กฏเหล็ก 3 ข้อแก้จน หากคุณทำมันได้..จะช่วยให้ชีวิตมั่นคงมากยิ่งขึ้น

การสร้างความมั่นคงทางการเงิน ความสำเร็จในชีวิต สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วถือเป็นสิ่ง

ที่ทุกคนฝัน แต่หลายคนก็พย าย ามที่จะไปสู่ความสำเร็จและเป้าหมายที่ได้วางไว้

เป้าหมายของคนส่วนใหญ่คือ อย าก จะร ว ย

ดังนั้น เรามี 3 ข้อแก้จน เพิ่มความรวย ความสุขมาฝากกัน

กับการดำเนินชีวิต 3 ข้อ แก้จ น เพิ่มความรวยปละความสุขกันเลย

1. รู้จักเก็บออมในรายได้

การที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวัน สิ่งต่อมาก็คือการออม ที่จะช่วย

ให้เงินที่คุณประหยั ด และเหลือเก็บไว้นั้นออกผลมากขึ้น

การออมมีวิธีการอย่ างไรที่จะทำให้เงินออมนั้นออกผลการออม

เป็นการออมจากรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกๆ เดือน

เช่น หัก 10-20% จากรายได้ต่อเดือนจากนั้นนำเงินออมบางส่วน

ไปต่อยอดให้เกิ ด ด อ ก ออกผล โดยการนำเงินออมไป ซื้อกองทุนรวม

หรือการนำเงินออมไปลงทุนต่อในหุ้น ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวม

จะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น

เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ ากว่ า การนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวม

จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริห ารการเงินได้ง่าย เพราะธน าค ารจะนำเงิน

ของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ น ที่มีศักยภาพที่ดี มีความเสี่ยงที่น้อย

ทั้งนี้รายได้จากกองทุนรวมจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงินทุนที่ลงทุนไป

มากผลตอ บแทนก็จะสูง หลักการเลื อกซื้อก็คือช่วงจังหวะที่ราคาหุ้ น

อยู่ในช่วงขาลง เพราะจะทำให้เรา ซื้อหุ้ นในราคาที่ถูกกว่าราคาตล าด

2. มีช่องทางการหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมี

นำสิ่งที่คุณถนัดมาต่อยอดให้เป็นรายได้เสริม เช่น หากคุณชื่นชอบการทำขนม

ก้อาจจะหาวิธีติดต่อร้านค้าเพื่อวางขาย เป็นการสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ

ดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใด และสิ่งนั้นสามารถที่จะนำ

ไปต่อยอดให้เกิ ด รายได้ๆ นั้นเอง

3. ต้องรู้จักประหยัดให้มากขึ้น

สิ่งแรกของการที่จะแก้จ นและทำให้คุณ ร วยได้ ต้องเริ่มจากการ

ที่คุณประหยัดรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสต างค์การประห ยัด

ไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ าง คน อดอย าก แต่…หมายถึง

(การใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น) ควรที่จะรอซื้อ

ในช่วงของสินค้านั้นลดราคา หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่า

ทดแทนสังเกตุดูว่าสินค้าที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกันแต่ทำไมราคา

ถึงต่างกันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วแหล่งวั ต ถุดิ บก็มาจากที่เดียวกัน

จะต่างกันก็เพียงยี่ห้ อสินค้า ที่เจ้าของสินค้าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

จนมีราคาที่สูงขึ้นนอกจากในเรื่องของสินค้าอุปโภคและบริโภคแล้ว

การประหยั ดในด้านอื่นๆก็สามารถที่จะทำได้ เช่น ค่าเดินทาง

หรือค่านํ้า ค่าไ ฟ ค่าโทรศั พท์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ที่คุณสามารถจะทำการประหยั ดได้

กฎเหล็กแก้จน 3 ข้อ ที่กล่าวมานี้อาจจะมีคนเคยกล่าวไว้บ้างแล้ว

รวมถึงในหลายๆ บทความที่คุณเคยอ่ านเจอ ก็จะพูดถึงเรื่อง

ของการออมเป็นหลัก การที่คุณจะแก้จน ได้ ไม่ได้ เกิดจาก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรง

แต่คุณต้องเริ่มจากความตั้งใจของตัวคุณเองก่อน เริ่มต้นจากการมีวินั ย

และเป้าหมายที่ชั ดเจน จึงจะนำไปสู่ความรํ่าร วยทางการเงิน

และความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักนั้นเอง

Load More Related Articles
Load More By ขยำกระดาษ
Load More In ข้อคิดชีวิต
Comments are closed.

Check Also

นี่แหละคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากสำหรับลูกๆ บูชาพ่อแม่แล้วเจริญรุ่งเรือง

ช าย ผ้ า ถุ ง ของแม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ต้องปล … …