเกิดคุณค่าต่อผู้อื่นในวงกว้างเลยทีเดียวรักคนที่

ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลายก็เชื่อว่า ถึงแม้จะเรียนจบ จากช่วงวัยเรียน

แ ล้ วแต่เขา ก็ไม่สามารถหยุดหาความรู้อยู่แค่นั้นไม่ได้ต้องศึกษาอะไรแบบจริงๆจังๆ ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก

หรือที่เรียกกันว่ามหาลัยชีวิตนั่นเองค่ะเ พ ร า ะไม่มีผลต่อชีวิตของเรา และเรานั้นถ้าจะลงมือทำอะไร ก็ต้อง

ศึกษาไปจนวันสิ้นคนที่ชีวิตล้มเหลวก็มีเพียงแค่สาเหตุเดียวคือไม่รู้จักที่จะเรียนรู้ และแก้ไขในสิ่งที่ผิดทำ

ผิดอยู่ซ้ำซ้ำ จนไม่มีคุณภาพ

และหมดความน่าเชื่อถือ สุดท้ายก็คือตัวเองนั้นเกิดความล้มเหลวค่ะ นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่า การเรียน

สูงนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญทั้งหมดในชีวิต แต่สิ่งสำคัญว่าคุณนั้นมีประสบการณ์หรือรู้จักเรียนรู้ ในการใช้ชีวิต

ให้เป็นมากกว่าเสียอีก การที่เรานั้นจะสำเร็จได้

เราต้องรู้จักเรียนรู้ในการใช้ชีวิต ในการทำอะไรต่างๆการเรียนไม่ได้หยุดแค่ที่การจบ แล้วได้ใบปริญญามา

แต่เราต้องศึกษาสิ่งต่างๆในชีวิต นั่นก็คือชีวิตจริงของเราค่ะในการเรียนเราจะได้รับ“บทเรียน”ก่อน…

จึงเจอ“บททดสอบ”แต่ในชีวิตจริง เราจะเจอ“บททดสอบ”ก่อน…จึงจะได้“บทเรียน”

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …