การศึกษาไม่ได้มีอยู่แค่ห้องเรียนชีวิตจริงเราจะเจอบททดสอบก่อนจึงได้บทเรียน

(เขียนไว้ดีมากๆ) เรียนจบสูงมาจากไหน.. ก็ไม่สำคัญเท่าใช้ชีวิตเอาตัวรอดเป็น

การศึกษานั้ น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หลาย ๆ คนยังจำกัดคำว่า “การศึกษา” ไว้ในแค่..ห้องเรียนตัดสินว่าคนนั้น มีการศึกษา

หรือไม่มีความรู้…จากวุฒิที่เรียนจบออกมา และหลายๆคนนั้นก็เชื่อว่า..การที่ได้เรียนจบสูงนั้น ก็จะทำให้เรานั้นมีหน้าที่

การงานที่ดี ดีต่ออนาคตแต่ในโลกความเป็นจริงแล้ว การที่เรานั้นเรียนสูงก็ไม่ได้หมายความว่า…คุณจะประสบความ

สำเร็จเสมอไ ป เ พ ร า ะฉะนั้นการเรียนสูงมากแค่ไหน มันก็ไม่ใช่ “ประเด็ น”การที่จะทำงานให้เป็นนี่แหละค่ะ คือ

ประเด็นที่สำคัญ แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน

เรื่องแรก เรื่องการเรียน

การศึกษาบ้านเรานั้น ก็เหมือนกับว่า..เป็นเรื่องของคนที่เรียนเพียงคนเดียวการที่เรียนดี เรียนแย่.. ก็อยู่กับตัวเอง ทั้งหมด

ทั้ ง สิ้ นไม่ว่าจะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หรือพี่น้อง ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย และบางครั้งสถานที่ที่เราเรียนนั้น จบมาก็

ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานของเรา แน่นอนว่า ทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์และฝีมือด้วย ที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่กับ

ผู้อื่นแต่ถ้าคุณนั้น มีผลการเรียนที่ดี ก็จะมีโอกาสว่าจะทำงานเก่งเ พ ร า ะกว่าจะจบก็ต้องฝึกฝนกันมากมายเลยทีเดียว

ซึ่งนั่นก็คิดว่า… เคยผ่านกันมาทุกคนอย่ างแน่นอน ในชีวิตวัยนักศึกษา

เ ร า นั้ น จ ะเห็นได้ว่า.. ในช่วงที่เราศึกษาอยู่นั้นหากเรานั้นได้คิดผิด ทำผิด มันก็จะล ง โ ทษ เราได้อย่ างเดียว ก็คือ

“เกรดผลการเรียน” ของเรานั่นเองถ้าออกมาไม่ดี ก็ติด F ต้องไปเ รี ย นใหม่กับรุ่นน้องแต่บางคนนั้น ก็ไม่ได้ถืออะไร

แ ต่ บ า ง ค น ก็ถึงกับขั้นเครียด ที่จะต้องไปเรียนกับรุ่นน้องชีวิตในวัยเรียนนั้น มีเรื่องเครียดไม่กี่เรื่องเองเท่านั้นค่ะ.

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสนุกซะมากกว่าบางคนก็ไม่อย ากจบออกมา เ พ ร า ะชีวิตในช่วงวัยเรียนนั้นมีความสนุกมาก

เมื่อจบก็จะอยู่ในช่วงวัยทำงาน ซึ่งนั่นชีวิตก็อาจจะมีความสนุกน้อยลงนั่นเองค่ะต้องทำงานหาเงินไม่ค่อยมีเวลา

ทำสิ่งที่ตัวเอง อย ากผ่อนคลาย

เรื่องที่สอง ก็คือเรื่องการทำงาน

การเรียนเป็นอะไรที่ง่ายค่ะ.. สอบไม่ผ่านก็ลงเรียนใหม่ แต่.. เมื่อย้อนมองกลับมาแล้วก็ทำงานนั้น ข้ อ ห าทำแล้วไม่ผ่าน

ก็จะเกิดผลหลายๆอย่ างตามมา หรือเพื่อนร่วมงานไม่มีความเชื่อถือในตัวเรานั่นเองค่ะนี่แหละ.. คือโลกความจริงเมื่อเรา

ผิ ด พ ลาดแต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นโร คที่หอมหวาน เมื่อเราทำงานสำเร็จ คุณนั้นจะเกิดคุณค่า ต่อผู้อื่นในวงกว้างเลย

ทีเดียว รักคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลาย

ก็เชื่อว่า.… ถึงแม้จะเรียนจบจากช่วงวัยเรียนแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดหาความรู้อยู่แค่นั้นไม่ไ ด้ต้องศึกษาอะไรแบบ

จริงๆจังๆในระดับที่สูงขึ้นไปอีก หรือที่เรียกกั น ว่า..“มหาลัยชีวิต” นั่นเองค่ะ..เ พ ร า ะไม่มีผลต่อชีวิตของเราถ้าจะลง

มือทำอะไรก็ต้องศึกษาไปจนวันสิ้นใจ คนที่ชีวิตล้มเหลวก็มีเพียงแค่… สาเห ตุเดียว คือ ไม่รู้จักที่จะเรียนรู้ และแก้ไข

ในสิ่งที่ผิดทำผิ ดอยู่ซ้ำซ้ำจนไม่มีคุณภาพ และหมดความน่าเชื่อถือสุดท้ายก็คือตัวเองนั้น เกิดความล้มเหลวค่ะ นี่ก็

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่า“การเรียนสูงนั้น”ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญทั้งหมดในชีวิตแต่สิ่งสำคัญว่าคุณนั้นมีประสบการณ์

หรือรู้จักเรียนรู้ ในการใช้ชีวิตให้เป็นมากกว่าเสียอีกการที่เรานั้นจะสำเร็จได้เราต้องรู้จักเรียนรู้ ในการใช้ชีวิตในการ

ทำอะไร ต่างๆ การเรียนไม่ได้หยุดแค่…ที่การจบ แล้วได้ใบปริญญามา แต่เราต้องศึกษาสิ่งต่างๆ ในชีวิตนั่น ก็คือ

“ชีวิตจริง” ของเราค่ะ

ในการเรียนเราจะได้รับ “บทเรียน” ก่อน…

จึงเจอ “บททดสอบ” แต่ในชีวิตจริงเรา จะเจอ

“บททดสอบ” ก่อน…จึงจะได้ “บทเรียน”

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …