การเงินของคุณอาจมีปัญหา วันนี้เรามีตัวอย่างของผู้ที่เก็บเงินดีเด่นมาฝาก

วิธีการ “เก็บเงิน” แบบง่ายๆ ที่คนยังเก็บไม่เก่งแต่ก็ยังทำได้!!

อ ย า ก ทำ มีหลายที่ที่ อ ย า ก ไป มีหลายอ ย่ า งที่ต้องการ และหนึ่งในนั้น….คือ “การมีเ งิ นเก็บ” มีเ งิ นออม มากพอที่

จะสามารถนำไปใช้จ่ า ยกับสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่ทว่าในยุคปัจจุบัน สิ่งที่หลายคนต้องพบเจอ คือ การมีเ งิ นไม่พอใช้

บ้างก็ใช้เดือนชนเดือนตลอด อาจเกิดจากการใช้เ งิ นมากเกินตัว ค่ า ครองชีพสู งเกินไป ค้าข า ยไม่ดี งานไม่เป็นไป

ตามแ ผ น ฯลฯ บางคนทำงานมานานหลายปีแต่ยังไม่มีเ งิ นเก็บก็มีนะ และอาจเป็นสั ญ ญ า ณบอกว่าการวางแผน

ด้านการเ งิ นของเรา อาจมีปั ญ ห าแล้วล่ะ วันนี้เรามีตัวอ ย่ า งของผู้ที่เก็บ เ งิ นดีเด่นมาฝาก

บอกเลยว่า…มนุษย์เ งิ นเดือนที่ได้อ่าน จะต้องมีกำลังใจในการเก็บเงินแน่นอนมาดูกันว่าจะเป็นอ ย่ า งไรบ้างในช่วงต้น

เดือนที่ผ่านมา….หญิงสาวคนหนึ่งได้แบ่ งวิธีเก็บเ งิ นอย่ า งละเอียดโดยเธอเน้นการเก็บแบบเรื่อย ๆ ไม่ได้ตั้งเป้าอะไร

สู งเ พ ร า ะเธอทำงานเป็น “พนักงานเซเว่น”

เ งิ นเดือนเพียง 9,300 บาท ใช้จ่ า ยธรรมดา ค่ าอยู่ ค่ ากิน ก็แทบจะไม่พอแล้วแต่เธอทำได้ การเก็บเ งิ นของเธอ คือ

วางแผน ตั้ งแต่ เ งิ นเดือนออก กดออกจากธนาคารมาให้หมด แล้วตัดค่ าใช้จ่ า ยทั้งหมด ที่จำเป็นของเดือนออกไป

คราวนี้ก็จะไม่ต้อง “เป็นห นี้” ส่วนค่ า กินนั้นก็ต้องมีการวางแผนด้วย นึกภาพให้ออกว่า… วันนึงเรามีความจำเป็นต้อง

ใช้เ งิ นไปกับอะไรแค่ไหนแล้วทำการ แยกเอาไว้เป็นถุงๆจนครบเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น

ถ้า เป็นเห รี ย ญยิ่งดีเ พ ร า ะมันจะทำให้รู้สึกขี้เ กี ย จไม่ อ ย า ก หยิบมาใช้จ่ ายส่งผลให้มีเ งิ นเหลือมากขึ้นแล้ว

เธอจะนำเ งิ นที่เหลือในแต่ละวันนี่แหละ มาเป็นกองกลางสำหรับใช้จ่ า ยอะไรก็ได้ในส่วนสุดท้าย เธอได้เลือกการ

ออม เ งิ น โดยการนำเ งิ นที่เหลือจากการตัดค่ าใช้จ่ า ยที่จำเป็นไปลง ทุ นกับส ล า กออมท รั พย์ของ ธกส. ทั้ง

ยังรับเสื้อผ้ามือ 2 มาข า ย เพื่อหาร า ย ได้เสริมสรุปง่ายๆ คือ ทุกๆ เดือน เธอจะแบ่งเงินเป็น 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 คือ ค่ าใช้จ่ า ยที่จำเป็นในแต่ละเดือน

ส่วนที่ 2 คือ ค่ ากิน ค่ าใช้จ่ ายร า ยวันถ้าเหลือก็จะเข้ากองกลาง สำหรับซื้ ออะไรก็ได้

ส่วนที่ 3 คือ เ งิ นออมสำหรับการลงทุนต่อยอดให้งอกเงยนั่นเอง

การออมก่อนแต่ใช้ทีหลัง เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมาก ลองทำดูนะครับ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …