“กรรมที่ติดตัวมาของแต่ละวันเกิด” ทั้ง 7 วันเกิดมีกรรมอะไรบ้างติดตัวมา

รู้หรือไม่ว่าชีวิตคนเรานั้นต่างมีวิก ร ร มที่ติดตัวกัน มาตั้งแต่เกิด จึงทำให้บางครั้งในช่วงของชีวิต ทำอะไรมักมีปัญหา ติดขัด

นั่นคือวิบากก ร ร มของเรานั่นเอง เพราะฉนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าวิบากก ร ร มของคุณนั้นคืออะไร และต้องแก้ไขอ ย่ างไร

**โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน**

บุคคลที่เกิด : วันอาทิตย์

วิบากก ร ร มที่ติดตัวอยู่เสมอนั้น มักจะทำบุญคนไม่ค่อยขึ้น ในช่วงวัยเ ด็ กอาจจะเกิดความลำบาก และเมื่อโตขึ้นนั้น

ก็ยังเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารอีก จึงทำให้เหตุที่มานั้นเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเ สี ยอีกด้วย

เป็นคนชอบเชื่อคนง่าย และไว้ใจคน ทั้งยังเป็นคนกตัญญูกับผู้ที่ให้การช่วยเหลือ

ในเกณฑ์ด วงท่าน เคยสังเกตไหมว่า จะต้องเจอปัญหากับเรื่องคนอื่นอยู่เสมอ ท่านช่วยใครไปก็ต าม คนนั้น

มักจะต้องสร้างปัญหาให้ท่านเสมอ เวลาช่วยแล้วเขาจะมองไม่เห็นความดี

บุคคลที่เกิด : วันเสาร์

มักเกิดจากการสูญเ สีย คิดมากวิตกกังวล และต้องกำพร้าข า ดคนอุปถัมภ์ โดนคนอื่นเอาเปรียบ และต้องทุ ก ข์ใจอยู่บ่อยครั้ง

บางครั้งไม่มีความสุขสดชื่นสักเท่าไหร่ รักใครบางครั้งก็ทำความเ สี ยใจให้กับตัวเราเสมอ และบางครั้งทำดี

ก็ไม่เกิดผลใดๆ สังเกตุว่าตอนเป็นเ ด็ กนั้น มักจะต้องพลัดพรากจากคนที่รัก ตอนกลางชีวิตบางครั้งจะต้องคิดมาก

หรือรักใครจะรักฝังใจ นี่แหละคือ ก ร ร มเดิมเคยทำให้พ่อแม่ และคนที่คุณรักนั้นเ สี ยใจ ทำร้ า ยจิตใจเขา เอาเปรียบเขา

และเคยให้ร้ า ยแก่ผู้ทำกุศลต่างๆ และไม่ดูแลพ่อแม่ที่แก่ในปัจจุบันเลยต้องมาเป็นแบบนี้

บุคคลที่เกิด : วันศุกร์

มักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้ มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้นแต่ภายในลึกๆ อาจจะไม่มีความสุขกับชีวิต

ทำไมชอบอาสาคนอื่น และทำไมชอบเห็นใจแก่คนอื่น เพราะก ร ร มที่แสดงผลมา คือคนที่ข าดในสิ่งนั้นเหมือนช่วง

ที่ไม่มีคนคอยอุปถัมภ์ จะได้ดีเพราะตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับการแก้บุญ หรือแก้ก ร ร มที่เกิดมา บางท่านแต่งงานบ่อยแต่บางท่าน

ไม่ได้รับการแต่งงานหรือไม่มีคู่เลย รักใครไม่สมหวังอาจจะสังเกตได้จากก ร ร ม คือ ก ร ร มที่ท่านเคยห ล อ กคู่ตัวเอง

และไปแอบกิ๊กคนอื่น ปล่อยคู่ให้เดียวดายอยู่บ้านรอเป็นทุ ก ข์ใจ ห ล อ กให้รอคอย หรืออีกประเภท คือ

ให้ความหวังในเรื่องความรักกับคนอื่นแต่ไม่ผิดศีล อีกแบบนั้นรักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้

ทำให้เค้าทุ ก ข์ท ร ม า นจิตใจ มาก่อน คนเกิดวันนี้ ต้องระวังอย่ างยิ่งเกี่ยวกับความคิด

ความรักและการยึดติด เป็นตัวที่ทำล า ยความสุขของคุณเองได้อย่ างมาก

บุคคลที่เกิด : วันพฤหัสบดี

มักจะป วดหัวข้างเดียวเสมอ แต่ไม่ปวดตลอดเขาเรียกว่าเป็นๆ หายๆ กระดูกแขน มีปัญหา และบางครั้งมักจะไม่ค่อย

เข้าผู้ใหญ่เท่าไหร่ จะชอบสอน และตำหนิคนอื่นโดยไม่รู้ตัว บางครั้งคบใครเค้ามักไม่จริงใจกลับสักเท่าไหร่

ดีแต่ต่อหน้าเราเท่านั้น แต่พอลับหลังอาจจะโดนเม้าท์ เนื่องจากมีก ร ร มเดิมติดมา คือ เคยตำหนิพระเจ้าและผู้ที่ทำบุญ

บุคคลที่เกิด : วันพุธ 

วิบากก ร ร มของคนเกิดวันพุธกลางคืน จะไม่ค่อยรอบคอบ ใช้เงินเก่ง มักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง

แต่ก็มีปัญญาดีและมีไหวพริบที่ดีด้วยเช่น นอ กจากนั้นแล้วคนวันพุธบางคนเป็นคนพูดจา มีมาย ามีเล่ห์เหลี่ยม

เรียกว่าฉลาดแกมโกง บางครั้งคนภายนอ กที่นังไม่รู้จักเราจะมองว่าเปนคนไม่จริงใจ และมีบางคนก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ

และคนที่มีนิสัยด้านลบยังชอบการพูดจาหลบเลี่ยง โกหก มดเท็จในบางโอกาส ขึ้นอยู่กับสภานณการณ์

เพื่อประโยชน์ของตัวเอง ก ร ร มที่เกิดขึ้นนั้น มาจากการเป็นคน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บางครั้งดีเกินไป

จนบางครั้งคนอยู่ใกล้อาจจะหลงเสน่ห์ จากการพูดเหมือนให้ความหวังกับคนใกล้ชิด จนเป็นการเกิดความรัก

และเกิดการเ สี ยใจเพราะท่าน มีเสน่ห์เลยกลายเป็นเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัว ทำให้คนรอบข้างเ สี ยใจ

และบางครั้งพูดขวานผ่าซาก จนคนอื่นเ สี ยใจซึ่งบางทีท่านอาจจะไม่ทันตั้งใจ มักมีเรื่องไม่สบอารมณ์

บางที่อาจจะปึงปัง ต้องระวังเรื่องอารมณ์ด้วย

บุคคลที่เกิด : วันอังคาร

ก ร ร มที่ติดตัว คือ ชอบโดนคนอื่นเอาเปรียบ เพราะเป็นคนสบายๆ ยังไงก็ได้ ส่วน มากมักทำคุณคนไม่ขึ้น โดนใส่ร้ า ย

แบบไม่ต้องถาม เพราะคนเห็นการแสดงออ กในเรื่องวาจา และอารมณ์ร้อนก็จะเอามาตัดสินทั้งๆ ที่คุณเองเป็นคนตรง

และจริงใจ แต่ถ้าไม่พอใจหรือน้อยใจมักจะไม่อะไรเลย งานที่ทำมักออ กกระทันหันจากการงาน

คนที่เกิดวันอังคารเวลาทำอะไรก็ต ามมักจะมีคนนึกถึงในอันดับหลังๆ และมักไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร

หรือวิบากก ร ร มที่เกิดนั้นนอ กจากการโดนเพ่งเล็ง และการโดนเอาเปรียบแล้ว มักควบคุมอารมณ์ไม่ได้ มักจะเกิดการท้อแท้

เบื่อง่าย การเงินมักจะผ่านมือ โดนหยิบยืมแล้วไม่ค่อยได้คืน ก ร ร มส่งผลให้มีคดีความ ไม่อยู่ติดที่ต้องเหนื่อย

และดิ้นรนเสมอ มีความรักมักจะต้องเป็นทุ ก ข์ หรือเป็นผู้นำเสมอ เรียกได้ว่าแบกรับภาระที่ใหญ่เกินตัว

บุคคลที่เกิด : วันจันทร์

คือ ก ร ร มด้านความรักมาจากอ ดีตจนปัจจุบัน บางท่านอาจจะเกิดการได้คู่ย าก บางท่านได้คู่แล้วมักจะต้องแอบซ่อนเปิดเผยไม่ได้

บางท่านก็ได้แบบที่อายุแตกต่างกันอย่ างมาก นั่นคือ ก ร ร มที่ส่งผล ให้ความรักไม่เกิดผลต ามสิ่งที่มุ่งหวัง สังเกตก ร ร มที่เกิดขึ้น

ในช่วงเวลาหนึ่งนั้นคุณจะพบได้ว่าทำไมเราเกิดมาไร้คู่ มีคู่แต่อายุแตกต่างกัน บางท่านเกิดมามีคู่ย าก สาเหตุบุญก ร ร มอยู่ที่ว่า

ในอดีตนั้นเป็นผู้ที่สร้างก ร ร มดีมาตลอ ด และในปัจจุบันไม่มีคู่ คือคู่อาจจะสร้างปัญหานานาประการ เลยทำให้บารมีคู่นั้นไม่ถึงกัน

แต่ทำไมบางท่านต้องแอบซ่อนไม่สามารถบอ กกล่าวเล่าเรื่องให้กับผู้ใดได้เลยนั่นเพราะอ ดีตเคยทำให้ครอบครัวเ สี ยใจ

ปัจจุบันมักจะต้องพบเจอ กับเรื่องก ร ร มของความรัก

 

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ดวง/ความเชื่อ
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …