การออมเงินไม่ได้ย ากอย่ างที่คิด 8 วิธีการออมเงินโดยที่เราไม่รู้ตัว

8 วิธีการออมเงิน..ให้มีเงินเก็บ แบบที่เราไม่รู้ตัว

ทำ ยั งไงก็ไม่เคยมีเงินเก็บสักที มีเรื่องมาคอยให้ใช้ตังค์อยู่ร่ำไป อันที่จริงแล้วการออมเงิน

ไม่ได้ย ากขนาดนั้นหรอกแค่เราต้องมีวินัยกับตัวเองสักนิดตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป

ห า ก ยังทำไม่ได้ อย่ างนั้นมาหา วิธีเก็บเงินแบบหลอกตัวเองกันดีกว่า เราจะออมเงินได้

โดยที่ไม่รู้สึกว่าเรากำลังออมเงินอยู่ไปดูเลยว่ามีอะไรบ้าง

1 : ตั้งชื่อให้ แต่ละบัญชี

พอเราเปิดบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชีก็เป็นชื่อของเรา หรือเป็นเลขบัญชีดูน่าเบื่อสุดๆ ใช่มั้ยล่ะ

ยิ่งหากเรามีหลายบัญชีก็ยิ่งสับสน ว่าแต่ละบัญชีจะใช้ทำอะไรถ้าอย ากออมเงินให้ได้มาก

ขึ้นก็ให้เขียนไว้หน้าสมุดบัญชีว่าบัญชีนี้ใช้สำหรับอะไรกัน เราอาจจะตั้งชื่อให้แต่ละบัญชี

เช่น ถ้าเป็นบัญชีเก็บเงินไปเที่ยวก็อาจจะตั้งเป็น ทริปไปฝรั่ งเศส อะไรแบบนี้ ให้เรารู้สึก

สนุกไปด้วย และออมเงินได้ด้วย

2 : เปลี่ยนค่าใช้จ่าย ให้เป็นการออมซะ

หากเรามีการยกเลิก ค่าใช้จ่ายบางอย่ าง เช่น การเปลี่ยนโปร มือถือให้ถูกหรือการยกเลิก

เคเบิ้ลทีวี แน่นอนว่าต้องมีเงินเหลือใช่มั้ยล่ะถ้าอย ากเก็บเงินให้ได้เพิ่มขึ้นก็ให้เอาเงินที่

เหลือนั้น จากที่เราต้องคอยจ่ายทุกๆ เดือน มาออมซะ ก็จะได้เงินออมเพิ่มขึ้นนะ

3 : เงินเดือนขึ้น ก็ให้เก็บส่วนต่ าง

สมมุติปีนี้ ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 2,000 ก็ให้เก็บเงินตรงนี้ไว้ในบัญชี เงินฝากจะดีเลยเ พ ร า ะ

หากเราไม่ได้มีอะไรที่จำเป็นต้องใช้เงินเพิ่ม ก็ออมเงินตรงนี้ไว้ใช้ตอนเกษียณ จะมั่นคงนะ

4 : เอาเงิน โบนั สมาออม

ไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัส หรือการได้เงินคืนจากที่ใดๆ ก็ตามแต่ หากเพื่อนๆอย ากเก็บเงิน

ให้ได้เพิ่มขึ้นนั้น การที่เราจะออมเงินส่วนเกินที่เราไม่ได้ใช้ ก็จะทำให้เราสามารถออม

เงินได้มากขึ้น

5 : ใส่กุญแจล็อกไว้เลย

หากมีเงินส่วนใด ที่เราไม่ได้ใช้ แล้วเราเองคิดอย ากจะออมเงินขึ้นมาก็ให้นำเงินไปเก็บไว้

ใน ที่ที่นำออกมาย ากนะ เช่นการเก็บเงินไว้ในบัตรเงินฝาก ที่จะทำให้เรา ถอนเงินออกมา

ไม่ได้ เว้นแต่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเล็กน้อยมันเหมาะกับการออมเงินไว้สำหรับก่อนเกษียณ

เ ร า ส า ม า ร ถ เก็บเงินส่วนที่เหลือไว้กับตัวได้ ไว้ใช้ในย ามฉุ กเฉิ น โดยมีขั้นต่ำสัก

20,000 ก็โอแล้วมีหลากหลายวิธีเลย ที่จะทำให้เพื่อน ๆ เก็บเงินได้ โดยที่ไม่ต้องทำ

ตัว ประหยัดจนเกินไปหากเราวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีๆ เราก็จะมีเงินเก็บไว้ใช้

ในย ามที่เราจำเป็นจริงๆ หรือใช้ในตอนแก่นั่นเอง

6 : ตั ดเข้าบัญชี อัตโนมัติ

จะ มี ความตั้งใจอย่างเดียว มันไม่พอหรอกนะ เพื่อน ๆ ควรทำเรื่องวางแผนการเงินให้เป็น

เรื่อง อัตโนมัติไปเลย โดยที่เราแทบไม่ต้องมานั่งปวดหัว ว่าจะต้องออมเงินเท่าไหร่ยังไง

โดยให้เพื่อนๆเข้าไปคุยกับธน าคา แล้วขอจัดระบบโอนเงิน อัตโนมัติ เพียงเท่านี้เพื่อนๆ

ก็จะไม่พล าดหรือลืมเก็บเงินตามที่ต้องการแล้วล่ะนะ

7 : ใช้ A p p รายรับ รายจ่าย

เราสามารถใช้ A p p ที่จะคอยติดตาม การใช้งานของตัวเอง ว่าเรานั้นมีการถอนโอนจ่าย

กันไปยังไงบ้าง ทำให้เราสามารถออมเงินได้ทำให้เราสามารถดูแลบัญชีข้ ามธน าคาร

แล้วเก็บเงินส่วนที่เหลือ ได้ด้วยนะ

8 : เอาเงินไปซ่อน

ป ระ หลาดดีนะ แต่การทำให้ตัวเองไม่รู้ว่า เหลือเงินอยู่เท่าไหร่ มันจะทำให้เราใช้จ่าย

ระวังมากขึ้นไม่อย ากใช้เงินฟุ่มเฟือย โดยทำการแยกบัญชีเงินเก็บไว้ธนาคารหนึ่งและ

บัญชี ใช้จ่ ายไว้ในอีกธน าคารนึงทำให้เป็นเรื่องย ากที่เราจะมองเห็น ยอดเงินเก็บ

และมันยังทำให้ออมเงินได้มากขึ้นด้วย หรือไม่ก็เราไม่ต้องทำบั ตรเอทีเอ็ม

เพื่อที่เราจะได้ไม่มีเครื่องมือ ไว้ถอ นเงินออกมาใช้ ตามใจตัวเองไงล่ะ

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …