การเดินทางที่ดีที่สุด คือ การได้ช่วยเหลือ ได้รัก ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

บทความดีๆ “รถไฟสายชีวิต” เขียนไว้ดีมาก คนอ่านได้กำไร

ชีวิตเหมือนกับการเดินทางโดยสารรถไฟ

มีสถานีต่างๆ มีการเปลี่ยนเส้นทาง มีกระทั่งอุ บั ติเหตุ เราขึ้นรถไฟขบวนนี้ตอนเราถือกำเนิด“พ่อแม่ คือคนที่ตีตั๋วให้เรา”

เราเชื่อว่าท่านจะเดินทางด้วยรถขบวนนี้กับเราตลอดไปแต่แล้วที่สถานีใด สถานีหนึ่งท่านทั้งสองก็ต้องลงรถจากไป

ปล่อยเราไว้เพียงลำพังกับการเดินทางนี้

วันเวลาผ่านไป… จะมีผู้โดยสารอื่นๆ ขึ้นรถมาเรื่อยๆ หลายคนจะเป็นคนที่เรารักและผูกพันเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อน เป็นลูก

เป็นหลาน หรือกระทั่งเป็นที่รักแห่งชีวิตของเรา หลายคนลงรถไปกลางทาง ทิ้งไว้แค่ความทรงจำความอ้างว้างและคิดถึง

อันถาวรในชีวิตเรา หลายคนจากไปอย่ างที่เราไม่ทันได้ สังเกตด้วยซ้ำว่า… เขาลุกจากที่นั่ง และลงรถไฟไปแล้ว

การเดินทางโดยรถไฟชีวิตขบวนนี้ จึงเต็มไป ด้วยความรื่นรมย์… ความโ ศ กเ ศ ร้ า… ความมหัศจรรย์ความสมหวัง…

คำสวัสดี…คำอำลา… และคำอวยพรให้ “โชคดี”

“การเดินทางที่ดีที่สุด” คือ การได้ช่วยเหลือ…ได้รัก…ได้มีความสัมพันธ์ที่ดี กับเพื่อนผู้โดยสารทุกคนจงแน่ใจว่าเราได้ให้

สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อให้การเดินทางของพวกเขา มีความราบรื่นและสะดวกสบายความน่าพิศวงของการเดินทางอันวิเศษยอด

เยี่ยมนี้คือ…ตัวเราเองก็ไม่รู้ล่วงหน้า ว่าเราจะต้องลงจากรถไฟที่สถานีไหน…..

ฉะนั้น…เราต้องมีชีวิตให้แจ๋วที่สุด…ปรับปรุงตัวเอง…รู้จักลืม…รู้จักอภัย…ให้สิ่งดีที่สุด ที่เรามีแก่คนรอบข้างสำคัญเหลือเกิน

ที่เราควรทำอย่ างนี้เ พ ร า ะเมื่อถึงเวลาที่เราต้องลุกจากที่นั่ง เพื่อลงจากรถไฟไป เราจะได้ทิ้งความทรงจำที่สวยงามไว้

แก่ผู้คน ที่ต้องเดินทาง โดยสาร รถไฟขบวนชีวิตนี้ต่อไป

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …